Vi är ett kreditvärdigt företag enligt Bisnodes värderingssystem som baserar sig på en mängd olika beslutsregler. Denna uppgift är alltid aktuell, informationen uppdateras dagligen via Bisnodes databas. Trygg e-handel
Laddar

Varukorgen är tom

 • GDPR? Informationssäkerhet? Brandskydd?
  GDPR? Informationssäkerhet? Brandskydd?
  Jobba förebyggande och ta hjälp av proffs inom säkerhet
 • Behöver ni dokument anpassade för era krav?
  Behöver ni dokument anpassade för era krav?
  Vi kan hjälpa er med produktion, drift och programmering.
 • Behöver du HR-stöd inom 24 arbetstimmar?
  Behöver du HR-stöd inom 24 arbetstimmar?
  Din personalchef på nätet. Snabba och professionella råd och svar.
 • Behöver du få svar inom 24 arbetstimmar?
  Behöver du få svar inom 24 arbetstimmar?
  Basjuridisk rådgivning. Korrekt och kostnadseffektivt.
 • Alltid uppdaterade och tillgängliga överallt
  Alltid uppdaterade och tillgängliga överallt
  Över 2000 dokument och mallar som är kontrollerade av proffs.

Förbättringar

Organisationen ska arbeta med ständiga förbättringar samt vidta nödvändiga åtgärder för att uppfylla kundkrav och öka kundtillfredsställelsen. Åtgärderna ska innefatta:

 • Förbättring av produkter och tjänster så att kraven uppfylls och framtida behov och förväntningar hanteras
 • Korrigering, förebyggande eller reducering av oönskade effekter
 • Förbättring av kvalitetsledningssystemets prestanda och verkan

Avsnittet avhandlar:

 • Avvikelse och korrigerande åtgärd
 • Ständig förbättring

Avvikelse och korrigerande åtgärd

När ett fel eller avvikelse inträffar (inklusive de som uppkommer till följd av klagomål) ska organisationen:

 • Reagera på avvikelsen
 • Vidta åtgärder för att hantera och korrigera den
 • Hantera konsekvenserna
 • Utvärdera behovet av åtgärder för att eliminera orsakerna till fel eller avvikelser, så att de inte inträffar på nytt eller på annat håll, genom att:
  • Granska och analysera fel och avvikelser
  • Fastställa orsakerna till fel och avvikelser
  • Undersöka om liknande fel eller avvikelser finns eller skulle kunna inträffa
 • Vidta nödvändiga åtgärder
 • Granska vilken verkan genomförda korrigerande åtgärder har haft
 • Uppdatera risker och möjligheter som fastställts under planeringen, om det är relevant
 • Göra ändringar i kvalitetsledningssystemet, där det är nödvändigt

Korrigerande åtgärder ska stå i proportion till konsekvenser av påträffade fel och avvikelser.
Organisationen ska bevara dokumenterad information som visar:

 • Art och beskaffenhet av fel, avvikelser och åtgärder som vidtagits,
 • Resultat av korrigerande åtgärder

Ständig förbättring

Organisationen ska ständigt förbättra lämpligheten, tillräckligheten och verkan av sitt kvalitetsledningssystem.

Organisationen ska beakta resultaten av analys och utvärdering samt resultat från ledningens genomgång för att avgöra om det finns behov eller möjligheter som ska hanteras inom ramen för ständig förbättring.

Dokument
Ledningens genomgång - Kvalitetsledningssystem
Metodstöd behovs-, riskanalys och riskhantering
Modell för förbättringsarbete - SMART
Modell för förbättringsarbete - A3
Modell för förbättringsarbete - PGSA
Rapport för fel, avvikelse, klagomål och korrigerande åtgärd