Vi är ett kreditvärdigt företag enligt Bisnodes värderingssystem som baserar sig på en mängd olika beslutsregler. Denna uppgift är alltid aktuell, informationen uppdateras dagligen via Bisnodes databas. Trygg e-handel
Laddar

Varukorgen är tom

 • GDPR? Informationssäkerhet? Brandskydd?
  GDPR? Informationssäkerhet? Brandskydd?
  Jobba förebyggande och ta hjälp av proffs inom säkerhet
 • Behöver ni dokument anpassade för era krav?
  Behöver ni dokument anpassade för era krav?
  Vi kan hjälpa er med produktion, drift och programmering.
 • Behöver du HR-stöd inom 24 arbetstimmar?
  Behöver du HR-stöd inom 24 arbetstimmar?
  Din personalchef på nätet. Snabba och professionella råd och svar.
 • Behöver du få svar inom 24 arbetstimmar?
  Behöver du få svar inom 24 arbetstimmar?
  Basjuridisk rådgivning. Korrekt och kostnadseffektivt.
 • Alltid uppdaterade och tillgängliga överallt
  Alltid uppdaterade och tillgängliga överallt
  Över 2000 dokument och mallar som är kontrollerade av proffs.

Ledarskap

Avsnitt 5 i standarden avhandlar ledarskap, dess åtaganden och ansvar. Detta sträcker sig från att införa kvalitetspolicy till att etablera mål, stödja alla medarbetare i sina roller, funktioner, tilldela erforderliga resurser och uppföljning.

Avsnitt ledarskap avhandlar:

 • Ledarskap och åtagande
 • Kvalitetspolicy och kvalitetsmål
 • Roller, ansvar och befogenheter inom organisationen

Ledarskap och åtagande

Högsta ledningen ska tydligt visa ledarskap och åtagande i fråga om kvalitetsledningssystemet genom att:

 • Ta ansvar för kvalitetsledningssystemets verkan
 • Säkerställa att kvalitetspolicy och kvalitetsmål är upprättade och är förenliga med organisationens strategiska inriktning och förutsättningar
 • Säkerställa att kvalitetsledningssystemets krav integreras i organisationens verksamhetsprocesser
 • Säkerställa att kvalitetsledningssystemet ges nödvändiga resurser
 • Kommunicera betydelsen av och att kvalitetsarbetet leds och styrs på ett väl fungerande sätt och att kraven i kvalitetsledningssystemet uppfylls
 • Säkerställa att kvalitetsledningssystemet uppnår avsett resultat
 • Leda, engagera och stödja personer så att de bidrar till ett väl fungerande och verkningsfullt kvalitetsledningssystem
 • Främja ständig förbättring
 • Ge stöd till andra relevanta ledande befattningshavare så att de tydligt utövar sitt ledarskap på ett sätt som är tillämpligt inom deras ansvarsområden

Kundfokus

Ledningen ska tydligt visa ledarskap och åtagande i fråga om kundfokus och säkerställa att:

 • Det fastställs vilka kundkrav och andra bindande krav som är tillämpliga och att dessa krav över tiden förstås och uppfylls
 • Risker och möjligheter som kan påverka produkters och tjänsters överensstämmelse med krav samt förmågan att förbättra kundtillfredsställelsen bestäms och hanteras
 • Ha fokus på att kundtillfredsställelsen förbättras och upprätthålls

Kvalitetspolicy

Högsta ledningen ska upprätta, införa och underhålla en kvalitetspolicy som:

 • Är anpassad till organisationens syfte och förutsättningar samt stöder dess strategiska inriktning
 • Innehåller kvalitetsmål och ger ett ramverk för organisationen och dess verksamheter att sätta kvalitetsmål
 • Innefattar ett åtagande att uppfylla tillämpliga krav
 • Innefattar ett åtagande att ständigt förbättra kvalitetsledningssystemet

Kvalitetspolicyn ska:

 • Finnas tillgänglig och underhållas som dokumenterad information
 • Kommuniceras, förstås och tillämpas inom organisationen
 • I lämplig utsträckning vara tillgänglig för relevanta intressenter

Att kvalitetspolicy ska vara tillgänglig för relevanta intressenter i lämplig utsträckning gäller all den information som hanteras under kvalitetspolicyn.

Roller, ansvar och befogenheter inom organisationen

Högsta ledningen ska säkerställa att relevanta roller har tilldelats ansvar och befogenheter och att dessa är kommunicerade inom organisationen, detta för att:

 • Säkerställa att kvalitetsledningssystemet uppfyller kraven i ISO 9001:2015
 • Säkerställa att processer och aktiviteter ger avsedda resultat
 • Säkerställa att rapportering till högsta ledningen om hur kvalitetsledningssystemet fungerar och om möjligheter till förbättring av kvalitetsprestanda genomförs
 • Säkerställa främjande av kundfokus inom hela organisationen och dess verksamheter
 • Säkerställa att kvalitetsledningssystemets funktion vidmakthålls när ändringar av kvalitetsledningssystemet planeras och eller genomförs

Dokument
Befattningsbeskrivning - Kvalitetsansvarig
Kvalitetspolicy
Riktlinje för kvalitetsarbete