Vi är ett kreditvärdigt företag enligt Bisnodes värderingssystem som baserar sig på en mängd olika beslutsregler. Denna uppgift är alltid aktuell, informationen uppdateras dagligen via Bisnodes databas. Trygg e-handel
Laddar

Varukorgen är tom

 • GDPR? Informationssäkerhet? Brandskydd?
  GDPR? Informationssäkerhet? Brandskydd?
  Jobba förebyggande och ta hjälp av proffs inom säkerhet
 • Behöver ni dokument anpassade för era krav?
  Behöver ni dokument anpassade för era krav?
  Vi kan hjälpa er med produktion, drift och programmering.
 • Behöver du HR-stöd inom 24 arbetstimmar?
  Behöver du HR-stöd inom 24 arbetstimmar?
  Din personalchef på nätet. Snabba och professionella råd och svar.
 • Behöver du få svar inom 24 arbetstimmar?
  Behöver du få svar inom 24 arbetstimmar?
  Basjuridisk rådgivning. Korrekt och kostnadseffektivt.
 • Alltid uppdaterade och tillgängliga överallt
  Alltid uppdaterade och tillgängliga överallt
  Över 2000 dokument och mallar som är kontrollerade av proffs.

Certifieringsprocess

En certifieringsprocess syftar till att uppnå utfärdande av certifikat som bevis för att organisationen till fullo är förenlig med gällande normer utifrån en normgivande sammanställning, i det här fallet gällande ett kvalitetsledningssystem.
Det finns flera certifieringsorgan på marknaden som kan och är behöriga att genomföra en certifieringsprocess. Att genomgå certifieringsprocess betyder att certifieringsorganet tar del av relevanta objekt och uppgifter och kontrollerar att processer utförs i enlighet med uppställda mål, att relevant dokumentation finns och över tid hanteras korrekt och är effektivt. Vidare kontrolleras mätetal på att ledningssystemet genererar ett affärsmässigt och ekonomiskt värde för företaget och dess intressenter. Kontroller avhandlar fokuserat på om ”Ledningssystemet är verkningsfullt i sin helhet”.

Exempel på kontroller som utförs:

 • Ledningens ansvar och engagemang
 • Målutfall av verksamhetens mål
 • Kompetens och kunskapsprov
 • Kundsynpunkter och hantering avseende detta
 • Interna revisioner, egenkontrollprogram
 • Analys av samlad information
 • Förbättringar, korrigerande och förebyggande åtgärder

Specifika fokusområden planerade inför revisionen kan exempelvis vara marknad och försäljningsprocessen, konstruktions- och utvecklingsprocessen, produktionsstyrning, logistikprocessen, inköpsprocessen, dokumenthantering och redovisande dokument och i förekommande fall mät- och provutrustning eller annat.

En certifieringsprocess av en organisations kvalitetsledningssystem kan ses som en omfattande process som inrymmer det kvalitetsledningssystemet omfattar. Beroende på en organisations storlek, dess verksamheter, intressenter m fl. varierar den tid det tar att genomföra en certifieringsprocess. Organisationen bör känna till att en certifieringsprocess, över dess tid kommer att belastas då certifieringsorganet arbetar. Intern och extern personal, funktioner etc. måste återkommande avsätta tid för certifieringsorganet. Organisationen ska planera för genomförande av certifieringsprocess så att organisationen och dess verksamheter över certifieringsperioder vidmakthåller ett verkningsfullt kvalitetsledningssystem. En certifieringsprocess kan ta flera år.