Vi är ett kreditvärdigt företag enligt Bisnodes värderingssystem som baserar sig på en mängd olika beslutsregler. Denna uppgift är alltid aktuell, informationen uppdateras dagligen via Bisnodes databas. Trygg e-handel
Laddar

Varukorgen är tom

 • GDPR? Informationssäkerhet? Brandskydd?
  GDPR? Informationssäkerhet? Brandskydd?
  Jobba förebyggande och ta hjälp av proffs inom säkerhet
 • Behöver ni dokument anpassade för era krav?
  Behöver ni dokument anpassade för era krav?
  Vi kan hjälpa er med produktion, drift och programmering.
 • Behöver du HR-stöd inom 24 arbetstimmar?
  Behöver du HR-stöd inom 24 arbetstimmar?
  Din personalchef på nätet. Snabba och professionella råd och svar.
 • Behöver du få svar inom 24 arbetstimmar?
  Behöver du få svar inom 24 arbetstimmar?
  Basjuridisk rådgivning. Korrekt och kostnadseffektivt.
 • Alltid uppdaterade och tillgängliga överallt
  Alltid uppdaterade och tillgängliga överallt
  Över 2000 dokument och mallar som är kontrollerade av proffs.

Inledning

Digitaliseringen av samhället fortskrider i snabb takt, i de flesta organisationer utnyttjas information- och informationsbehandlingsresurser för att förbättra verksamhetens informationsbehandlingsprocesser, engagera kunder och partners för att driva affärs- och dit hörande stödprocesser och för att effektivisera.

Principer för behandling av personuppgifter bygger på bestämmelser om mänskliga rättigheter och rätt till integritet. Det bygger också på att EU medlemsstater ska åtnjuta mångfald genom sitt medlemskap och driva sina intressen på ett gemensamt sätt och utifrån gemensam grund. EU stater ska kunna verka utifrån avtal, konventioner och former av handel och samarbeten där olika aktörer får de rätta och så lika förutsättningar som möjligt, varpå förordningen lägger en gemensam grund för organisationer inom EU att verka utifrån.

Europeiska kommissionen har upplyst om att mycket av de uppgifter som skapas, samlas in, behandlas och lagras inom EU i själva verket är personuppgifter. Inom EU så har regelverk för olika staters personuppgiftsbehandling inte varit förenliga på ett sådant sätt att organisationer över tiden som ska eller kan samverka över sina gränser kunnat göra det utan betydande störningar.

Från och med den 25 maj 2018 träder Europeiska unionens allmänna dataskyddsförordning (GDPR) i kraft. Den ligger till grund för ett förbättrat skydd för behandling av personuppgifter inom EU och gäller alla organisationer som innehar eller behandlar personuppgifter om EU-medborgare, var som helst. Dataskyddsförordningen fastställer att medborgare inom EU ska åtnjuta samma skydd av behandling av personuppgifter, oavsett var den personuppgiftsansvarige behandlar de registrerades personuppgifter.

Dataskyddsförordningen kan ha betydande konsekvenser för många organisationer och den berör personuppgifter som behandlas och som kan hänföras till enskild person. Det finns naturliga inslag av komplexitet för en organisation att kontrollera sin personuppgiftsbehandling, dels utifrån perspektiven att personuppgifter kan förekomma i olika form och gränssnitt, men också utifrån perspektivet hur organisationen införlivat styrning och kontroll baserat på dess unika omständigheter.

I denna sammanställning ges en tolkning av Dataskyddsförordningen och en vägledning för införande av lämpliga åtgärder ur Dataskyddsförordnings- och informationssäkerhetsperspektiv. Vägledningen kan användas som stöd för er organisations strävan att uppnå god informationssäkerhet och högre kontroll och skydd av behandling av personuppgifter. Vägledningen kommer att fokusera på nyckelområden som berör organisatoriska, tekniska och fysiska kontroller för att uppnå förenlighet med Dataskyddsförordningen.

För att underlätta förståelsen tar guiden upp de för dagen vanligaste frågorna som många organisationer har om dataskyddsförordningen idag.

Dataskyddsförordningen är en ny lagstiftning inom EU och av den orsaken finns inga prejudikat eller praxis avseende Dataskyddsförordningen.

EU-staterna har möjlighet att stifta nationella lagar som är förenlig med dataskyddsförordningen, I Sverige finns ingen nationell lagstiftning ännu.