Vi är ett kreditvärdigt företag enligt Bisnodes värderingssystem som baserar sig på en mängd olika beslutsregler. Denna uppgift är alltid aktuell, informationen uppdateras dagligen via Bisnodes databas. Trygg e-handel
Laddar

Varukorgen är tom

 • GDPR? Informationssäkerhet? Brandskydd?
  GDPR? Informationssäkerhet? Brandskydd?
  Jobba förebyggande och ta hjälp av proffs inom säkerhet
 • Behöver ni dokument anpassade för era krav?
  Behöver ni dokument anpassade för era krav?
  Vi kan hjälpa er med produktion, drift och programmering.
 • Behöver du HR-stöd inom 24 arbetstimmar?
  Behöver du HR-stöd inom 24 arbetstimmar?
  Din personalchef på nätet. Snabba och professionella råd och svar.
 • Behöver du få svar inom 24 arbetstimmar?
  Behöver du få svar inom 24 arbetstimmar?
  Basjuridisk rådgivning. Korrekt och kostnadseffektivt.
 • Alltid uppdaterade och tillgängliga överallt
  Alltid uppdaterade och tillgängliga överallt
  Över 2000 dokument och mallar som är kontrollerade av proffs.

Planering

Planering avhandlar krav för hur organisationen ska beakta kvalitetsmål i sin affärs- och verksamhetsplanering så att den är förenlig med att kunna uppnå dessa mål på ett tillfredsställande sätt. Detta ställer krav på planering och val av och införande av fastställda strukturer, metodstöd, beprövade utvärderingstekniker, styrning för arbetssätt, införande av kompetens, resurstilldelning, teknisk och maskinell och utrustning med flera.

Kvalitetsaspekter ska beaktas i all planering och vara riktig och uppdaterad. Kvalitetsmål ska identifieras och införlivas i organisationen och dess verksamhetsprocesser och aktiviteter samt dokumenteras. Standarden kretsar runt sju nyckelområden: ledarskap, strategiskt sammanhang, analys av intressenters behov, förväntningar och krav, kommunikation, risker och möjligheter, uppföljning och förbättringsarbete. Dessa är utformade för att öka organisationens möjligheter att realisera kvalitetsmål samt för att öka affärsnyttan.

Avsnitt planering avhandlar:

 • Åtgärder för att hantera risker och möjligheter
 • Kvalitetsmål och planering för att uppnå dem
 • Planering av förändring

Åtgärder för att hantera risker och möjligheter

Organisationen ska planera, upprätta, införa och underhålla kvalitetsledningssystemet, beakta de frågor som det hänvisas till i 4.1 (att förstå organisationen och dess förutsättningar) och de krav som det hänvisas till i avsnitt 4.2 (att förstå intressenters behov och förväntningar), samt avgöra vilka risker och möjligheter som behöver hanteras för att:

 • Försäkra sig om att kvalitetsledningssystemet har möjlighet att ge avsett resultat
 • Förstärka önskvärda effekter
 • Förebygga eller minska oönskade effekter av och omhänderta fel, avvikelser, klagomål, risker och möjligheter
 • Uppnå förbättring

Organisationen ska planera:

 • Åtgärder för att hantera fel, avvikelser, klagomål, risker och möjligheter, och
 • Hur organisationen ska;
  • Integrera och införa åtgärderna i processerna inom sitt kvalitetsledningssystem 4.4 (Kvalitetsledningssystemet, dess processer och aktiviteter)
  • Utvärdera om åtgärder har gett avsedd verkan

Kvalitetsmål och planering för att uppnå dem

Organisationen ska upprätta och dokumentera (4.4.2) kvalitetsmål för relevanta funktioner, nivåer och processer, som behövs för kvalitetsledningssystemet, kvalitetsmålen ska:

 • Vara förenliga med kvalitetspolicyn
 • Vara mätbara
 • Ta hänsyn till tillämpliga och bindande krav
 • Vara relevanta för produkternas och tjänsternas överensstämmelse med krav och för förbättring av kundtillfredsställelsen
 • Övervakas
 • Kommuniceras
 • Uppdateras efter behov

När organisationen planerar för att uppnå sina kvalitetsmål ska den avgöra:

 • Vad som ska göras
 • Vilka resurser som kommer att krävas
 • Vem som ska vara ansvarig
 • När det ska vara genomfört
 • Hur resultaten ska utvärderas
 • När och hur rapportering ska ske

Planering och förändring

När organisationen bedömer att kvalitetsledningssystemet behöver förändras ska ändringarna utföras på ett planerat sätt. Organisationen ska då beakta:

 • Syftet med förändringarna och deras tänkbara konsekvenser
 • Att funktionen hos kvalitetsledningssystemet bibehålls
 • Resursers tillgänglighet
 • Befintlig eller förändrad fördelning av ansvar och befogenheter

Dokument
Kvalitetsplan
Metodstöd behovs-, riskanalys och riskhantering
Rapport för fel, avvikelse, klagomål och korrigerande åtgärd