Vi är ett kreditvärdigt företag enligt Bisnodes värderingssystem som baserar sig på en mängd olika beslutsregler. Denna uppgift är alltid aktuell, informationen uppdateras dagligen via Bisnodes databas. Trygg e-handel
Laddar

Varukorgen är tom

 • GDPR? Informationssäkerhet? Brandskydd?
  GDPR? Informationssäkerhet? Brandskydd?
  Jobba förebyggande och ta hjälp av proffs inom säkerhet
 • Behöver ni dokument anpassade för era krav?
  Behöver ni dokument anpassade för era krav?
  Vi kan hjälpa er med produktion, drift och programmering.
 • Behöver du HR-stöd inom 24 arbetstimmar?
  Behöver du HR-stöd inom 24 arbetstimmar?
  Din personalchef på nätet. Snabba och professionella råd och svar.
 • Behöver du få svar inom 24 arbetstimmar?
  Behöver du få svar inom 24 arbetstimmar?
  Basjuridisk rådgivning. Korrekt och kostnadseffektivt.
 • Alltid uppdaterade och tillgängliga överallt
  Alltid uppdaterade och tillgängliga överallt
  Över 2000 dokument och mallar som är kontrollerade av proffs.

Stöd

Avsnitt 7 stöd handlar om genomförandet av de planer som miljöledningssystemet omfattas av. Organisationen ska säkerställa att varje person som utför uppgifter som kan orsaka miljöpåverkan inom organisationen har kompetens grundad på lämplig teoretisk och praktisk utbildning eller erfarenhet. Organisationen skall identifiera utbildningsbehov som har samband med miljö och miljöskydd. Den skall även tillhandahålla utbildning eller vidta andra åtgärder för att tillgodose sådana behov. Detta gäller personer som arbetar på organisationens uppdrag utför uppgifter åt organisationen.

Dessutom måste organisationer se till att alla som arbetar för organisationen är medvetna om miljöpolicy och dit hörande bestämmelser, hur deras arbete kan påverka miljö och konsekvenserna av att de inte följa bestämmelser.

Slutligen finns det krav på dokumenterad information som avser kontroll av specifika data som miljöledningssystemet ligger till grund för, skapande, bevarande, uppdatering och rapportering. Organisationen ska bevara styrande dokument och tillhörande redovisande dokument, inklusive stödjande dokument.

Avsnittet stöd avhandlar:

 • Resurser
 • Kompetens
 • Medvetenhet
 • Kommunikation
 • Dokumenterad information

Resurser

Resurser behövs för att uppnå en effektiv funktion, resultat och förbättring av miljöledningssystemet. Högsta ledningen bör säkerställa att de som har ansvar för miljöledningssystemet får stöd med erforderliga resurser. Resurser innefattar personella resurser, naturresurser, infrastrukturresurser, tekniska resurser och finansiella resurser.

Kompetens

Behovet av kompetens och utbildning ska identifieras och all personal vars arbete kan ge upphov till miljöpåverkan ska erhålla lämplig utbildning.

Medvetenhet

Personal ska ha medvetenhet om miljöpåverkan som deras arbete kan ge upphov till och hur de kan minska miljörisker.

Kommunikation

Organisationen ska kommunicera miljöinformation och utbildning kontinuerligt. Kommunikationen ska ligga till grund för att förstå bindande krav, minimera miljörisker och höja miljöprestanda.

Det ska finnas interna rutiner för kommunikation mellan olika funktioner inom organisationen och rutiner för att hantera relevanta miljö-, och miljöskyddssynpunkter från intressenter.

Dokumenterad information och dokumentstyrning

Organisationen ska dokumentera, inklusive redovisande dokument och bevara miljöarbetet som belägg för planering och vidtagna åtgärder och så att det säkerställer ett effektivt miljöledningssystem.

Organisationen ska styra dokument som krävs av miljöledningssystemet och av 14001:2015.  Organisationen ska upprätta, införa och underhålla rutiner för att:

 • Godkänna dokument med avseende på lämplighet innan de ges ut
 • Granska och efter behov uppdatera dokument och på nytt godkänna dokument
 • Säkerställa att ändringar och gällande ändringsstatus för dokument är angivna
 • Säkerställa att rätt version av tillämpliga dokument finns på de platser där de ska användas
 • Säkerställa att dokument förblir läsbara, lätta att identifiera och härleda
 • Säkerställa att dokument av externt ursprung, som organisationen funnit nödvändiga för planering och tillämpning av miljöledningssystemet, är identifierade och att deras distribution styrs
 • Förhindra oavsiktlig användning av utgångna dokument och identifiera dem på lämpligt sätt, om de av något skäl måste bevaras

Dokument
Dokumentförteckning
Dokumentstyrning
Utbildningsregister