Vi är ett kreditvärdigt företag enligt Bisnodes värderingssystem som baserar sig på en mängd olika beslutsregler. Denna uppgift är alltid aktuell, informationen uppdateras dagligen via Bisnodes databas. Trygg e-handel
Laddar

Varukorgen är tom

 • GDPR? Informationssäkerhet? Brandskydd?
  GDPR? Informationssäkerhet? Brandskydd?
  Jobba förebyggande och ta hjälp av proffs inom säkerhet
 • Behöver ni dokument anpassade för era krav?
  Behöver ni dokument anpassade för era krav?
  Vi kan hjälpa er med produktion, drift och programmering.
 • Behöver du HR-stöd inom 24 arbetstimmar?
  Behöver du HR-stöd inom 24 arbetstimmar?
  Din personalchef på nätet. Snabba och professionella råd och svar.
 • Behöver du få svar inom 24 arbetstimmar?
  Behöver du få svar inom 24 arbetstimmar?
  Basjuridisk rådgivning. Korrekt och kostnadseffektivt.
 • Alltid uppdaterade och tillgängliga överallt
  Alltid uppdaterade och tillgängliga överallt
  Över 2000 dokument och mallar som är kontrollerade av proffs.

Semester och korttidsarbete

Semester ska betraktas som frånvaro, precis som sjukdom och föräldraledighet. Det innebär att när du ska rapportera till tillväxtverket hur medarbetarna som ingår i korttidsarbetet arbetat, ska semester rapporteras som frånvaro och därmed utgår inte något statligt stöd för semesterdagar.

Hur långt i förväg måste semester vara planerad?
Enligt semesterlagen ska semestern vara planerad och beviljad två månader före semesterns början. Det finns ett undantag, om det inte varit möjligt att planera semesterförläggningen två månader i förväg kan en månad vara tillräckligt. Det gäller i fall av särskilda händelser som gör att semesterplaneringen är försvårad. Bedömningen är att konsekvenserna vid Corona-krisen kan utgöra en sådan särskild händelse för många verksamheter och därmed försvåra planeringen.

Har medarbetaren rätt att få precis de veckor som denne önskar under sommaren?
Man ska sträva efter att tillmötesgå varje medarbetares önskemål, men verksamheten måste fungera. Kommer man inte överens har arbetsgivaren rätt att lägga ut semestern under tiden juni-augusti.

Om medarbetare inte vill ha semester, måste arbetsgivaren tvinga ut semestern?
Semesterlagen är en skyddslag, det är viktigt att medarbetaren ges möjlighet till återhämtning och arbetsgivaren måste lägga ut minst 20 dagars semester per år för sina anställda. Det är också en skyldighet att anställda måste ta ut minst 20 dagars semester per år.

Under tiden för korttidsarbetet – kan arbetsgivare ändra inplanerad semester?
Redan planerad och beviljad semester är mycket svår att förlägga om. Det finns tillfällen då det är möjligt, sådant kan vara om det är verksamhetskritiskt att någon eller flera måste arbeta under redan planerad semester. För att kunna återkalla redan inplanerad semester ska vara på allvarlighetsnivån att man inte annars kan upprätthålla verksamheten. I de fall man anser att det finns ett verksamhetskritiskt behov att återkalla lagd semester krävs först att man ser över andra möjligheter som t ex att ta in vikarier eller andra möjliga åtgärder.

Finns det kollektivavtal ska en sådan förändring av planerad semester förhandlas.

Det går bra att förlägga om semestern om man är överens med medarbetaren.

Kan arbetsgivare ta in sommarvikarier under en tid av korttidsarbete?
I normalfallet ska de som är under korttidsarbete gå upp i tid före vikarie sätts in. Dvs I första hand ska det undersökas om man kan återkalla korttidsarbetarna. Undantag kan ske om det behövs vikarie med annan kompetens än de som är under korttidsarbete.

I det fallet att alla som korttidsarbetar har semester, då kan vikarie tas in.

Kan arbetsgivare i år förlägga semester under höstmånaderna istället september-december?
Enligt semesterlagen har medarbetaren har rätt till fyra veckors semester under perioden juni-aug. För att förlägga semester vid annan tidpunkt krävs att det finns särskilda skäl, utifrån verksamhetens behov. Detta är oberoende av reglerna kring korttidsarbete. Har man redan planerat semestern är ska det finnas mycket starka skäl att förlägga om semestern.

I överenskommelse med individen finns det alltid möjlighet att komma överens om att ändra, så länge båda parter är överens.

Om medarbetare vill ändra redan inplanerad semester pga. resor eller annat skäl är det möjligt?
Som vid tidigare svar, det är möjligt att göra om ni är överens om det. Som arbetsgivare måste du inte gå med på detta, utan planerad och beviljad semester gäller enligt plan. Har du möjlighet att låta medarbetaren flytta sin semester och det inte påverkar verksamheten negativt, kan du bevilja det.

Påverkas intjänandet av semesterdagarna av korttidsarbetet?
Nej, man tjänar in semester som vanligt, även under korttidsarbetet.

Påverkas semesterlönen av korttidsarbetet?
Inte första året, den semester som tas ut i år är intjänad sedan tidigare. Man utgår från ordinarie lön i år, oavsett om man följer semesterår eller kalenderår i intjänandet av semesterdagar.

Ersättningen kan komma att påverkas till nästa år, pga. lägre intjänandegrad vid korttidsarbete. Dvs är du korttidspermitterad och har gått ner i lön då är det den lönen som din intjänade semester baseras på. Du tjänar in dagar som vanligt, men då du har lägre inkomst som påverkar det värdet av intjänade semesterdagar.

Dokument
Medgivande om korttidsarbete