Vi är ett kreditvärdigt företag enligt Bisnodes värderingssystem som baserar sig på en mängd olika beslutsregler. Denna uppgift är alltid aktuell, informationen uppdateras dagligen via Bisnodes databas. Trygg e-handel
Laddar

Varukorgen är tom

 • GDPR? Informationssäkerhet? Brandskydd?
  GDPR? Informationssäkerhet? Brandskydd?
  Jobba förebyggande och ta hjälp av proffs inom säkerhet
 • Behöver ni dokument anpassade för era krav?
  Behöver ni dokument anpassade för era krav?
  Vi kan hjälpa er med produktion, drift och programmering.
 • Behöver du HR-stöd inom 24 arbetstimmar?
  Behöver du HR-stöd inom 24 arbetstimmar?
  Din personalchef på nätet. Snabba och professionella råd och svar.
 • Behöver du få svar inom 24 arbetstimmar?
  Behöver du få svar inom 24 arbetstimmar?
  Basjuridisk rådgivning. Korrekt och kostnadseffektivt.
 • Alltid uppdaterade och tillgängliga överallt
  Alltid uppdaterade och tillgängliga överallt
  Över 2000 dokument och mallar som är kontrollerade av proffs.

Kontrolluppgifter 2016

Kontrolluppgift – Avskattning av pensionsförsäkring

Blanketten används för att lämna uppgift om omständigheter som medför eller kan medföra avskattning av en privat pensionsförsäkring eller en tjänstepensionsförsäkring (58 kap. 19 och 19a  § inkomstskattelagen (1999:1229)).

Finns som: PDF

Kontrolluppgift – Flytt av en pensionsförsäkrings värde eller beståndsöverlåtelse till försäkringsgivare inom EES

Den här blanketten ska användas för såväl en privat pensionsförsäkring som en tjänstepensionsförsäkring

 • av den som ska lämna kontrolluppgift om överföring inom Sverige och övriga EES av pensionsförsäkringens värde till en nytecknad pensionsförsäkring (flytt) enligt 58 kap. 18 § inkomstskattelagen (1999:1229),
 • vid beståndsöverlåtelse, då pensionsförsäkringsavtalet överlåts till en annan försäkringsgivare eller överförs till en annan självständigt bedriven del av den egna verksamheten, eller
 • om en tidigare insänd kontrolluppgift om flytt eller beståndsöverlåtelse är felaktig och ska rättas, eller om den ska återkallas.

Finns som: PDF

KU10 – Income statement from employers etc.

If income statements are filed on paper forms they should always be accompanied by form.

Finns som: PDF

KU10 – Kontrolluppgift från arbetsgivare m.fl.

Den här blanketten ska användas av den som ska lämna kontrolluppgifter om löner m.m.

Finns som: PDF

KU13 – Kontrolluppgift – Särskild inkomstskatt för utomlands bosatta (SINK)

Denna blankett ska användas av den som ska lämna kontrolluppgift för utomlands bosatta om löner m.m.

Finns som: PDF

KU14 – Special income statement – Pensionable income and exchange of income statements

If income statements are filed on paper forms they should always be accompanied by form Summary - Income statements (SKV2304 en).

Finns som: PDF

KU14 – Särskild kontrolluppgift – Pensionsgrundande inkomst och utbyte av kontrolluppgifter

Denna blankett ska användas av den som ska lämna kontrolluppgift för inkomsttagare enligt kategori A-F på blanketten.

Finns som: PDF

KU16 – Kontrolluppgift – Sjöinkomst m.m.

Denna blankett ska användas av den som ska lämna kontrolluppgift för sjöinkomst.

Finns som: PDF

KU17 – Kontrolluppgift – Särskild inkomstskatt för utomlands bosatta med sjöinkomst

Denna blankett ska användas av den som ska lämna kontrolluppgift för utomlands bosatta med sjöinkomst.

Finns som: PDF

KU18 – Income statement – Pension- and insurance payers and others

This form is to be used by those reporting pension and insurance payments for residents in Sweden.

Remuneration codes for this form KU 18

•400 - corporate pension insurance
•404 - private pension insurance

Finns som: PDF

KU18 – Kontrolluppgift från pensions- och försäkringsutbetalare m.fl.

Denna  blankett ska användas av den som ska lämna kontrolluppgift om pensions- och  försäkringsutbetalningar.

Obs! Arbetsgivare som har betalat ut tjänstepension till före detta anställda eller deras efterlevande ska redovisa pensionen på KU10, ruta 30 'Tjänstepension'.

Finns som: PDF

KU21 – Kontrolluppgift – Obligationer

Denna blankett ska användas av de som ska lämna kontrolluppgift om ränteinkomst från obligationer (fordringsrätter) som har emitterats till en större krets av fordringsägare, t.ex. privatobligationer, samt om utbetalt belopp på bl.a. nollkupongare.

Finns som: PDF

KU30 – Kontrolluppgift – Investeringssparkonto – schablonintäkt

Denna blankett ska användas av den som ska lämna kontrolluppgift om schablonintäkt för investeringssparkonto.

Finns som: PDF

KU31 – Kontrolluppgift – Utdelning m.m. på delägarrätter

Denna blankett ska användas av den som ska lämna kontrolluppgift om utdelning m.m. på delägarrätter inklusive redovisning av innehållen kupongskatt.

Finns som: PDF

KU32 – Kontrolluppgift – Avyttring av delägarrätter/fordringsrätter

Denna blankett ska användas av den som ska lämna kontrolluppgift om avyttring av delägarrätter/fordringsrätter.

Finns som: PDF

KU34 – Kontrolluppgift – Avyttring/utfärdande/slutförande av optioner

Denna blankett ska användas vid avyttring/utfärdande/slutförande av optioner.

Finns som: PDF

KU41 – Kontrolluppgift – Fondandelar – schablonintäkt

Denna blankett ska användas av den som ska lämna kontrolluppgift om schablonintäkt för fondandelar.

Finns som: PDF

KU70 – Kontrolluppgift – Näringsbidrag och royalty

Denna blankett ska användas av den som ska lämna kontrolluppgift avseende näringsbidrag och royalty.

Finns som: PDF

KU71 – Kontrolluppgift – Uttag från skogskonto/skogsskadekonto/upphovsmannakonto

Denna blankett ska användas av den som ska lämna kontrolluppgift om uttag från skogskonto/skogsskadekonto eller upphovsmannakonto.

Finns som: PDF

KU72 – Kontrolluppgift – Insättning på bl.a. skogskonto

Den här blanketten är till för dig som ska lämna kontrolluppgifter om insättning på skog-, skogsskade- och upphovsmannakonto.

Finns som: PDF

KU73 – Kontrolluppgift – Utdelning m.m. till delägare i samfällighet

Blanketten Sammandrag av kontrolluppgifter (SKV 2304) ska alltid lämnas samtidigt med kontrolluppgifter, om de lämnas på papper. Använder du e-tjänsten behöver du inte lämna ett sammandrag av kontrolluppgifterna.

Finns som: PDF

Sammandrag – Kontrolluppgifter

Den här blanketten ska användas för sammandrag av kontrolluppgifter. Från och med inkomståret 2015 räcker det med en sammandragsblankett för alla kontrolluppgiftstyper.

Finns som: PDF

Statement – Additional taxation on pension insurance

This form is used to submit circumstances regarding a pension insurance policy to the Swedish Tax Agency, that leads or may lead to additional taxation on a private or a corporate pension insurance policy (Chapter 58,  Section 19 and 19a of the Income Tax Act (1999:1229)).

Finns som: PDF

Statement – Transfer of value of a pension insurance policy or transfer of portfolio to an insurance company within EEA

This form should be used for a private pension insurance policy as well as a corporate pension insurance policy

 • by the one who should submit a statement when transferring the value of the pension insurance policy to a newly subscribed pension insurance policy within Sweden or the EEA in accordance with Chapter 58, Section 18 of the Income Tax Act (1999:1229),
 • at transfer of portfolio, when a pension insurance policy is transferred to another insurance company or is transferred to another independent operative segment of a company’s own business, or
 • if an earlier submitted statement regarding transfer of value or portfolio is wrong and should be corrected, or if it should be cancelled.

Finns som: PDF

Summary – Income statements

This form shall be used for summary of income statements.

Finns som: PDF

Undertaking by an insurance company within the EEA – New subscription of a pension insurance with transfer of value

This form should be used for a newly subscribed private pension insurance policy as well as a newly subscribed corporate pension insurance policy

 • when an insurance company outside Sweden, but within the EEA, undertakes in writing to submit annual statements to the Swedish Tax Agency. They may concern pension paid from the insurance, premiums paid to the insurance or the basis for the Swedish tax on returns,
 • if the pension insurance policy is newly subscribed inconnection with the transfer of value from a closed pension insurance policy, or when the pension insurance policy has been taken over from another insurance company or has been transferred from another independent operative segment of a company’s own business (transfer of portfolio), or
 • if an earlier submitted undertaking is wrong and should be corrected, or if it should be cancelled.

Finns som: PDF

Undertaking by an insurance company within the EEA – New subscription of a pension insurance without transfer of value

This form should be used for a newly subscribed private pension insurance policy as well as a newly subscribed corporate pension insurance policy

 • when an insurance company outside Sweden, but within the EEA, undertakes in writing to submit annual statements to the Swedish Tax Agency. They may concern pension paid from the insurance, premiums paid to the insurance or the basis for the Swedish tax on returns
 • if the pension insurance policy is newly subscribed without connection with the transfer of value from a closed pension insurance policy or transfer of portfolio, or
 • if an earlier submitted undertaking is wrong and should be corrected, or if it should be cancelled.

Finns som: PDF

Åtagande från försäkringsgivare inom EES – Nyteckning av pensionsförsäkring med värdeöverföring

Den här blanketten ska användas för såväl en nytecknad privat pensionsförsäkring som en nytecknad tjänstepensionsförsäkring

 • när en försäkringsgivare utanför Sverige, men inom EES, skriftligen åtar sig att lämna  årliga kontrolluppgifter till Skatteverket. Dessa kan gälla utbetalning av pension från försäkringen, inbetalning av premier till försäkringen eller kapitalunderlag för svensk avkastningsskatt,
 • om pensionsförsäkringen har nytecknats i samband med värdeöverföring från en avslutad pensionsförsäkring (flytt), eller om pensionsförsäkringsavtalet har tagits över från en annan försäkringsgivare eller har förts över från en annan självständigt bedriven del av den egna verksamheten (beståndsöverlåtelse), eller
 • om ett tidigare insänt åtagande är felaktigt och ska rättas, eller om det ska återkallas.

Finns som: PDF

Åtagande från försäkringsgivare inom EES – Nyteckning av pensionsförsäkring utan värdeöverföring

Den här blanketten ska användas för såväl en nytecknad privat pensionsförsäkring som en nytecknad tjänstepensionsförsäkring

 • när en försäkringsgivare utanför Sverige, men inom EES, skriftligen åtar sig att lämna  årliga kontrolluppgifter till Skatteverket. Dessa kan gälla utbetalning av pension från försäkringen, inbetalning av premier till försäkringen eller kapitalunderlag för svensk avkastningsskatt,
 • om pensionsförsäkringen har nytecknats utan samband med värdeöverföring från en avslutad pensionsförsäkring eller beståndsöverlåtelse, eller
 • om ett tidigare insänt åtagande är felaktigt och ska rättas, eller om det ska återkallas.

Finns som: PDF