Vi är ett kreditvärdigt företag enligt Bisnodes värderingssystem som baserar sig på en mängd olika beslutsregler. Denna uppgift är alltid aktuell, informationen uppdateras dagligen via Bisnodes databas. Trygg e-handel
Laddar

Varukorgen är tom

 • GDPR? Informationssäkerhet? Brandskydd?
  GDPR? Informationssäkerhet? Brandskydd?
  Jobba förebyggande och ta hjälp av proffs inom säkerhet
 • Behöver ni dokument anpassade för era krav?
  Behöver ni dokument anpassade för era krav?
  Vi kan hjälpa er med produktion, drift och programmering.
 • Behöver du HR-stöd inom 24 arbetstimmar?
  Behöver du HR-stöd inom 24 arbetstimmar?
  Din personalchef på nätet. Snabba och professionella råd och svar.
 • Behöver du få svar inom 24 arbetstimmar?
  Behöver du få svar inom 24 arbetstimmar?
  Basjuridisk rådgivning. Korrekt och kostnadseffektivt.
 • Alltid uppdaterade och tillgängliga överallt
  Alltid uppdaterade och tillgängliga överallt
  Över 2000 dokument och mallar som är kontrollerade av proffs.

Obligatoriska dokument

Obligatoriska dokument är de dokument som enligt ISO 9001:2015 måste finnas, om organisationen vill vara förenlig med standarden. Dessa obligatoriska dokument ska avhandla information som rör standardens avsnitt, antingen direkt och eller indirekt. Om det är indirekt d.v.s. att information avhandlas på annan plats än i obligatoriskt dokument, ska obligatoriskt dokument tydligt härleda till avhandlad information.

Observera att några av dokumenten inte anses obligatoriska om organisationen och dess verksamheter inte utför relevanta processer. Där organisationen finner att obligatoriska dokument eller punkter inte är tillämpliga, ska organisationen dokumentera detta.

Exempel på obligatoriskt dokument: Kvalitetspolicy. Det ska finnas en kvalitetspolicy, det är ett krav som framgår i ISO 9001:2015.

Exempel på obligatorisk uppgift: Kvalitetsmål. Det ska finnas Kvalitetsmål i kvalitetspolicy enligt ISO 9001:2015. Kvalitetsmål kan förekomma i olika dokumenttyper, men de måste alltid vara förenliga med de kvalitetsmål som framgår i kvalitetspolicy.

Följande dokument och uppgifter ska finnas och kunna härledas enligt standarden:

 • Kvalitetspolicy (klausul 5.2)
 • Kvalitetsmål (klausul 6.2)
 • Omfattning av miljöledningssystemet (klausul 4.3)
 • Hantering av risker och möjligheter (klausul 6.1.1)
 • Styrning och kontroll av externt tillhandahållna processer, produkter och tjänster (klausul 8.4)
 • Tillhandahålla resurser för övervakning och mätning (klausul 7.1.5)
 • Bevara dokumentation om utbildning, kompetens, erfarenhet och kvalifikationer (klausul 7.2)
 • Bevara dokumentation om resultat och krav i tillämplig omfattning (klausul 8.2.3.2)
 • Planera konstruktion och utveckling (klausul 8.3.2)
 • Utarbeta krav och bevara underlag för konstruktion och utveckling (klausul 8.3.3)
 • Införa styrning och kontroll av konstruktion och utveckling (klausul 8.3.4)
 • Säkerställa och bevara resultat av konstruktion och utveckling (klausul 8.3.5)
 • Styrning och kontroll av konstruktions och utvecklingsändringar (klausul 8.3.6)
 • Styrning och kontroll vid framställning av produkter och utförande av tjänster (klausul 8.5.1–8.5.5)
 • Styrning och kontroll av ändringar (klausul 8.5.6)
 • Planera och kontrollera frisläppning av produkter och tjänster (klausul 8.6)
 • Styrning och kontroll av avvikande processresultat (klausul 8.7.1)
 • Övervakning, mätning, analys och utvärdering (klausul 9.1)
 • Internrevision och bevara dokumenterad information som visar genomförande av revisionsprogram och dess resultat (klausul 9.2)
 • Ledningens genomgång, resultat, beslut och åtgärder (klausul 9.3)
 • Styrning och ledning av förbättringsarbete (klausul 10)
 • Hantering av avvikelser och korrigerande åtgärder (klausul 10.2)

Stödjande dokument

ISO 9001:2015 belyser att det finns stödjande dokument i ett kvalitetsledningssystem. Stödjande dokument är betydande för kvalitetsledningssystemet och enligt standarden. Organisationen ska skapa och utveckla dokument som stödjer och effektiviserar implementering och ett fortlöpande kvalitetsarbete. Vanliga stödjande dokument utgörs ofta av fastställda metodstöd, det kan till exempel vara register och förteckningar, instruktioner, beskrivningar av flöden, processer och aktiviteter eller andra dokument. Alla stödjande dokument eller metodstöd som ingår kvalitetsledningssystemet ska omfattas av den dokumentstyrning som gäller för kvalitetsledningssystemet.

Exempel på stödjande dokument:

 • Förfarande för att bestämma kontexten för organisationen och berörda parter (klausulerna 4.1 och 4.2)
 • Åtgärder för att hantera risker och möjligheter (klausul 6.1–6.1.2)
 • Kompetens-, utbildnings- och medvetenhetsförfarande (klausulerna 7.2 och 7.3)
 • Förfarande för kommunikation (punkt 7.4)
 • Förfarande för hantering av dokumenterad information (klausul 7.5–7.5.3.2)
 • Kommunikation med kund (klausul 8.2.1)
 • Kundtillfredsställelse (klausul 9.1.2)
 • Förfarande för analys och utvärdering (klausul 9.1.3)
 • Förfarande för internrevision (klausul 9.2)
 • Förfarande för ledningsöversyn (klausul 9.3)
 • Förfarande för incidenthantering, avvikelser och korrigerande åtgärder (klausul 10.2)