Vi är ett kreditvärdigt företag enligt Bisnodes värderingssystem som baserar sig på en mängd olika beslutsregler. Denna uppgift är alltid aktuell, informationen uppdateras dagligen via Bisnodes databas. Trygg e-handel
Laddar

Varukorgen är tom

 • GDPR? Informationssäkerhet? Brandskydd?
  GDPR? Informationssäkerhet? Brandskydd?
  Jobba förebyggande och ta hjälp av proffs inom säkerhet
 • Behöver ni dokument anpassade för era krav?
  Behöver ni dokument anpassade för era krav?
  Vi kan hjälpa er med produktion, drift och programmering.
 • Behöver du HR-stöd inom 24 arbetstimmar?
  Behöver du HR-stöd inom 24 arbetstimmar?
  Din personalchef på nätet. Snabba och professionella råd och svar.
 • Behöver du få svar inom 24 arbetstimmar?
  Behöver du få svar inom 24 arbetstimmar?
  Basjuridisk rådgivning. Korrekt och kostnadseffektivt.
 • Alltid uppdaterade och tillgängliga överallt
  Alltid uppdaterade och tillgängliga överallt
  Över 2000 dokument och mallar som är kontrollerade av proffs.

Ledarskap

Avsnitt 5 i standarden avhandlar ledarskap, dess åtaganden och ansvar. Detta sträcker sig från att införa miljöpolicy till att etablera mål, stödja alla medarbetare i sina roller och funktioner. Det kräver att miljökrav integreras i organisationens affärsprocess. Dessa chefer kommer att behöva fokusera på planeringsprocessen för att säkerställa att system som omfattas av planeringen uppfyller de avsedda resultaten. För de som implementerar ett miljöledningssystem, förväntar sig ISO 14001:2015 att organisationen inte bara omfattar förebyggande av förorening utan även miljöskydd för att begränsa miljöförstöring och klimatförändringar och där igenom skydda biologisk mångfald och ekosystem.

Avsnitt ledarskap avhandlar:

 • Ledarskap och åtagande
 • Miljöpolicy
 • Roller, ansvar och befogenheter inom organisationen

Ledarskap och åtagande

 • Högsta ledningen ska tydligt visa ledarskap och åtagande i fråga om miljöledningssystemet genom att:
 • Ta ansvar för miljöledningssystemets verkan
 • Säkerställa att miljöpolicy och miljömål är upprättade och är förenliga med organisationens strategiska inriktning och förutsättningar
 • Säkerställa att miljöledningssystemets krav integreras i organisationens verksamhetsprocesser
 • Säkerställa att miljöledningssystemet ges nödvändiga resurser
 • Kommunicera betydelsen av att miljöarbetet leds och styrs på ett väl fungerande sätt och att kraven i miljöledningssystemet uppfylls
 • Säkerställa att miljöledningssystemet uppnår avsett resultat
 • Leda och stödja personer så att de bidrar till ett väl fungerande miljöledningssystem
 • Främja ständig förbättring
 • Ge stöd till andra relevanta ledande befattningshavare så att de tydligt utövar sitt ledarskap på ett sätt som är tillämpligt inom deras ansvarsområden

Miljöpolicy

Högsta ledningen ska upprätta, införa och underhålla en miljöpolicy som (inom den definierade omfattningen av organisationens miljöledningssystem):

 • Är anpassad till organisationens syfte och förutsättningar, inklusive typ, omfattning och miljöpåverkan från dess aktiviteter, produkter och tjänster
 • Ge ett ramverk för att sätta miljömål
 • Innefatta ett åtagande att skydda miljön, inklusive förebyggande av förorening, och andra specifika åtaganden som är relevanta för organisationens förutsättningar
 • Innefatta ett åtagande att uppfylla bindande krav
 • Innefatta ett åtagande att ständigt förbättra miljöledningssystemet för att uppnå bättre miljöprestanda
 • Upprätthållas som dokumenterad information
 • Kommuniceras inom organisationen
 • Vara tillgänglig för intressenter

Roller, ansvar och befogenheter inom organisationen

Högsta ledningen ska säkerställa att relevanta roller har tilldelats ansvar och befogenheter och att dessa är kommunicerade inom organisationen. Högsta ledningen ska tilldela ansvar och befogenhet för att:

 • Säkerställa att miljöledningssystemet uppfyller kraven i ISO 14001:2015
 • Rapportera till högsta ledningen om hur miljöledningssystemet fungerar, inklusive miljöprestandan
 • Ledningen ska utse en eller flera representanter för ledningen som oavsett annat ansvar, ska ha till uppgift att:
  - Förvalta miljöledningssystemet enligt standarden ISO 14001:2015,
  - Redovisa miljöledningssystemets prestanda till ledningen, vid ledningens genomgång. Vid detta tillfälle ska även rekommendationer till förbättringar av miljöledningssystemet presenteras

Dokument
Befattningsbeskrivning - Miljö- och miljöskyddsstrateg
Miljöpolicy
Riktlinjer för miljö och miljöskydd