Vi är ett kreditvärdigt företag enligt Bisnodes värderingssystem som baserar sig på en mängd olika beslutsregler. Denna uppgift är alltid aktuell, informationen uppdateras dagligen via Bisnodes databas. Trygg e-handel
Laddar

Varukorgen är tom

 • GDPR? Informationssäkerhet? Brandskydd?
  GDPR? Informationssäkerhet? Brandskydd?
  Jobba förebyggande och ta hjälp av proffs inom säkerhet
 • Behöver ni dokument anpassade för era krav?
  Behöver ni dokument anpassade för era krav?
  Vi kan hjälpa er med produktion, drift och programmering.
 • Behöver du HR-stöd inom 24 arbetstimmar?
  Behöver du HR-stöd inom 24 arbetstimmar?
  Din personalchef på nätet. Snabba och professionella råd och svar.
 • Behöver du få svar inom 24 arbetstimmar?
  Behöver du få svar inom 24 arbetstimmar?
  Basjuridisk rådgivning. Korrekt och kostnadseffektivt.
 • Alltid uppdaterade och tillgängliga överallt
  Alltid uppdaterade och tillgängliga överallt
  Över 2000 dokument och mallar som är kontrollerade av proffs.

Obligatoriska dokument

Obligatoriska dokument är de dokument som enligt ISO 14001:2015 måste finnas, om organisationen vill vara förenlig med standarden.

Följande dokument och uppgifter ska finnas och kunna härledas enligt standarden:

 • Miljöpolicy (klausul 5.2)
 • Omfattning av miljöledningssystemet (punkt 4.3)
 • Hantering av risker och möjligheter (klausul 6.1.1)
 • Kriterier för utvärdering av väsentliga miljöaspekter (punkt 6.1.2)
 • Miljöaspekter med därmed sammanhängande miljöpåverkan (klausul 6.1.2)
 • Betydande miljöaspekter (punkt 6.1.2)
 • Relevanta avtal, ansvarsförbindelser och övriga bindande krav (klausul 6.1.3)
 • Miljömål och planer för att uppnå dem (punkt 6.2)
 • Dokument som visar och styrker uppgifter om kompetens, erfarenhet, kvalifikationer och delgiven eller mottagen utbildning (punkt 7.2)
 • Dokument som visar och styrker uppgifter på att kommunikation ägt rum (klausul 7.4)
 • Operativ kontroll (punkt 8.1)
 • Beredskap (punkt 8.2)
 • Övervakning och mätresultat (klausul 9.1.1)
 • Internrevisionsprogram (klausul 9.2)
 • Resultat av interna revisioner (klausul 9.2)
 • Resultat av ledningsöversynen (klausul 9.3)
 • Resultat av korrigerande åtgärder (klausul 10.1)

Stödjande dokument
ISO 14001:2015 belyser att det finns stödjande dokument i ett miljöledningssystem. Stödjande dokument är betydande för miljöledningssystemet och enligt standarden stödjer och effektiviserar dessa stödjande dokument implementering och ett fortlöpande miljöarbete. Vanliga stödjande dokument utgörs av exempelvis metodstöd för riskhantering (ett fastställt utomliggande metodstöd som ska användas som stöd i miljö- och miljöskyddsarbetet), register och förteckningar, instruktioner, beskrivningar av flöden/processer och aktiviteter och andra dokument). Alla stödjande dokument eller metodstöd som ingår miljöledningssystemet ska omfattas av den dokumentstyrning som gäller för miljöledningssystemet.

Exempel på stödjande dokument:

 • Förfarande för att bestämma kontexten för organisationen och berörda parter (klausulerna 4.1 och 4.2)
 • Förfarande för identifiering och utvärdering av miljöaspekter och risker (klausul 6.1.1 och 6.1.2)
 • Kompetens-, utbildnings- och medvetenhetsförfarandet (klausulerna 7.2 och 7.3)
 • Förfarande för kommunikation (punkt 7.4)
 • Förfarande för dokument- och registerkontroll (klausul 7.5)
 • Förfarande för internrevision (klausul 9.2)
 • Förfarande för ledningsöversyn (klausul 9.3)
 • Förfarande för incidenthantering, avvikelser och korrigerande åtgärder (klausul 10.2)