Vi är ett kreditvärdigt företag enligt Bisnodes värderingssystem som baserar sig på en mängd olika beslutsregler. Denna uppgift är alltid aktuell, informationen uppdateras dagligen via Bisnodes databas. Trygg e-handel
Laddar

Varukorgen är tom

 • GDPR? Informationssäkerhet? Brandskydd?
  GDPR? Informationssäkerhet? Brandskydd?
  Jobba förebyggande och ta hjälp av proffs inom säkerhet
 • Behöver ni dokument anpassade för era krav?
  Behöver ni dokument anpassade för era krav?
  Vi kan hjälpa er med produktion, drift och programmering.
 • Behöver du HR-stöd inom 24 arbetstimmar?
  Behöver du HR-stöd inom 24 arbetstimmar?
  Din personalchef på nätet. Snabba och professionella råd och svar.
 • Behöver du få svar inom 24 arbetstimmar?
  Behöver du få svar inom 24 arbetstimmar?
  Basjuridisk rådgivning. Korrekt och kostnadseffektivt.
 • Alltid uppdaterade och tillgängliga överallt
  Alltid uppdaterade och tillgängliga överallt
  Över 2000 dokument och mallar som är kontrollerade av proffs.

Mervärdesskatt (moms)

Anmälan - Avregistrering/Ändring av uppgifter

Information
Blanketten ska användas bl.a. vid anmälan för avregistrering för moms.

Denna Pdf kan sparas ifylld. Läs mer här.

Finns som: PDF

Anmälan - E-tjänster - Momsåterbetalning inom EU

Information
Svenska företag kan från 2010 bara ansöka om momsåterbetalning från andra EU-länder via Skatteverkets e-tjänst 'Momsåterbetalning inom EU'. Blanketten ska användas för att ange vilka personer (firmatecknare eller ombud) som har rätt att använda e-tjänsten.

Denna Pdf kan sparas ifylld. Läs mer här.

Finns som: PDF

Anmälan - E-tjänster - Momsåterbetalning inom EU - Utländskt ombud/ombudsföretag

Information
Svenska företag kan från 2010 bara ansöka om momsåterbetalning från andra EU-länder via Skatteverkets e-tjänst 'Momsåterbetalning inom EU'. Blanketten ska användas för att ange vilka personer (firmatecknare eller ombud) som har rätt att använda e-tjänsten.

Denna Pdf kan sparas ifylld. Läs mer här.

Finns som: PDF

Anmälan - Förvärv av nytt transportmedel i annat EU-land

Information
Blanketten ska du som inte är momsregistrerad använda när du köper nya transportmedel; bilar MC, båtar eller flygplan, i annat EG-land.

Denna Pdf kan sparas ifylld. Läs mer här.

Finns som: PDF

Anmälan - Ändrad användning av verksamhetslokal

Information
Blanketten ska du använda när en verksamhetslokal som omfattas av frivillig skattskyldighet ändrar användningssätt.

Denna Pdf kan sparas ifylld. Läs mer här.

Finns som: PDF

Ansökan - Ersättning för mervärdesskatt

Information
Blanketten ska användas av kommuner, landsting och kommunalförbund vid ansökan om ersättning för ingående moms.

Denna Pdf kan sparas ifylld. Läs mer här.

Finns som: PDF

Ansökan - Gruppregistrering Mervärdesskatt

Information
Blanketten ska användas vid bildandet av en mervärdesskattegrupp eller vid ändring av en redan bildad grupp.

Denna Pdf kan sparas ifylld. Läs mer här.

Finns som: PDF

Ansökan - Skatteupplag, Mervärdesskatt

Information
Blanketten ska du använda när du ansöker om att få godkännande av ett eller flera skatteupplag.

Denna Pdf kan sparas ifylld. Läs mer här.

Finns som: PDF

Ansökan - Skattskyldighet för mervärdesskatt avseende uthyrning av verksamhetslokal

Information
Blanketten ska du använda när du ansöker om skattskyldighet för mervärdesskatt vid uthyrning/upplåtelse av byggnad eller lokal m.m.

Denna Pdf kan sparas ifylld. Läs mer här.

Finns som: PDF

Ansökan - Upphörande av skattskyldighet för mervärdesskatt

Information
Blanketten ska användas när säljare och köpare överenskommer om att frivillig skattskyldighet ska upphöra i samband med överlåtelse av byggnad eller anläggning.

Denna Pdf kan sparas ifylld. Läs mer här.

Finns som: PDF

Ansökan - Upplagshavare mervärdesskatt

Information
Blanketten ska du använda när du ansöker om godkännande som upplagshavare enligt 9 c kap mervärdesskattelagen.

Denna Pdf kan sparas ifylld. Läs mer här.

Finns som: PDF

Ansökan om momsåterbetalning

Information
Företagare från Färöarna, Island och Grönland ska använda blankett SKV5811.
Blanketten ska användas vid ansökan om återbetalning av moms till utländskt företag från ett land utanför EU:s mervärdeskatteområde.

Denna Pdf kan sparas ifylld. Läs mer här.

Finns som: PDF

Ansökan om momsåterbetalning

Information
Blanketten ska användas vid ansökan om återbetalning av moms till utländskt företag från Färöarna, Island och Grönland.

Denna Pdf kan sparas ifylld. Läs mer här.

Finns som: PDF

Ansökan, Periodisk sammanställning

Information
Blanketten ska användas vid ansökan om periodisk sammanställning per kvartal.

Denna Pdf kan sparas ifylld. Läs mer här.

Finns som: PDF

Application for refunding of Value Added Taxes (VAT)

Information
This application form concerns refunds of VAT on goods and services, VAT, and Excise duties on petrol and other fuels, alcohol and tobacco.

The following are entitled to such refunds:

 • Diplomatic missions and diplomatic agents
 • Career consulates and career consuls
 • Certain international organizations and persons attached to such organizations.

Denna Pdf kan sparas ifylld. Läs mer här.

Finns som: PDF

Företagsregistrering

Information
Blanketten ska du använda när du startar företag och  

 • ansöker om F-skatt,
 • ansöker om FA-skatt,
 • anmäler dig för arbetsgivarregistrering eller
 • anmäler dig för moms.

Handläggningen underlättas om du fyller i din anmälan så tydligt som möjligt.

Skicka din anmälan, tillsammans med ev. bilagor, till:
Skatteverkets inläsningscentral
FE 4600
956 85 Överkalix

Denna Pdf kan sparas ifylld. Läs mer här.

Finns som: PDF

Köparens anmälan - Förvärv av verksamhetslokal

Information
Blanketten används av fastighetsägare, bostadsrättshavare eller hyresgäst som köper en fastighet, anläggning eller lokal för vilken säljaren är frivilligt skattskyldig.

Du som inte redan är momsregistrerad ska registrera ditt företag via Företagsregistrering.

Denna Pdf kan sparas ifylld. Läs mer här.

Finns som: PDF

Power of attorney, Vollmacht Procuration, Fullmakt

Information
Blanketten är en fullmakt för en representant att som ombud för utländsk företagare svara för redovisningen av moms.

Denna Pdf kan sparas ifylld. Läs mer här.

Finns som: PDF

Rekvisition - Kompensation till statliga myndigheter för ingående mervärdesskatt

Information
Blanketten ska användas vid rekvisition av ingående moms till statliga myndigheter.

Denna Pdf kan sparas ifylld. Läs mer här.

Finns som: PDF

Representationsansökan - Enkelt bolag, partrederi

Information
Blanketten ska användas när delägare registreras som representant för enkelt bolag eller partrederi.

Denna Pdf kan sparas ifylld. Läs mer här.

Finns som: WordPDF

Skatteanmälan för utländska företagare

Information
Blanketten ska användas av utländska företagare som ska bedriva näringsverksamhet i Sverige och ska ansöka om F-skatt, göra anmälan om momsregistrering respektive arbetsgivarregistrering. Företagare från Danmark, Färöarna, Grönland, Island, Polen, Slovakien, Slovenien, Tjeckien, Tyskland, Österrike ska skicka ifylld anmälan till:

Skatteverket
Utlandsenheten
SE-205 31 Malmö

Företagare från övriga länder ska skicka anmälan till:

Skatteverket
Utlandsenheten
SE- 106 61 Stockholm

Denna Pdf kan sparas ifylld. Läs mer här.

Finns som: PDF

Säljarens anmälan - Överlåtelse av verksamhetslokal

Information
Blanketten används av fastighetsägare, bostadsrättshavare eller hyresgäst som säljer en fastighet, anläggning eller lokal och som är frivilligt skattskyldig.

Denna Pdf kan sparas ifylld. Läs mer här.

Finns som: PDF

Särskild skattedeklaration, Redovisning av felaktigt uttagen mervärdesskatt

Information
Denna blankett används av dig som inte är registrerad till moms och ska betala in felaktigt uttagen moms.

Denna Pdf kan sparas ifylld. Läs mer här.

Finns som: PDF

Tax application for foreign entrepreneurs

Information
Blanketten ska användas av utländska företagare som ska bedriva näringsverksamhet i Sverige och ska ansöka om F-skatt, göra anmälan om momsregistrering respektive arbetsgivarregistrering. Företagare från Danmark, Färöarna, Grönland, Island, Polen, Slovakien, Slovenien, Tjeckien, Tyskland, Österrike ska skicka ifylld anmälan till:

Skatteverket
Utlandsenheten
SE-205 31 Malmö

Företagare från övriga länder ska skicka anmälan till:

Skatteverket
Utlandsenheten
SE- 106 61 Stockholm

Denna Pdf kan sparas ifylld. Läs mer här.

Finns som: PDF

Årsuppgift - Ersättning för mervärdesskatt

Information
Blanketten ska användas av kommuner, landsting och kommunalförbund för att lämna årsuppgift till SKV avseende ersättning för mervärdesskatt från kommunkontosystemet.

Denna Pdf kan sparas ifylld. Läs mer här.

Finns som: PDF