Vi är ett kreditvärdigt företag enligt Bisnodes värderingssystem som baserar sig på en mängd olika beslutsregler. Denna uppgift är alltid aktuell, informationen uppdateras dagligen via Bisnodes databas. Trygg e-handel
Laddar

Varukorgen är tom

 • GDPR? Informationssäkerhet? Brandskydd?
  GDPR? Informationssäkerhet? Brandskydd?
  Jobba förebyggande och ta hjälp av proffs inom säkerhet
 • Behöver ni dokument anpassade för era krav?
  Behöver ni dokument anpassade för era krav?
  Vi kan hjälpa er med produktion, drift och programmering.
 • Behöver du HR-stöd inom 24 arbetstimmar?
  Behöver du HR-stöd inom 24 arbetstimmar?
  Din personalchef på nätet. Snabba och professionella råd och svar.
 • Behöver du få svar inom 24 arbetstimmar?
  Behöver du få svar inom 24 arbetstimmar?
  Basjuridisk rådgivning. Korrekt och kostnadseffektivt.
 • Alltid uppdaterade och tillgängliga överallt
  Alltid uppdaterade och tillgängliga överallt
  Över 2000 dokument och mallar som är kontrollerade av proffs.

Preliminärskatt, anstånd

Anstånd med betalning av skatt pga. tillfälliga betalningssvårigheter

Information
Blanketten ska du använda när du ansöker om anstånd med betalning av skatt.

Denna Pdf kan sparas ifylld. Läs mer här.

Finns som: PDF

Ansökan - Särskild inkomstskatt för utomlands bosatta

Blanketten ska du använda om du är bosatt utomlands och arbetar i Sverige kortare tid än 6 månader eller får pension från Sverige.

Denna Pdf kan sparas ifylld. Läs mer här.

Finns som: PDF

Ansökan - Anstånd med betalning av skatt

Information
Blanketten ska du använda när du ansöker om anstånd med betalning av skatt vid omprövning eller överklagande av beskattningsbeslut.
 
Anstånd med betalning kan du få om du begärt omprövning av eller överklagat ett beskattningsbeslut och det är tveksamt om du kommer att bli skyldig att betala skatten eller det skulle medföra betydande skadeverkningar för dig eller annars framstå som oskäligt att betala skatten. Om du begärt omprövning av eller överklagat ett skattetilläggsbeslut kan du på begäran få anstånd även om dessa förutsättningar inte är uppfyllda.

Denna Pdf kan sparas ifylld. Läs mer här.

Finns som: PDF

Ansökan - Förtidsåterbetalning av skatt

Information
Blanketten ska du använda om du vill ha återbetalning av ett överskott på skattekontot.

Denna Pdf kan sparas ifylld. Läs mer här.

Finns som: PDF

Ansökan - Ändrad beräkning av skatteavdrag (jämkning)

Information
Blanketten ska du använda vid ändrad beräkning, tidigare kallad jämkning, av A-skatt.  

Skolungdom och studerande kan i stället använda blanketten SKV 4301.

Denna Pdf kan sparas ifylld. Läs mer här.

Finns som: PDF

Ansökan - Ändrad beräkning Skolungdom och studerande

Information
Blanketten ska du använda vid ändrad beräkning, tidigare kallad jämkning av A-skatt för skolungdom och studerande m.fl. 

Blankett 4301 kan användas för både inkomståret 2009 och 2010.

I vissa fall måste en annan blankett användas. Den heter 'Ändrad beräkning skatteavdrag' SKV 4302. Den gäller t.ex. dig som - 

 • inte kommer att vara bosatt i Sverige hela året
 • äger en eller flera fastigheter
 • har kapitalinkomster som det inte görs skatteavdrag från
 • har annan inkomst än lön eller barnpension
 • kommer att ha fler än tre arbetsgivare under resten av året 

Skicka din ansökan till:
Skatteverkets inläsningscentral
Enhet 4200
839 86  Östersund. 

OBS! Glöm inte att fylla i ditt personnummer.

Denna Pdf kan sparas ifylld. Läs mer här.

Finns som: PDF

Ansökan om ändrad beräkning - Arbete utomlands

Information
Blanketten ska du använda vid ansökan om ändrad beräkning av A-skatt för arbete utomlands då lönen betalas ut av arbetsgivare i Sverige.

Denna Pdf kan sparas ifylld. Läs mer här.

Finns som: PDF

Application Special income tax on non residents

Information
Denna Pdf kan sparas ifylld. Läs mer här.

Finns som: PDF

Begäran - Utbetalningsspärr/Tilläggsdebitering

Information
Blanketten använder du för att begära en utbetalningsspärr om du vill låta pengar stå kvar på ditt skattekonto för att täcka framtida skatter och avgifter. Blanketten ska du sedan skicka till ditt skattekontor.

Denna Pdf kan sparas ifylld. Läs mer här.

Finns som: PDF

Jämkning justering av bilförmån

Information
Blanketten ska arbetsgivare använda vid ansökan om jämkning/justering av bilförmån.

Denna Pdf kan sparas ifylld. Läs mer här.

Finns som: PDF

Preliminär Resultaträkning

Information
Blanketten är en hjälpblankett till 'Preliminär självdeklaration' SKV 4314. Den används för att specificera intäkter och kostnader i näringsverksamheten.

Denna Pdf kan sparas ifylld. Läs mer här.

Finns som: PDF

Preliminär självdeklaration 1 för fysiska personer

Information
Blanketten ska du använda för ändrad beräkning av debiterad preliminär F-skatt och särskild A-skatt.

Denna Pdf kan sparas ifylld. Läs mer här.

Finns som: PDF

Preliminär självdeklaration 2 för juridiska personer

Information
Preliminär självdeklaration 2 ska användas av juridiska personer utom dödsbon, t.ex. aktiebolag och handelsbolag. Fysiska personer och dödsbon ska använda Preliminär självdeklaration 1 (SKV 4314). Blanketten används för ändrad beräkning av debiterad preliminär F-skatt och särskild A-skatt.

Denna Pdf kan sparas ifylld. Läs mer här.

Finns som: PDF

Skattereklamation

Information
Blanketten ska du använda när du vill göra en skattereklamation på grund av att preliminär skatt blivit felaktigt avräknad.

Denna Pdf kan sparas ifylld. Läs mer här.

Finns som: PDF

Särskild inkomstskatt för utomlands bosatta - Malmö

Särskild skattedeklaration ska lämnas av dig som är skattskyldig enligt lagen (1991:586) om särskild inkomstskatt för utomlands bosatta (SINK), på ersättning du fått från en utbetalare hemmahörande i utlandet.

Blanketten använder du när skattebetalaren är bosatt i något av följande länder:
Albanien, Grönland, Polen, Tjeckien, Bosnien-Hercegovina, Island, Portugal, Turkiet, Bulgarien, Italien, Rumänien, Tyskland, Danmark, Kosovo, Serbien, Ungern, Frankrike, Kroatien, Slovakien, Österrike, Färöarna, Makedonien, Slovenien, Grekland, Montenegro, Spanien.

Om skattebetalaren är bosatt i något annat land än ovan uppräknande ska du använda blankett SKV4772 - Särskild inkomstskatt för utomlands bosatta - Stockholm.

Finns som: PDF

Särskild inkomstskatt för utomlands bosatta - Stockholm

Särskild skattedeklaration ska lämnas av dig som är skattskyldig enligt lagen (1991:586) om särskild inkomstskatt för utomlands bosatta (SINK), på ersättning du fått från en utbetalare hemmahörande i utlandet.

Blanketten använder du när skattebetalaren är bosatt i ett land som inte nämns nedan:
Albanien, Grönland, Polen, Tjeckien, Bosnien-Hercegovina, Island, Portugal, Turkiet, Bulgarien, Italien, Rumänien, Tyskland, Danmark, Kosovo, Serbien, Ungern, Frankrike, Kroatien, Slovakien, Österrike, Färöarna, Makedonien, Slovenien, Grekland, Montenegro, Spanien.

Om skattebetalaren är bosatt i något av de ovan uppräknade länderna så ska du använda blankett SKV 4771 - Särskild inkomstskatt för utomlands bosatta - Malmö.

Finns som: PDF