Vi är ett kreditvärdigt företag enligt Bisnodes värderingssystem som baserar sig på en mängd olika beslutsregler. Denna uppgift är alltid aktuell, informationen uppdateras dagligen via Bisnodes databas. Trygg e-handel
Laddar

Varukorgen är tom

 • GDPR? Informationssäkerhet? Brandskydd?
  GDPR? Informationssäkerhet? Brandskydd?
  Jobba förebyggande och ta hjälp av proffs inom säkerhet
 • Behöver ni dokument anpassade för era krav?
  Behöver ni dokument anpassade för era krav?
  Vi kan hjälpa er med produktion, drift och programmering.
 • Behöver du HR-stöd inom 24 arbetstimmar?
  Behöver du HR-stöd inom 24 arbetstimmar?
  Din personalchef på nätet. Snabba och professionella råd och svar.
 • Behöver du få svar inom 24 arbetstimmar?
  Behöver du få svar inom 24 arbetstimmar?
  Basjuridisk rådgivning. Korrekt och kostnadseffektivt.
 • Alltid uppdaterade och tillgängliga överallt
  Alltid uppdaterade och tillgängliga överallt
  Över 2000 dokument och mallar som är kontrollerade av proffs.

Coronaviruset (COVID-19) - Information

Inledning

Coronaviruset innebär en ny situation för samhället och många frågeställningar som måste hanteras för både arbetsgivaren och den enskilde. Coronaviruset, eller Covid-19 som det heter, är nu också klassat som en allmänfarlig och samhällsfarlig sjukdom enligt smittskyddslagen och dessutom nu en pandemi enligt WHO.

Den smittar vid nära kontakt mellan människor och kroppsvätskor, men även i kontakt med ytor. Därför ska man alltid vara extra noga med god hygien. Inkubationstiden för viruset från smitta till utbrott beräknas vara 2–14 dagar. 

Men, vad gäller i dessa tider? Här kommer en sammanställning av vanliga frågor och hur de kan hanteras, praktiskt och arbetsrättsligt.

Vilket ansvar har arbetsgivaren i denna situation?
Arbetsgivaren är ansvarig för att arbetsmiljön är tillfredsställande på arbetsplatsen (AML 2 kap.1§). Det innebär också att identifiera risker och planera åtgärder för att minska dessa risker (AFS 2001:1 Systematiskt arbetsmiljöarbete). Ansvaret innefattar även att förebygga risker för smitta, dvs se till att medarbetare inte utsätts för onödig smittorisk på arbetet (AFS 2018:4 om smittrisker).

Dessa regler innebär att arbetsgivaren bl.a. är skyldig att:

 1. Planera för att undvika att någon smittas på arbetsplatsen
 2. Undersöka arbetsförhållanden och bedöma riskerna för att någon kan komma att drabbas av ohälsa eller smitta i arbetet
 3. Veta vilka arbetsuppgifter som måste utföras (prioritering)
 4. Säkerställa att personalen som ska utföra dessa prioriterade arbetsuppgifter gör det på ett så säkert sätt som möjligt
 5. Omedelbart, eller när det är praktiskt möjligt, genomföra nödvändiga åtgärder
 6. Informera medarbetarna om vad som gäller
 7. Förse medarbetare med ev. skyddsutrustning som behövs

Har arbetsgivaren inte egen kompetens kring detta bör man anlita en extern expertis, t.ex. en Företagshälsovård eller motsvarande.

Det rekommenderas också att diskutera med skyddsombud och lokala fackliga organisationer om vilka riktlinjer, rutiner eller åtgärder man behöver göra i verksamheten för att anpassa till denna situation på kort varsel.

Åtgärder som kan komma att behöva upprättas nu i dessa tider är t.ex. reseförbud, hemarbete, tillgång till handsprit etc. Allt detta kräver information och att veta vad som gäller. Inte minst: vem betalar?