Vi är ett kreditvärdigt företag enligt Bisnodes värderingssystem som baserar sig på en mängd olika beslutsregler. Denna uppgift är alltid aktuell, informationen uppdateras dagligen via Bisnodes databas. Trygg e-handel
Laddar

Varukorgen är tom

 • GDPR? Informationssäkerhet? Brandskydd?
  GDPR? Informationssäkerhet? Brandskydd?
  Jobba förebyggande och ta hjälp av proffs inom säkerhet
 • Behöver ni dokument anpassade för era krav?
  Behöver ni dokument anpassade för era krav?
  Vi kan hjälpa er med produktion, drift och programmering.
 • Behöver du HR-stöd inom 24 arbetstimmar?
  Behöver du HR-stöd inom 24 arbetstimmar?
  Din personalchef på nätet. Snabba och professionella råd och svar.
 • Behöver du få svar inom 24 arbetstimmar?
  Behöver du få svar inom 24 arbetstimmar?
  Basjuridisk rådgivning. Korrekt och kostnadseffektivt.
 • Alltid uppdaterade och tillgängliga överallt
  Alltid uppdaterade och tillgängliga överallt
  Över 2000 dokument och mallar som är kontrollerade av proffs.

Laglig grund för behandling av personuppgifter

Dataskyddsförordningen reglerar vilken behandling av personuppgifter som är laglig. Guiden belyser även att dataskyddsförordningen tagit ett hårt grepp om behandling av ostrukturerad behandling av personuppgifter. Missbruksregeln existerar inte i dataskyddsförordningen och kan inte tillämpas.

Behandling av personuppgifter är laglig om:

 • Den registrerade samtyckt till organisationens behandling av personuppgifter
 • Personuppgiftsansvarig har ett avtal med den registrerade
 • Personuppgiftsansvarig har en laglig skyldighet att behandla personuppgifter (organisationen måste ge referens till relevant lagrum)
 • Behandlingen av personuppgifter är nödvändig för att skydda intressen som är av avgörande betydelse för liv och hälsa (risk för reell skada eller olycka)
 • Behandlingen av personuppgifter är nödvändig för att genomföra en uppgift av allmänt intresse eller som ett led i myndighetsutövning
 • Om den som bedriver verksamhet (eller en tredje part) har ett berättigat intresse av att hantera personuppgifterna

Samtycke

Samtycke är det som den personuppgiftsansvarige ska inhämta och bevara inför behandling av personuppgifter. Samtycke lämnas av den person (även kallad den registrerade, eller för denne utsett ombud) som accepterar behandlingen av dennes personuppgifter i enlighet med behandlingens ändamål.

Dataskyddsförordningens krav vid inhämtning av samtycke omfattar att samtycket måste vara:

 • Informerat och förstått
 • Frivilligt, där så är tillämpligt
 • Otvetydigt

Den registrerades rättigheter

Den registrerades rättigheter är att få:

 • Information om behandlingen
 • Tillgång till sina personuppgifter
 • Felaktiga uppgifter rättade
 • Sina personuppgifter raderade
 • Invända mot att personuppgifterna används
 • Rätt till begränsning av behandling
 • Rättigheter och möjligheter kopplade till automatiserat beslutsfattande och profilering
 • Att få ut personuppgifter i maskinläsbart format (dataportabilitet)

Dokument
Samtycke till behandling och lagring av personuppgifter