Vi är ett kreditvärdigt företag enligt Bisnodes värderingssystem som baserar sig på en mängd olika beslutsregler. Denna uppgift är alltid aktuell, informationen uppdateras dagligen via Bisnodes databas. Trygg e-handel
Laddar

Varukorgen är tom

 • GDPR? Informationssäkerhet? Brandskydd?
  GDPR? Informationssäkerhet? Brandskydd?
  Jobba förebyggande och ta hjälp av proffs inom säkerhet
 • Behöver ni dokument anpassade för era krav?
  Behöver ni dokument anpassade för era krav?
  Vi kan hjälpa er med produktion, drift och programmering.
 • Behöver du HR-stöd inom 24 arbetstimmar?
  Behöver du HR-stöd inom 24 arbetstimmar?
  Din personalchef på nätet. Snabba och professionella råd och svar.
 • Behöver du få svar inom 24 arbetstimmar?
  Behöver du få svar inom 24 arbetstimmar?
  Basjuridisk rådgivning. Korrekt och kostnadseffektivt.
 • Alltid uppdaterade och tillgängliga överallt
  Alltid uppdaterade och tillgängliga överallt
  Över 2000 dokument och mallar som är kontrollerade av proffs.

Förbättring

Avsnitt 10 kräver att organisationer ska bestämma och identifiera möjligheter till förbättring av sitt miljöledningssystem. Kravet på kontinuerlig förbättring har utökats för att säkerställa att miljöledningssystemet är lämpligt och tillräckligt - liksom dess effektivitet - beaktas mot bakgrund av förbättrad miljöprestanda över tiden. Organisationen ska överväga resultaten från analys och utvärdering av miljöprestanda, utvärdering av efterlevnad, interna revisioner och ledningsgranskning när åtgärder vidtas för att förbättra sitt miljöledningssystem. Exempel på förbättringar är korrigerande åtgärder, ständig förbättring, genombrott, innovation och omorganisation.

Påverkansfaktorer till förbättringsarbete inkluderar:

 • Övergripande ledarskapsengagemang för miljöledning - fastställande av miljövision eller företagspolicy
 • Medarbetarnas totala engagemang - för att ta itu med miljöproblem och följa miljöpolicy och dit hörande bestämmelser
 • Utbildning - anställda ska utbildas i färdigheter som krävs för att uppfylla sitt miljöansvar och uppnå sina miljömål
 • Gröna produkter/processdesign - utformar produktionsprocesser och produkter på ett sådant sätt att konstruktionen har en minimal negativ inverkan på miljön
 • Leverantörshantering - Miljöprestanda som används som ett av kriterierna vid val av leverantör
 • Mätning - objektiva mätningar fastställda för att mäta nivåer på miljöprestanda
 • Informationshantering - Miljöinformation måste uppfylla fyra huvudkriterier, dvs tidslinjer, tillgänglighet, noggrannhet och relevans

Yttre faktorer som påverkar miljöledningssystemets förbättringspotential enligt kraven enligt ISO 14001 är följande:

 • Yttranden och slutsatser från berörda parter om miljöprestanda tillsammans med klagomål från samhället
 • Marknadskrav och kundklagomål
 • Lagliga krav på miljöskydd
 • Möjligheten att erhålla delvis eller fullt ekonomiskt stöd eller subventioner för miljöledningssystemets förbättringsarbete
 • Nya lagkrav som träder i kraft
 • Behov av administrationsenheter
 • Certifierings krav

Avsnittet avhandlar:

 • Avvikelse och korrigerande åtgärd
 • Ständig förbättring

Avvikelse och korrigerande åtgärd

Organisationen ska fastställa möjligheter till förbättring och genomföra erforderliga åtgärder för att uppnå avsedda resultat med sitt miljöledningssystem. När en avvikelse inträffar ska organisationen:

1. Reagera på avvikelsen, och i tillämplig utsträckning genom att:

 • Vidta åtgärder för att hantera och korrigera den
 • Hantera konsekvenserna, inklusive att mildra negativ miljöpåverkan

2. Utvärdera behovet av åtgärder för att eliminera orsakerna till avvikelsen, så att den inte inträffar på nytt eller på annat håll, genom att:

 • Granska avvikelsen
 • Fastställa orsakerna till avvikelsen
 • Undersöka om liknande avvikelser finns eller skulle kunna inträffa

3. Utvärdera behovet av åtgärder för att eliminera orsakerna till avvikelsen, så att den inte inträffar på nytt eller på annat håll, genom att:

 • Granska vilken verkan genomförda korrigerande åtgärder har haft,
 • Göra ändringar i miljöledningssystemet om det är nödvändigt

Korrigerande åtgärder ska vara lämpliga i förhållande till betydelsen av effekterna av de påträffade avvikelserna, inklusive miljöpåverkan.

Organisationen ska bevara dokumenterad information som visar:

 • Granska vilken verkan genomförda korrigerande åtgärder har haft
 • Göra ändringar i miljöledningssystemet om det är nödvändigt

Dokument
Rapport avvikelse och korrigerande åtgärd

Ständig förbättring

Organisationen ska, för att förbättra miljöprestandan, ständigt förbättra lämpligheten, tillräckligheten och verkan av sitt miljöledningssystem.

Frekvens, omfattning och tidskala för åtgärder till stöd för ständig förbättring fastställs av organisationen.

Dokument
Ledningens genomgång
Metodstöd riskhantering
Miljöplan