Vi är ett kreditvärdigt företag enligt Bisnodes värderingssystem som baserar sig på en mängd olika beslutsregler. Denna uppgift är alltid aktuell, informationen uppdateras dagligen via Bisnodes databas. Trygg e-handel
Laddar

Varukorgen är tom

 • GDPR? Informationssäkerhet? Brandskydd?
  GDPR? Informationssäkerhet? Brandskydd?
  Jobba förebyggande och ta hjälp av proffs inom säkerhet
 • Behöver ni dokument anpassade för era krav?
  Behöver ni dokument anpassade för era krav?
  Vi kan hjälpa er med produktion, drift och programmering.
 • Behöver du HR-stöd inom 24 arbetstimmar?
  Behöver du HR-stöd inom 24 arbetstimmar?
  Din personalchef på nätet. Snabba och professionella råd och svar.
 • Behöver du få svar inom 24 arbetstimmar?
  Behöver du få svar inom 24 arbetstimmar?
  Basjuridisk rådgivning. Korrekt och kostnadseffektivt.
 • Alltid uppdaterade och tillgängliga överallt
  Alltid uppdaterade och tillgängliga överallt
  Över 2000 dokument och mallar som är kontrollerade av proffs.

Informationssäkerhet

Befattningsbeskrivning - Säkerhetschef

Säkerhetschef/Skyddschef ska i enlighet med sitt anställningsavtal vara ägare av verksamhetens Ledningssystem för Informationssäkerhet och dit hörande styrdokument.

I befattningen ingår att styra, driva, samordna och stödja linjeverksamheten i frågor som avser Informationssäkerhet, säkerhetsskydd och beredskap. I uppgift ingår att se till så att relevant lagstiftning följs samt att verksamhetens vision och mål uppnås.

Finns som: Word 2010 med makro

495 kr Köp

Fysisk och miljörelaterad informationssäkerhet - Checklista

Checklista för fysisk och miljörelaterad informationssäkerhet. Krav avser informationssäkerhet i organisatorisk, logisk och fysisk mening.

Områden, objekt eller lokaler som har skyddsvärde bör ha högre skyddsnivå och kompletteras med tekniskt, mekaniskt eller personellt skydd.

Finns som: Word 2010 med makro

995 kr Köp

Informationssäkerhetspolicy

Informationssäkerheten är en integrerad del i vår verksamhet. Alla som hanterar informationsresurser har ett ansvar att upprätthålla informationssäkerheten.

Finns som: Word 2010 med makro

995 kr Köp

Personuppgiftspolicy

Denna policy skapades för organisationens behandling av personuppgifter.
”Organisationen” är personuppgiftsansvarig. Organisationen ska säkerställa att kunders, samarbetspartners och interna resursers personuppgifter hanteras i enlighet med ändamålet med behandlingen.

Finns som: Word 2010 med makro

695 kr Köp

Riktlinjer - E-post

Riktlinjerna för e-post och dit hörande regler gäller all personal som har tillgång till e-postsystemet. E-post används i nästan alla branscher och utgör ett primärt stöd för kommunikation och hantering av uppgifter. Tillgång till e-post inom organisationen är ett privilegium och personal som erhåller åtkomst till detta måste följa de regler som gäller. Missbruk av e-post kan medföra många juridiska, integritets- och säkerhetsrisker.

Finns som: Word 2010 med makro

495 kr Köp

Riktlinjer - Informationssäkerhetsarbetet

Informationssäkerhetsarbetet ska planeras löpande i samband med verksamhetsplaneringen. Informationssäkerhetsarbetet bör styras och utföras enligt processer för planering, implementering, genomförande, dokumentering och rapportering.

Finns som: Word 2010 med makro

495 kr Köp

Riktlinjer - Internetanvändning

Internet används i nästan alla branscher och utgör ett primärt stöd för kommunikation och hantering av uppgifter. Missbruk av Internet kan medföra många juridiska, integritets- och säkerhetsrisker. Tillgång till Internet är ett privilegium och personal som tilldelas åtkomst till detta måste följa regler som gäller för Internetanvändning. Därför är det viktigt att förstå lämplig användning av Internet.

Finns som: Word 2010 med makro

495 kr Köp

Riktlinjer - Personal och säkerhet

Personer som hanterar verksamhetens informationstillgångar ska ha kännedom om verksamhetens informationssäkerhetsarbete och ha tillräcklig kompetens för att kunna utföra sina arbetsuppgifter på ett medvetet och säkert sätt.

Finns som: Word 2010 med makro

495 kr Köp

Riktlinjer - Utvärdering av prestanda

Ständiga förbättringsåtgärder bör ske genom periodiska uppföljningsprocesser.
För respektive informations- och informationsbehandlingsresurs ska förslag av förbättringsåtgärder ingå i linjeorganisationens planer och utgöra underlag för årlig verksamhetsplanering. Förbättringsåtgärder ska vara baserade på planerings-, uppföljnings- och efterlevnadsdata.

Finns som: Word 2010 med makro

495 kr Köp