Vi är ett kreditvärdigt företag enligt Bisnodes värderingssystem som baserar sig på en mängd olika beslutsregler. Denna uppgift är alltid aktuell, informationen uppdateras dagligen via Bisnodes databas. Trygg e-handel
Laddar

Varukorgen är tom

 • GDPR? Informationssäkerhet? Brandskydd?
  GDPR? Informationssäkerhet? Brandskydd?
  Jobba förebyggande och ta hjälp av proffs inom säkerhet
 • Behöver ni dokument anpassade för era krav?
  Behöver ni dokument anpassade för era krav?
  Vi kan hjälpa er med produktion, drift och programmering.
 • Behöver du HR-stöd inom 24 arbetstimmar?
  Behöver du HR-stöd inom 24 arbetstimmar?
  Din personalchef på nätet. Snabba och professionella råd och svar.
 • Behöver du få svar inom 24 arbetstimmar?
  Behöver du få svar inom 24 arbetstimmar?
  Basjuridisk rådgivning. Korrekt och kostnadseffektivt.
 • Alltid uppdaterade och tillgängliga överallt
  Alltid uppdaterade och tillgängliga överallt
  Över 2000 dokument och mallar som är kontrollerade av proffs.

Kontrolluppgifter 2015

Kontrolluppgift – Avskattning av pensionsförsäkring

Blanketten används för att lämna uppgift om omständigheter som medför eller kan medföra avskattning av en privat pensionsförsäkring eller en tjänstepensionsförsäkring (58 kap. 19 och 19a  § inkomstskattelagen (1999:1229)).

Finns som: PDF

Kontrolluppgift – Flytt av en pensionsförsäkrings värde eller beståndsöverlåtelse till försäkringsgivare inom EES

Den här blanketten ska användas för såväl en privat pensionsförsäkring som en tjänstepensionsförsäkring

 • av den som ska lämna kontrolluppgift om överföring inom Sverige och övriga EES av pensionsförsäkringens värde till en nytecknad pensionsförsäkring (flytt) enligt 58 kap. 18 § inkomstskattelagen (1999:1229),
 • vid beståndsöverlåtelse, då pensionsförsäkringsavtalet överlåts till en annan försäkringsgivare eller överförs till en annan självständigt bedriven del av den egna verksamheten, eller
 • om en tidigare insänd kontrolluppgift om flytt eller beståndsöverlåtelse är felaktig och ska rättas, eller om den ska återkallas.

Finns som: PDF

KU10 – Kontrolluppgift från arbetsgivare m.fl.

Den här blanketten ska användas av den som ska lämna kontrolluppgifter om löner m.m.

Finns som: PDF

KU13 – Income statement – Special income tax for non-residents (SINK)

If income statements are filed on paper forms they should always be accompanied by form Sammandrag av kontrolluppgifter (SKV 2304) or Summary (SKV 2311).

Finns som: PDF

KU13 – Kontrolluppgift – Särskild inkomstskatt för utomlands bosatta (SINK)

Kom ihåg att alltid lämna blanketten Sammandrag av kontrolluppgifter (SKV 2304) samtidigt med kontrolluppgifter.

Finns som: PDF

KU14 – Särskild kontrolluppgift – Pensionsgrundande inkomst och utbyte av kontrolluppgifter

Denna blankett ska användas av den som ska lämna kontrolluppgift för inkomsttagare enligt kategori A-F på blanketten.

Blanketten Sammandrag av kontrolluppgifter (SKV 2304) ska alltid lämnas samtidigt med kontrolluppgifter.

Finns som: PDF

KU16 – Kontrolluppgift – Sjöinkomst m.m.

Denna blankett ska användas av den som ska lämna kontrolluppgift för sjöinkomst. 

Blanketten Sammandrag av kontrolluppgifter (SKV 2304) ska alltid lämnas samtidigt med kontrolluppgifter.

Finns som: PDF

KU17 – Kontrolluppgift – Särskild inkomstskatt för utomlands bosatta med sjöinkomst

Denna blankett ska användas av den som ska lämna kontrolluppgift för utomlands bosatta med sjöinkomst

Blanketten Sammandrag av kontrolluppgifter (SKV 2304) ska alltid lämnas samtidigt med kontrolluppgifter.

Finns som: PDF

KU18 – Income statement – Pension- and insurance payers and others

This form is to be used by those reporting pension and insurance payments for residents in Sweden.

Remuneration codes for this form KU 18

 • 400 - corporate pension insurance
 • 404 - private pension insurance
 • 999 - pensionable remuneration (information for calculation of the pensionable income)

Finns som: PDF

KU18 – Kontrolluppgift från pensions- och försäkringsutbetalare m.fl.

Denna  blankett ska användas av den som ska lämna kontrolluppgift om pensions- och  försäkringsutbetalningar.

Obs! Arbetsgivare som har betalat ut tjänstepension till före detta anställda eller deras efterlevande ska redovisa pensionen på KU10, ruta 30 'Tjänstepension'.

Finns som: PDF

KU19 – Income statement – Pension- and insurance payers and others – Special income tax for non-residents (SINK)

This form is to be used by those reporting pension and insurance payments for non-residents.

Remuneration codes for this form KU 19:  

400 – corporate pension insurance

404 –  private pension insurance

999 – pensionable remuneration (information for calculation of the pensionable income)

If statements are filed on paper forms they should always be accompanied by form Sammandrag av kontrolluppgifter (SKV 2304) or Summary (SKV 2311).

Finns som: PDF

KU19 – Kontrolluppgift – Pensions- och försäkringsutbetalare m.fl. – Särskild inkomstskatt (SINK) för utomlands bosatta

Denna  blankett ska användas av den som ska lämna kontrolluppgift om pensions- och  försäkringsutbetalningar för personer som är bosatta utomlands.

Finns som: PDF

KU20 – Income statement – Interest income

This form is to be used when interest on deposit accounts and other receivables are paid to private person or estate.
 
If statements are filed on paper forms they should always be accompanied by form Summary (SKV 2311).

Finns som: PDF

KU20 – Kontrolluppgift – Ränteinkomst

Denna blankett ska användas av den som ska lämna kontrolluppgift om ränteinkomst.

Blanketten Sammandrag av kontrolluppgifter (SKV 2304) ska alltid lämnas samtidigt med kontrolluppgifter.

Finns som: PDF

KU21 – Income statement – Bonds

This form should be used when interest income is paid for bonds issued to a wider group of creditors, such as private bonds, and  amount paid on zero coupon bonds.
 
If statements are filed on paper forms they should always be accompanied by form Summary (SKV 2311).

Finns som: PDF

KU21 – Kontrolluppgift – Obligationer

Denna blankett ska användas av de som ska lämna kontrolluppgift om ränteinkomst från obligationer (fordringsrätter) som har emitterats till en större krets av fordringsägare, t.ex. privatobligationer, samt om utbetalt belopp på bl.a. nollkupongare.

Blanketten Sammandrag av kontrolluppgifter (SKV 2304) ska alltid lämnas samtidigt med kontrolluppgifter.

Finns som: PDF

KU25 – Income statement – Interest expense

This form is to be used when private person or estate has paid interest during the calender year 2011. Only actually paid interest expence is to be reported.
 
If statements are filed on paper forms they should always be accompanied by form Summary (SKV 2311).

Finns som: PDF

KU25 – Kontrolluppgift – Ränteutgift

Denna blankett ska användas av den som ska lämna kontrolluppgift om ränteutgift.

Blanketten Sammandrag av kontrolluppgifter (SKV 2304) ska alltid lämnas samtidigt med kontrolluppgifter.

Finns som: PDF

KU26 – Kontrolluppgift – Tomträttsavgäld

Denna blankett ska lämnas av den som ska lämna kontrolluppgift om tomträttsavgäld.

Blanketten Sammandrag av kontrolluppgifter (SKV 2304) ska alltid lämnas samtidigt med kontrolluppgifter.

Finns som: PDF

KU28 – Kontrolluppgift – Investeraravdrag

Denna blankett ska användas av den som ska lämna kontrolluppgifter om investeraravdrag.

Blanketten Sammandrag av kontrolluppgifter (SKV 2304) ska alltid lämnas samtidigt med kontrolluppgifter.

Finns som: PDF

KU30 – Income statement – Investment savings account – standard income

This form is to be used by those reporting standard income for investment savings account.

Finns som: PDF

KU30 – Kontrolluppgift – Investeringssparkonto – schablonintäkt

Denna blankett ska användas av den som ska lämna kontrolluppgift om schablonintäkt för investeringssparkonto.

Blanketten Sammandrag av kontrolluppgifter (SKV 2304) ska alltid lämnas samtidigt med kontrolluppgifter.

Finns som: PDF

KU31 – Income statement – Dividends etc. for shares and other securities

This form is to be used when dividends etc. for shares and other securities are paid.
 
If statements are filed on paper forms they should always be accompanied by form Summary (SKV 2311).

Finns som: PDF

KU31 – Kontrolluppgift – Utdelning m.m. på delägarrätter

Denna blankett ska användas av den som ska lämna kontrolluppgift om utdelning m.m. på delägarrätter.

Blanketten Sammandrag av kontrolluppgifter (SKV 2304) ska alltid lämnas samtidigt med kontrolluppgifter.

Finns som: PDF

KU32 – Income statement – Transfer of shares, bonds and other securities

This form is to be used when shares, bonds and other securities are sold or redeemed (transferred).

If statements are filed on paper forms they should always be accompanied by form Summary (SKV 2311).

Finns som: PDF

KU32 – Kontrolluppgift – Avyttring av delägarrätter/fordringsrätter

Denna blankett ska användas av den som ska lämna kontrolluppgift om avyttring av delägarrätter/fordringsrätter.

Blanketten Sammandrag av kontrolluppgifter (SKV 2304) ska alltid lämnas samtidigt med kontrolluppgifter.

Finns som: PDF

KU34 – Income statement – Transfer/issuance/completion of options

This form is to be used when options are sold, issued or completed.
 
If statements are filed on paper forms they should always be accompanied by form Summary (SKV 2311).

Finns som: PDF

KU34 – Kontrolluppgift – Avyttring/utfärdande/slutförande av optioner

Denna blankett ersätter delvis tidigare KU33-35 (SKV 2321) och ska användas vid avyttring/utfärdande/slutförande av optioner.

Blanketten Sammandrag av kontrolluppgifter (SKV 2304) ska alltid lämnas samtidigt med kontrolluppgifter.

Finns som: PDF

KU35 – Income statement – Completion of futures

This form is to be used at transfer, issuance or completion of options.

Finns som: PDF

KU35 – Kontrolluppgift – Slutförande av terminer

Denna blankett ersätter delvis tidigare KU33-35 (SKV 2321) och ska användas vid slutförande av terminer.

Blanketten Sammandrag av kontrolluppgifter (SKV 2304) ska alltid lämnas samtidigt med kontrolluppgifter.

Finns som: PDF

KU40 – Income statement – Transfer of shares in investment fund

This form is to be used when shares in investment funds are sold or redeemed (transferred).
 
If statements are filed on paper forms they should always be accompanied by form Summary (SKV 2311).

Finns som: PDF

KU40 – Kontrolluppgift – Avyttring av fondandelar

Denna blankett ska användas av den som ska lämna kontrolluppgift vid avyttring av fondandelar.

Kom ihåg att alltid lämna blanketten Sammandrag av kontrolluppgifter (SKV 2304) samtidigt med kontrolluppgifter.

Finns som: PDF

KU41 – Income statement – Investment fund – standard income

This form is to be used by those reporting standard income for investment funds.

Finns som: PDF

KU41 – Kontrolluppgift – Fondandelar – schablonintäkt

Denna blankett ska användas av den som ska lämna kontrolluppgift om schablonintäkt för fondandelar.

Kom ihåg att alltid lämna blanketten Sammandrag av kontrolluppgifter (SKV 2304) samtidigt med kontrolluppgifter.

Finns som: PDF

KU50 – Income statement – Pension savings

This form is to be used by those reporting pension insurance premiums paid during the income year.

Finns som: PDF

KU50 – Kontrolluppgift – Pensionssparande

Denna blankett ska användas av den som ska lämna kontrolluppgift om pensionssparande.

Blanketten Sammandrag av kontrolluppgifter (SKV 2304) ska alltid lämnas samtidigt med kontrolluppgifter.

Finns som: PDF

KU52 – Income statement – Foreign insurance

This form is to be used by foreign insurance companies who conduct cross-border business in Sweden.

The form must be submitted both for individuals and legal entities with fiscal domicile in Sweden who are liable to tax on foreign life insurances. With life insurance is meant pension insurance and endowment insurance as well as an agreement on occupational pension comparable with a pension insurance or an endowment insurance. 

The information shall refer to the insurance capital base. The capital base is calculated in different ways depending on whether the insurance is, or is comparable to, a pension insurance or an endowment insurance.

The capital base for a pension insurance is the value at the entry of the fiscal year.

The capital base for an endowment insurance is the value of the insurance at the entry of the fiscal year increased by premiums paid to the insurance during the fiscal year. The premiums which are paid during the second half of the fiscal year shall only be added by 50%.

It is necessary to specify whether the form refers to a pension insurance or an endowment insurance in box 654:

P = Pensionsförsäkring (Pension insurance)

K = Kapitalförsäkring (Endowment insurance)

Finns som: PDF

KU52 – Kontrolluppgift – Utländsk försäkring

Denna blankett ska användas av utländskt företag som driver gränsöverskridande försäkringsverksamhet i Sverige utan fast driftsställe.

Blanketten ska lämnas dels för fysiska personer bosatta i Sverige, dels för juridiska personer med skatterättslig hemvist i Sverige som är skattskyldiga i Sverige för avkastningsskatt på utländsk livförsäkring. Med livförsäkring menas pensionsförsäkring och kapitalförsäkring samt avtal om tjänstepension som är jämförbart med pensionsförsäkring och kapitalförsäkring.

Uppgiften ska avse försäkringens kapitalunderlag. Kapitalunderlaget beräknas på olika sätt beroende på om försäkringen är, eller är jämförlig med, en pensionsförsäkring eller en kapitalförsäkring.

Kapitalunderlaget för en pensionsförsäkring är värdet på försäkringen vid beskattningsårets ingång.

Kapitalunderlaget för en kapitalförsäkring är värdet på försäkringen vid beskattningsårets ingång ökat med premieinbetalningar till försäkringen under beskattningsåret. De premier som har betalats under andra halvan av beskattningsåret tas dock endast med till 50 %.

Ange om kontrolluppgiften avser en pensionsförsäkring eller en kapitalförsäkring i ruta 654:  

P = pensionsförsäkring

K = kapitalförsäkring

Blanketten Sammandrag av kontrolluppgifter (SKV 2304) ska alltid lämnas samtidigt med kontrolluppgifter.

Finns som: PDF

KU53 – Förmedlad försäkring

Denna blankett ska lämnas av den som har förmedlat en utländsk försäkring i Sverige om innehavaren ska betala svensk avkastningsskatt på försäkringen.

En innehavare som är obegränsat skattskyldig i Sverige, eller som är ett svenskt handelsbolag, ska betala avkastningsskatt på en kapital- eller pensionsförsäkring som har meddelats i en  försäkringsrörelse som inte bedrivs från ett fast driftställe i Sverige.

En i Sverige obegränsat skattskyldig person är

 • en fysisk person som är bosatt eller vistas stadigvarande i Sverige eller som tidigare har bott i Sverige och har väsentlig anknytning hit, eller
 • en juridisk person som på grund av sin registrering eller, om det inte har skett någon registrering, platsen för styrelsens säte eller någon annan sådan omständighet är att anse som en svensk juridisk person.

Finns som: PDF

KU55 – Kontrolluppgift – Överlåtelse av bostadsrätt

Denna blankett ska användas av bostadsföretag vid överlåtelse av bostadsrätt.

Blanketten Sammandrag av kontrolluppgifter (SKV 2304) ska alltid lämnas samtidigt med kontrolluppgifter.

Finns som: PDF

KU65 – Income statement – Gift

If statements are filed on paper forms they should always be accompanied by form Summary (SKV 2311).

Finns som: PDF

KU65 – Kontrolluppgift – Gåva

Kontrolluppgiften ska lämnas av en av Skatteverket godkänd gåvomottagare som tagit emot en eller flera skattereduktionsgrundande gåvor. Information om kontrolluppgift för gåvor (KU65).

De uppgifter som lämnas i kontrolluppgiften kommer att finnas förifyllda i gåvogivarens inkomstdeklaration.

OBS! Blanketten Sammandrag av kontrolluppgifter (SKV 2304) ska alltid lämnas samtidigt med kontrolluppgiften för gåva.

Finns som: PDF

KU66 – Förnybar el

Denna blankett ska användas av elnätsföretaget som ska lämna kontrolluppgift om hur mycket el  som matats in och ut i anslutningspunkten till elnätet. Uppgifterna ligger till grund för beräkning av skattereduktion för mikroproduktion av el.

Finns som: PDF

KU70 – Kontrolluppgift – Näringsbidrag och royalty

Denna blankett ska användas av den som ska lämna kontrolluppgift avseende näringsbidrag och royalty.

Blanketten Sammandrag av kontrolluppgifter (SKV 2304) ska alltid lämnas samtidigt med kontrolluppgifter.

Finns som: PDF

KU71 – Kontrolluppgift – Uttag från skogskonto/skogsskadekonto/upphovsmannakonto

Denna blankett ska användas av den som ska lämna kontrolluppgift om uttag från skogskonto/skogsskadekonto eller upphovsmannakonto.

Blanketten Sammandrag av kontrolluppgifter (SKV 2304) ska alltid lämnas samtidigt med kontrolluppgifter.

Finns som: PDF

KU72 – Kontrolluppgift – Insättning på bl.a. skogskonto

Den här blanketten är till för dig som ska lämna kontrolluppgifter för skogskonto och skogsskadekonto.

Finns som: PDF

KU73 – Kontrolluppgift – Utdelning m.m. till delägare i samfällighet

Denna blankett ska användas av den som ska lämna kontrolluppgift om utdelning m.m. till delägare i samfällighet.

Blanketten Sammandrag av kontrolluppgifter (SKV 2304) ska alltid lämnas samtidigt med kontrolluppgifter.

Finns som: PDF

KU80 – Kontrolluppgift – Betalning från utlandet

Denna blankett ska användas av den som ska lämna kontrolluppgift vid förmedling av betalning från utlandet.

Blanketten Sammandrag av kontrolluppgifter (SKV 2304) ska alltid lämnas samtidigt med kontrolluppgifter.

Finns som: PDF

KU81 – Kontrolluppgift – Betalning till utlandet

Denna blankett ska användas av den som ska lämna kontrolluppgift vid förmedling av betalning till utlandet.

Blanketten Sammandrag av kontrolluppgifter (SKV 2304) ska alltid lämnas samtidigt med kontrolluppgifter.

Finns som: PDF

Sammandrag – Kontrolluppgifter

Den här blanketten ska användas för sammandrag av kontrolluppgifter.

Finns som: PDF

Statement – Additional taxation on pension insurance

This form is used to submit circumstances regarding a pension insurance policy to the Swedish Tax Agency, that leads or may lead to additional taxation on a private or a corporate pension insurance policy (Chapter 58,  Section 19 and 19a of the Income Tax Act (1999:1229)).

Finns som: PDF

Statement – Transfer of value of a pension insurance policy or transfer of portfolio to an insurance company within EEA

This form should be used for a private pension insurance policy as well as a corporate pension insurance policy

 • by the one who should submit a statement when transferring the value of the pension insurance policy to a newly subscribed pension insurance policy within Sweden or the EEA in accordance with Chapter 58, Section 18 of the Income Tax Act (1999:1229),
 • at transfer of portfolio, when a pension insurance policy is transferred to another insurance company or is transferred to another independent operative segment of a company’s own business, or
 • if an earlier submitted statement regarding transfer of value or portfolio is wrong and should be corrected, or if it should be cancelled.

Finns som: PDF

Undertaking by an insurance company within the EEA – New subscription of a pension insurance with transfer of value

This form should be used for a newly subscribed private pension insurance policy as well as a newly subscribed corporate pension insurance policy

 • when an insurance company outside Sweden, but within the EEA, undertakes in writing to submit annual statements to the Swedish Tax Agency. They may concern pension paid from the insurance, premiums paid to the insurance or the basis for the Swedish tax on returns,
 • if the pension insurance policy is newly subscribed inconnection with the transfer of value from a closed pension insurance policy, or when the pension insurance policy has been taken over from another insurance company or has been transferred from another independent operative segment of a company’s own business (transfer of portfolio), or
 • if an earlier submitted undertaking is wrong and should be corrected, or if it should be cancelled. This form should be used for a newly subscribed private pension insurance policy as well as a newly subscribed corporate pension insurance policy
 • when an insurance company outside Sweden, but within the EEA, undertakes in writing to submit annual statements to the Swedish Tax Agency. They may concern pension paid from the insurance, premiums paid to the insurance or the basis for the Swedish tax on returns,
 • if the pension insurance policy is newly subscribed inconnection with the transfer of value from a closed pension insurance policy, or when the pension insurance policy has been taken over from another insurance company or has been transferred from another independent operative segment of a company’s own business (transfer of portfolio), or
 • if an earlier submitted undertaking is wrong and should be corrected, or if it should be cancelled.

Finns som: PDF

Undertaking by an insurance company within the EEA – New subscription of a pension insurance without transfer of value

This form should be used for a newly subscribed private pension insurance policy as well as a newly subscribed corporate pension insurance policy

 • when an insurance company outside Sweden, but within the EEA, undertakes in writing to submit annual statements to the Swedish Tax Agency. They may concern pension paid from the insurance, premiums paid to the insurance or the basis for the Swedish tax on returns
 • if the pension insurance policy is newly subscribed without connection with the transfer of value from a closed pension insurance policy or transfer of portfolio, or
 • if an earlier submitted undertaking is wrong and should be corrected, or if it should be cancelled.

Finns som: PDF

Åtagande från försäkringsgivare inom EES – Nyteckning av pensionsförsäkring med värdeöverföring

Den här blanketten ska användas för såväl en nytecknad privat pensionsförsäkring som en nytecknad tjänstepensionsförsäkring

 • när en försäkringsgivare utanför Sverige, men inom EES, skriftligen åtar sig att lämna  årliga kontrolluppgifter till Skatteverket. Dessa kan gälla utbetalning av pension från försäkringen, inbetalning av premier till försäkringen eller kapitalunderlag för svensk avkastningsskatt,
 • om pensionsförsäkringen har nytecknats i samband med värdeöverföring från en avslutad pensionsförsäkring (flytt), eller om pensionsförsäkringsavtalet har tagits över från en annan försäkringsgivare eller har förts över från en annan självständigt bedriven del av den egna verksamheten (beståndsöverlåtelse), eller
 • om ett tidigare insänt åtagande är felaktigt och ska rättas, eller om det ska återkallas.

Finns som: PDF

Åtagande från försäkringsgivare inom EES – Nyteckning av pensionsförsäkring utan värdeöverföring

Den här blanketten ska användas för såväl en nytecknad privat pensionsförsäkring som en nytecknad tjänstepensionsförsäkring

 • när en försäkringsgivare utanför Sverige, men inom EES, skriftligen åtar sig att lämna  årliga kontrolluppgifter till Skatteverket. Dessa kan gälla utbetalning av pension från försäkringen, inbetalning av premier till försäkringen eller kapitalunderlag för svensk avkastningsskatt,
 • om pensionsförsäkringen har nytecknats utan samband med värdeöverföring från en avslutad pensionsförsäkring eller beståndsöverlåtelse, eller
 • om ett tidigare insänt åtagande är felaktigt och ska rättas, eller om det ska återkallas.

Finns som: PDF