Vi är ett kreditvärdigt företag enligt Bisnodes värderingssystem som baserar sig på en mängd olika beslutsregler. Denna uppgift är alltid aktuell, informationen uppdateras dagligen via Bisnodes databas. Trygg e-handel
Laddar

Varukorgen är tom

 • GDPR? Informationssäkerhet? Brandskydd?
  GDPR? Informationssäkerhet? Brandskydd?
  Jobba förebyggande och ta hjälp av proffs inom säkerhet
 • Behöver ni dokument anpassade för era krav?
  Behöver ni dokument anpassade för era krav?
  Vi kan hjälpa er med produktion, drift och programmering.
 • Behöver du HR-stöd inom 24 arbetstimmar?
  Behöver du HR-stöd inom 24 arbetstimmar?
  Din personalchef på nätet. Snabba och professionella råd och svar.
 • Behöver du få svar inom 24 arbetstimmar?
  Behöver du få svar inom 24 arbetstimmar?
  Basjuridisk rådgivning. Korrekt och kostnadseffektivt.
 • Alltid uppdaterade och tillgängliga överallt
  Alltid uppdaterade och tillgängliga överallt
  Över 2000 dokument och mallar som är kontrollerade av proffs.

Appendix – Begreppsförteckning

Avidentifiering
Avidentifiering innebär att all information som kan användas för att identifiera personer tas bort permanent.

Dataportabilitet
Den registrerades rättigheter att kunna begära ut sina personuppgifter i maskinläsbart format.

Den registrerade
Den eller de personer personuppgiftsbehandlingen berör.

Europeiska kommissionen
Europeiska kommissionen är en politiskt oberoende och verkställande EU-institution. Kommissionen föreslår nya EU-lagar och genomför Europaparlamentets och rådets beslut.

Uppgift: Arbetar för EU:s gemensamma bästa genom att föreslå och genomföra EU:s lagstiftning och politik

Ledamöter: En grupp eller ”kollegium” av kommissionärer, en från varje EU-land. Plats Bryssel.

GAP-analys
En GAP-analys är ett metodstöd som gör det möjligt att ange status för ett faktiskt nuläge i förhållande till krav som finns att uppnå. Sammanställningen ska visa ”gapet” mellan nuläget och krav.

GDPR
General Data Protection Regulation. Dataskyddsförordning som ersätter personuppgiftslagen (PUL).

Informationsbehandlingsresurs/er
En organisations informationsbehandlingssystem.

Informationssäkerhet
Önskad nivå av tillgänglighet, sekretess, riktighet och spårbarhet

Informationsresurs/er
En organisations information.

LIS
Ledningssystem för informationssäkerhet.

Personuppgiftsansvarig
En organisations högsta ledning är personuppgiftsansvarig i egenskap av att organisationen och dess verksamheter behandlar personuppgifter.

Personuppgiftsbiträde eller dataskyddsombud
Person som bär särskilt ansvar i sitt arbete med behandling av personuppgifter.

”Personuppgiftsombud”
”Personuppgiftsombud” finns inte i dataskyddsförordningen som term eller begrepp, dock liknar personuppgiftsombudets (enl PUL def) arbetsuppgifter som dataskyddsombudet ska ha enligt dataskyddsförordningen.

Pseudonymisering
Ersättning av en personuppgift. Man byter ut namn, personnummer eller annan uppgift som är knuten till en bestämd person mot andra attribut som inte kan knytas till specifik person på ett enkelt sätt. Att ta reda på vilken person en pseudo¬nym står för kan ske och ska kunna ske i beaktande av att säkerställa spårbarhet. Pseudonymisering är alltså inte samma sak som avidentifiering.

Riskanalys
En process att identifiera och bedöma hot och risker.

Riskhantering
En process att behandla identifierade hot och risker.

Samtycke
Den registrerade samtycker till behandling av dennes personuppgifter.