Vi är ett kreditvärdigt företag enligt Bisnodes värderingssystem som baserar sig på en mängd olika beslutsregler. Denna uppgift är alltid aktuell, informationen uppdateras dagligen via Bisnodes databas. Trygg e-handel
Laddar

Varukorgen är tom

 • GDPR? Informationssäkerhet? Brandskydd?
  GDPR? Informationssäkerhet? Brandskydd?
  Jobba förebyggande och ta hjälp av proffs inom säkerhet
 • Behöver ni dokument anpassade för era krav?
  Behöver ni dokument anpassade för era krav?
  Vi kan hjälpa er med produktion, drift och programmering.
 • Behöver du HR-stöd inom 24 arbetstimmar?
  Behöver du HR-stöd inom 24 arbetstimmar?
  Din personalchef på nätet. Snabba och professionella råd och svar.
 • Behöver du få svar inom 24 arbetstimmar?
  Behöver du få svar inom 24 arbetstimmar?
  Basjuridisk rådgivning. Korrekt och kostnadseffektivt.
 • Alltid uppdaterade och tillgängliga överallt
  Alltid uppdaterade och tillgängliga överallt
  Över 2000 dokument och mallar som är kontrollerade av proffs.

Resor

Vad gäller för resor generellt?
I det fall Utrikesdepartementet avråder från icke nödvändiga resor bör du som arbetsgivare ha tagit fram riktlinjer för hur och när medarbetare får återgå till arbetet. Det är av särskild vikt för arbetstagare som inte kan arbeta på distans.

Vad behöver arbetsgivare tänka på när en medarbetare kommer hem från en resa?
När UD avråder från resor, bör den som kommer hem, oavsett land,kontakta sin arbetsgivare för att diskutera lämpliga åtgärder.

En anställd som inte har några symptom ska normalt kunna återgå i arbete utan särskilda åtgärder. Medarbetaren ska vara uppmärksam på luftvägssymtom som hosta, andningssvårigheter, huvudvärk, ont i muskler och leder eller feber och ringa sjukvården 1177 Vårdguiden för bedömning och ev provtagning. Om medarbetaren visar på symptom ska den anställde hålla sig hemma och i första hand sjukskriva sig om man är sjuk och inte bedöms kunna arbeta hemifrån.

Generellt bör en dialog med medarbetare tas och stämma av hur personen mår och vad som är bäst för att skydda övriga medarbetare.

Om medarbetaren inte visar symptom, men där arbetsgivaren bedömer att man ändå vill att medarbetaren är hemma i karantän, ska arbetsgivaren vara medveten om att även lön ska utbetalas, oavsett om arbete kan utföras på distans eller inte.
Diskutera med de lokala arbetstagarorganisationerna och skyddsombud innan ni tar beslut om karantän både för individer och för hela grupper av medarbetare så att ni har en gemensam syn för organisationen.

Vad gäller för resor i tjänsten nu?
För de medarbetare som reser i tjänsten, som bedöms som nödvändiga, ska djupare diskussion tas kring säkerhet och hur man ska hantera tiden efter hemkomst. Många gånger kan tjänsteresor ersättas av digitala möten eller skjutas på framtiden. Ytterst är det dock arbetsgivaren som beslutar om inplanerade resor ska genomföras eller inte.

Kan en anställd vägra en nödvändig resa i tjänsten?
En anställd kan normalt inte neka till att åka på tjänsteresor om det ingår i arbetet, och det nu bedöms som nödvändigt, vilket i normalfallen kan ses som en arbetsvägran. Eftersom arbetsgivaren har ett arbetsmiljöansvar ska samtidigt inte anställda utsättas för onödiga risker. Arbetsgivaren kan därför inte hur som helst kräva att en anställd ska utföra farligt arbete, t ex genom att åka till ett riskdrabbat område, såvida det inte är en nödvändighet i arbetet utifrån den tjänst man har. Ha därför en dialog om rimligheten, nödvändigheten och hur ni ska planera för ev. sjukdom på resan samt tiden efter hemgång.

Samarbeta gärna med skyddsombud, fackliga företrädare och eventuell företagshälsovård för att göra de bedömningar som fungerar bäst för er verksamhet när det gäller nödvändiga resor i tjänsten.

Hur hanterar vi anställda som väljer att åka på semester?
När UD avråder från icke-nödvändiga resor bör ni ha en dialog om resan är nödvändig. Om en anställd självmant åker till ett område som UD avråder från, kan arbetsgivaren troligen inte tvingas till att betala den karantäntid som man kan förvänta sig är nödvändig vid återkomst. Om arbetet inte går att utföras från hemmet torde arbetsgivaren kunna beordra att den anställde inte får återgå till arbetsplatsen under två veckor.

Enligt smittskyddslagen 2 kap 1§ ska var och en genom uppmärksamhet och rimliga försiktighetsåtgärder medverka till att förhindra spridning av smittsamma sjukdomar. Om den anställde väljer att åka till områden som UD avråder ifrån – och är medveten om detta – kan det inte anses uppfylla kravet enligt smittskyddslagen. Arbetsgivaren bör dock göra en bedömning i varje enskilt fall och bör även ha informerat den anställde om detta före avresan.