Vi är ett kreditvärdigt företag enligt Bisnodes värderingssystem som baserar sig på en mängd olika beslutsregler. Denna uppgift är alltid aktuell, informationen uppdateras dagligen via Bisnodes databas. Trygg e-handel
Laddar

Varukorgen är tom

 • GDPR? Informationssäkerhet? Brandskydd?
  GDPR? Informationssäkerhet? Brandskydd?
  Jobba förebyggande och ta hjälp av proffs inom säkerhet
 • Behöver ni dokument anpassade för era krav?
  Behöver ni dokument anpassade för era krav?
  Vi kan hjälpa er med produktion, drift och programmering.
 • Behöver du HR-stöd inom 24 arbetstimmar?
  Behöver du HR-stöd inom 24 arbetstimmar?
  Din personalchef på nätet. Snabba och professionella råd och svar.
 • Behöver du få svar inom 24 arbetstimmar?
  Behöver du få svar inom 24 arbetstimmar?
  Basjuridisk rådgivning. Korrekt och kostnadseffektivt.
 • Alltid uppdaterade och tillgängliga överallt
  Alltid uppdaterade och tillgängliga överallt
  Över 2000 dokument och mallar som är kontrollerade av proffs.

Oskälig hyreshöjning

Det som vid villkorsändring kan medföra att hyresvärden blir ersättningsskyldig i förhållande till hyresgästen är om hyresvärden kräver en ny hyra som inte anses skälig. Detta benämns i det indirekta besittningsskyddet.

Bedömning av huruvida en hyra inte är skälig utgår utifrån marknadspriset för liknande lokaler på orten vid tidpunkten för hyrestidens utgång (12 kap. 57 a § jordabalken). Hyresgästen har i detta läge rätt till ett visst minsta ersättningsbelopp som uppgår till en årshyra enligt det uppsagda hyresavtalet. Detta är en skadeståndsskyldighet från hyresvärdens sida.

Medling hos Hyresnämnden

Hyresgäst måste inom två månader från hyresvärdens underrättelse hänskjuta tvisten till hyresnämnden. Vid medling avgörs frågan om den höjda hyran. Annars har hyresgästen ingen möjlighet att bli ersatt för oskälig hyreshöjning.

Prövning i allmän domstol

När medlingen hos hyresnämnden inte leder till en överenskommelse mellan hyresgäst och hyresvärden kan tvisten bli föremål för en prövning i tingsrätten och prövas då enligt rättegångsbalkens regler. Svea hovrätt är nästa högre instans. Rättegångsbalk (1942:740).

Resultat av prövning

Skulle den nya hyran som hyresvärden begär inte anses som oskälig är alltså hyresvärden inte ersättningsskyldig enligt bestämmelserna i 12 kap. 57 a § jordabalken, och hyresgästens val ligger på att acceptera de nya villkoren eller avflytta från lokalen.