Vi är ett kreditvärdigt företag enligt Bisnodes värderingssystem som baserar sig på en mängd olika beslutsregler. Denna uppgift är alltid aktuell, informationen uppdateras dagligen via Bisnodes databas. Trygg e-handel
Laddar

Varukorgen är tom

 • GDPR? Informationssäkerhet? Brandskydd?
  GDPR? Informationssäkerhet? Brandskydd?
  Jobba förebyggande och ta hjälp av proffs inom säkerhet
 • Behöver ni dokument anpassade för era krav?
  Behöver ni dokument anpassade för era krav?
  Vi kan hjälpa er med produktion, drift och programmering.
 • Behöver du HR-stöd inom 24 arbetstimmar?
  Behöver du HR-stöd inom 24 arbetstimmar?
  Din personalchef på nätet. Snabba och professionella råd och svar.
 • Behöver du få svar inom 24 arbetstimmar?
  Behöver du få svar inom 24 arbetstimmar?
  Basjuridisk rådgivning. Korrekt och kostnadseffektivt.
 • Alltid uppdaterade och tillgängliga överallt
  Alltid uppdaterade och tillgängliga överallt
  Över 2000 dokument och mallar som är kontrollerade av proffs.

Övriga skatteblanketter

Adressändring, Ideella föreningar och stiftelser

Information
En ideell förening eller stiftelse som har bytt adress bör i första hand ändra sin adress via  www.adressändring.se. En adressändring kan också göras hos Skatteverket på blankett SKV 2020. Vart anmälan ska skickas framgår av blanketten. Den kan också bifogas med  inkomstdeklarationen.

Denna Pdf kan sparas ifylld. Läs mer här.

Finns som: PDF

Anmälan - Avregistrering

Information
En ideell förening som inte längre bedriver någon verksamhet kan avregistrera sig från Skatteverkets register. En sådan ansökan ska göras på blankett SKV 2021. Beroende på var föreningen har sitt säte ska den skickas till något av de tre skattekontor som anges på blanketten.

Denna Pdf kan sparas ifylld. Läs mer här.

Finns som: PDF

Anmälan - Avregistrering Elektroniska tjänster

Information
Använd blankett SKV 4804 om du vill att en eller flera av följande behörigheter ska tas bort:

 • läsa och/eller lämna uppgifter från skattedeklarationen
 • deklarationsombud
 • läsa och/eller registrera uppgifter på skattekontot
 • beställa dödsfallsintyg
 • begära utbetalning för husarbete
 • lämna ansökan om återbetalning av moms från andra EU-länder.

Anmälan om avregistrering/återkallelse kan lämnas av:

 • den som är registrerad för en behörighet
 • nuvarande behörig/behöriga firmatecknare eller VD hos företaget som givit behörigheten
 • person som givit behörighet

Denna Pdf kan sparas ifylld. Läs mer här.

Finns som: PDF

Anmälan - Elektroniska tjänster - Skattedeklaration

Information
Med blanketten anmäler du att du

 • vill börja lämna skattedeklaration elektroniskt
 • vill ge ett ombud fullmakt att läsa företagets moms- och arbetsgivaruppgifter via Skatteverkets webbplats

Denna Pdf kan sparas ifylld. Läs mer här.

 

Finns som: PDF

Anmälan - Elektroniska tjänster - Skattekonto

Information
Använd blankett SKV 4808 om du vill att vd eller en person som ensam kan teckna företagets firma ska kunna

 • registrera på skattekontot (begära utbetalning, anmäla/ändra bankkonto, begära utbetalningsspärr/ta bort utbetalningsspärr)
 • läsa uppgifter på skattekontot
 • läsa uppgifter om slutlig skatt.

Du kan också anmäla att ett ombud ska kunna läsa uppgifter på skattekontot.

Denna Pdf kan sparas ifylld. Läs mer här.

Finns som: PDF

Anmälan - E-tjänster - Dödsfallsintyg

Information
Blanketten kan användas av företrädare för begravningsbyrå, begravningshuvudman, krematorie, bank, försäkringsbolag eller pensionsbolag för att anmäla sig själv och/eller anställda att få tillgång till e-tjänsten beställa Dödsfallsintyg.

Denna Pdf kan sparas ifylld. Läs mer här.

Finns som: PDF

Anmälan - E-tjänster - Utbetalning husarbete

Information
Blanketten används av jurdiska personer (inklusive GD-registrerade) som vill utse en behörig ställföreträdare att lämna begäran om utbetalning för husarbete via Internet.

Denna Pdf kan sparas ifylld. Läs mer här.

Finns som: PDF

Anmälan - Skyldighet att redovisa och betala arbetsgivaravgifter på egen lön

Information
Från och med 1 januari 2013 ändras reglerna för dig som har socialavgiftsavtal med din utländske arbetsgivare. Istället för att betala egenavgifter ska du registrera dig hos Skatteverket för att betala arbetsgivaravgifter. 

Det betyder att du varje månad ska redovisa lön och eventuella förmåner i en arbetsgivardeklaration och betala arbetsgivaravgifter. Detta gäller även om inkomsterna inte beskattas i Sverige.
De nya reglerna börjar gälla den 1 januari 2013 och gäller ersättningar som betalas ut efter den 31 december 2012. 
Denna blankett ska användas då du anmäler dig för registrering hos Skatteverket.

Från och med 1 januari 2013 ändras reglerna för dig som har socialavgiftsavtal med din utländske arbetsgivare. Istället för att betala egenavgifter ska du registrera dig hos Skatteverket för att betala arbetsgivaravgifter. 

Det betyder att du varje månad ska redovisa lön och eventuella förmåner i en arbetsgivardeklaration och betala arbetsgivaravgifter. Detta gäller även om inkomsterna inte beskattas i Sverige.

De nya reglerna börjar gälla den 1 januari 2013 och gäller ersättningar som betalas ut efter den 31 december 2012. 

Denna blankett ska användas då du anmäler dig för registrering hos Skatteverket.

Denna Pdf kan sparas ifylld. Läs mer här.

Finns som: PDF

Ansökan - Befrielse från fordonsskatteplikt för fordon som används vid räddningstjänst

Information
Blanketten ska användas vid ansökan om befrielse från fordonsskatt för fordon som används vid räddningstjänst.

Denna Pdf kan sparas ifylld. Läs mer här.

Finns som: PDF

Ansökan - Befrielse från trängselskatt för fordon som används med stöd av parkeringstillstånd för rörelsehindrade

Information
Blanketten ska användas vid ansökan om befrielse från trängselskatt för fordon som används med stöd av parkeringstillstånd för rörelsehindrade.

Denna Pdf kan sparas ifylld. Läs mer här.

Finns som: PDF

Ansökan - Kostnadsavdrag

Information
Blanketten ska användas när en arbetsgivare ansöker hos Skatteverket om kostnadsavdrag på arbetsersättning till person med A-skatt och när det inte finns schablon enligt föreskrift från Riksskatteverket/Skatteverket.

Denna Pdf kan sparas ifylld. Läs mer här.

Finns som: PDF

Ansökan - Kostnadsersättning

Information
Denna Pdf kan sparas ifylld. Läs mer här.

Finns som: WordPDF

Ansökan - Omläggning av räkenskapsår

Information
Blanketten kan användas vid ansökan om omläggning av räkenskapsår.  Information om de regler som gäller för räkenskapsår finns i broschyren SKV 424, utgåva 4.

Denna Pdf kan sparas ifylld. Läs mer här.

Finns som: PDF

Ansökan - Organisationsnummer för ideell förening

Information 
Blanketten ska användas för ansökan om organisationsnummer för ideell förening.

Denna Pdf kan sparas ifylld. Läs mer här.

Finns som: PDF

Ansökan - Organisationsnummer för stiftelse

Information 
Blanketten ska användas för ansökan om organisationsnummer för stiftelse.

Denna Pdf kan sparas ifylld. Läs mer här.

Finns som: PDF

Ansökan E-tjänster Deklarationsombud

Information
Du kan ha flera deklarationsombud. Även följande uppgiftslämnare får ha deklarationsombud:

 • representant för enkelt bolag eller partrederi
 • huvudman för mervärdesskattegrupp
 • ombud för generalrepresentation
 • momsombud för utländsk företagare.

Deklarationsombuden får lämna fler sorters deklarationer och läsa uppgifter.

Vad innebär behörigheten deklarationsombud?

Deklarationsombud kan

 • lämna elektroniska deklarationer: skattedeklaration, inkomstdeklaration 1 och 2, preliminär inkomstdeklaration, punktskattedeklaration samt fastighetsdeklaration
 • läsa uppgifter från skattekontot, läsa uppgifter från lämnade skattedeklarationer och preliminära inkomstdeklarationer, läsa uppgifter från skattebesked samt fastighetsdeklaration
 • komplettera lämnade uppgifter i en deklaration
 • begära anstånd med att lämna deklaration

Ansökan ska vara underskriven av den deklarationsskyldige. För juridiska personer ska behörig firmatecknare skriva under. Att ansöka om deklarationsombud är inte en löpande förvaltningsåtgärd och VD kan därför inte skriva under.

Denna Pdf kan sparas ifylld. Läs mer här.

Finns som: PDF

Ansökan om skattelättnader - Utländska arbetstagare - Andra grunder

Information
Denna blankett bör användas vid ansökan om skattelättnader för utländska experter, forskare eller andra nyckelpersoner som arbetar tillfälligt i Sverige.

Denna ansökan är avsedd för skattelättnader grundad på annat än ersättningsnivå.

Denna Pdf kan sparas ifylld. Läs mer här.

Finns som: PDF

Ansökan om skattelättnader - Utländska arbetstagare - Ersättningsnivå

Information
Denna blankett bör användas vid ansökan om skattelättnader för utländska experter, forskare eller andra nyckelpersoner som arbetar tillfälligt i Sverige.

Denna ansökan är avsedd för skattelättnader grundad på ersättningsnivå.

Denna Pdf kan sparas ifylld. Läs mer här.

Finns som: PDF

Application Registration of VAT and PAYE return representative

Information
On this form you are requesting

 • registration of VAT and PAYE return representative
 • that the VAT and PAYE return representative be allowed access to the company's tax account
 • that the VAT and PAYE return representative be allowed access to tax returns covering the period prior to registration.

Please note that the representative may not witness the signature of the company signatory

Denna Pdf kan sparas ifylld. Läs mer här.

Finns som: PDF

Avregistrering - Arbetsgivare, för god man/förvaltare

Information
Blanketten kan användas av god man/förvaltare som vill avregistrera sin huvudman som arbetsgivare för att i stället redovisa på en förenklad skattedeklaration.

Denna Pdf kan sparas ifylld. Läs mer här.

Finns som: PDF

Begäran - Omprövning

Information
Blanketten kan du använda när du begär omprövning av ett beslut från Skatteverket.

Denna Pdf kan sparas ifylld. Läs mer här.

Finns som: WordPDF

Begäran - Utbetalningsspärr tilläggsdebitering

Information
Blanketten använder du för att begära en utbetalningsspärr om du vill låta pengar stå kvar på ditt skattekonto för att täcka framtida skatter och avgifter.

Denna Pdf kan sparas ifylld. Läs mer här.

Finns som: PDF

Begäran/Svar Offentliga uppgifter

Information
Om du arbetar med inköp/upphandling eller om du i något annat sammanhang ska anlita ett företag kan du få information ur Skatteverkets register.
Blanketten sänds till Skatteverket, 871 87 Härnösand. Du kan även skicka blanketten via fax 010-577 96 25 eller 577 96 26. Har du frågor kan du vända dig till Skatteverket, telefon 010-577 95 15.

Du kan även få information via Skatteverkets kontaktpersoner för förebyggande information.

Denna Pdf kan sparas ifylld. Läs mer här.

Finns som: PDF

Förenklad arbetsgivardeklaration 2017

Den förenklade skattedeklarationen använder du som är privatperson när du har betalat ut ersättning (i pengar eller andra förmåner) för ett arbete som en annan person gjort åt dig.

Skattereduktion för Hushållsarbete och ROT-arbete
Privatpersoner som anlitar en fysisk person, som inte har F-skattsedel och inte bedriver näringsverksamhet, för ett hushållsarbete eller ROT-arbete får göra ett avdrag (skattereduktion) motsvarande redovisad arbetsgivaravgift (i en förenklad skattedeklaration). Avdraget (skattereduktionen) är preliminärt och fastställs i samband med den årliga taxeringen. Blanketten kan även användas av dödsbon.

Om den som gör jobbet är företagare med F-skattsedel behöver du inte göra någonting. Då sköter företagaren själv inbetalningen av skatt och avgifter.

Denna Pdf kan sparas ifylld. Läs mer här.

Finns som: PDF

Förenklad arbetsgivardeklaration 2018

Den förenklade skattedeklarationen använder du som är privatperson när du har betalat ut ersättning (i pengar eller andra förmåner) för ett arbete som en annan person gjort åt dig.

Skattereduktion för Hushållsarbete och ROT-arbete
Privatpersoner som anlitar en fysisk person, som inte har F-skattsedel och inte bedriver näringsverksamhet, för ett hushållsarbete eller ROT-arbete får göra ett avdrag (skattereduktion) motsvarande redovisad arbetsgivaravgift (i en förenklad skattedeklaration). Avdraget (skattereduktionen) är preliminärt och fastställs i samband med den årliga taxeringen. Blanketten kan även användas av dödsbon.

Om den som gör jobbet är företagare med F-skattsedel behöver du inte göra någonting. Då sköter företagaren själv inbetalningen av skatt och avgifter.

Denna Pdf kan sparas ifylld. Läs mer här.

Finns som: PDF

Förenklad arbetsgivardeklaration 2019

Den förenklade skattedeklarationen använder du som är privatperson när du har betalat ut ersättning (i pengar eller andra förmåner) för ett arbete som en annan person gjort åt dig.

Skattereduktion för Hushållsarbete och ROT-arbete
Privatpersoner som anlitar en fysisk person, som inte har F-skattsedel och inte bedriver näringsverksamhet, för ett hushållsarbete eller ROT-arbete får göra ett avdrag (skattereduktion) motsvarande redovisad arbetsgivaravgift (i en förenklad skattedeklaration). Avdraget (skattereduktionen) är preliminärt och fastställs i samband med den årliga taxeringen. Blanketten kan även användas av dödsbon.

Om den som gör jobbet är företagare med F-skattsedel behöver du inte göra någonting. Då sköter företagaren själv inbetalningen av skatt och avgifter.

Denna Pdf kan sparas ifylld. Läs mer här.

Finns som: PDF

Hjälpblankett för god man

Information
Blanketten kan användas av god man/förvaltare som stöd för egna anteckningar.

Denna Pdf kan sparas ifylld. Läs mer här.

Finns som: PDF

Personligt betalningsansvar för juridiska personer

Information
Blanketten ger information om de regler som gäller vid personligt betalningsansvar för juridiska personers skatteskulder.

Finns som: PDF

Request/Response Public information

Information
Denna Pdf kan sparas ifylld. Läs mer här.

Finns som: PDF

Skatteåterbetalning till bankkonto

Information
Blanketten ska du använda när du i fortsättningen vill få dina skattepengar insatta direkt på ditt bankkonto - gäller även personkonto.

Finns som: PDF

Underrättelse - Anställning av utlänning

Denna Pdf kan sparas ifylld. Läs mer här.

Finns som: PDF

Återbetalning, Preliminär skattereduktion för husarbete

Information
Denna blankett är till för dig som utför husarbete (ROT- eller husarbete) åt kunder men har fått ett för högt belopp utbetalt av Skatteverket.

Denna Pdf kan sparas ifylld. Läs mer här.

Finns som: PDF

Överklagande

Information
Blanketten kan du använda när du överklagar ett beslut från Skatteverket. 

Denna Pdf kan sparas ifylld. Läs mer här.

Finns som: PDF