Vi är ett kreditvärdigt företag enligt Bisnodes värderingssystem som baserar sig på en mängd olika beslutsregler. Denna uppgift är alltid aktuell, informationen uppdateras dagligen via Bisnodes databas. Trygg e-handel
Laddar

Varukorgen är tom

 • GDPR? Informationssäkerhet? Brandskydd?
  GDPR? Informationssäkerhet? Brandskydd?
  Jobba förebyggande och ta hjälp av proffs inom säkerhet
 • Behöver ni dokument anpassade för era krav?
  Behöver ni dokument anpassade för era krav?
  Vi kan hjälpa er med produktion, drift och programmering.
 • Behöver du HR-stöd inom 24 arbetstimmar?
  Behöver du HR-stöd inom 24 arbetstimmar?
  Din personalchef på nätet. Snabba och professionella råd och svar.
 • Behöver du få svar inom 24 arbetstimmar?
  Behöver du få svar inom 24 arbetstimmar?
  Basjuridisk rådgivning. Korrekt och kostnadseffektivt.
 • Alltid uppdaterade och tillgängliga överallt
  Alltid uppdaterade och tillgängliga överallt
  Över 2000 dokument och mallar som är kontrollerade av proffs.

Sjukdom och symptom eller smittbärare

Har en anställd rätt att sjukskriva sig även vid milda besvär, när man normalt sett skulle arbetat, för att undvika smittspridning?
Har man inte möjlighet att arbeta hemifrån vid måttliga symptom när man normalt sett skulle arbetat som vanligt bör man under dessa tider sjukskriva sig. Det är viktigt att vi följer de riktlinjer som Folkhälsomyndigheten rekommenderar avseende sjukskrivning.

Finns det stöd för arbetsgivare som drabbas och kan ha svårt att betala sjuklön?
Ja, under perioden 1 augusti 2020 – april 2021 ersätts kostnaden för sjuklön enligt olika procentsatser beroende på hur höga kostnader arbetsgivaren haft. Som arbetsgivaren ska du betala ut sjuklön till dina anställda precis som vanligt. Försäkringskassan ersätter sedan arbetsgivaren via skattekontot.

Detta stöd omfattar alla arbetsgivare. För att veta vilket stöd du som arbetsgivare får, se information på Försäkringskassans hemsida (www.fk.se).

När har en anställd rätt till smittbärarpenning från Försäkringskassan?
Vid misstanke om smitta, som bedöms av smittskyddsläkare, dvs där det är konstaterat att medarbetaren bär på sjukdomen/smittan bedömer läkaren om personen ska isoleras. Då har medarbetaren möjlighet att få så kallad smittbärarpenning från Försäkringskassan från och med den första dagen i frånvaroperioden. Läkarintyg vid ansökan om smittbärarpenning för Covid-19 är tillfälligt slopat under perioden 6 februari – 30 april 2021.

I vissa kollektivavtal förekommer en särskild ersättning till arbetstagare som får smittbärarpenning. I övriga fall behöver arbetsgivaren inte betala någon ersättning. Om inget annat framgår av kollektivavtal, görs tjänstledighetsavdrag. Ledighet med anledning av risk för överförande av smitta är semesterlönegrundande i 180 dagar om arbetstagaren är berättigad till smittbärarersättning.

Blir det karensavdrag när jag får smittbärarpeng?
Nej, karensavdrag gäller inte för smittbärarpeng.

Drabbas den som är sjuk pga. Corona av ett karensavdrag?
Reglerna i sjuklönelagen gäller i normalfallet vilket då innebär att arbetsgivaren gör ett karensavdrag i varje sjuklöneperiod.

Sedan den 11 mars 2020 har regeringen beslutat att tillfälligt slopa karensavdraget. Denna åtgärd innebär att den anställde inte drabbas lika hårt i samband med sjukskrivning. Den anställde kommer då istället kunna få ersättning för karensavdraget från Försäkringskassan. Karensavdraget ersätts med en schablonersättning om 810 kr före skatt. Den som är sjuk ansöker om ersättningen retroaktivt via Försäkringskassan.

Kan en orolig anställd frivilligt bestämma om hemkarantän?
Nej. Så länge personen inte har symptom, och därmed inte är sjuk, är det arbetsgivaren som bestämmer om hemkarantän är möjlig eller inte. Man har inte rätt till sjuklön om man inte är sjuk eller har nedsatt arbetsförmåga för att klara av sitt arbete.

Det finns inget som hindrar en arbetsgivare att tillåta arbete hemifrån i detta fall, men det kan ses som arbets- eller ordervägran då det är arbetsgivaren som leder och fördelar arbetet och bestämmer hur och var arbetet ska utföras. Det kan därför få konsekvenser för anställningen förutom löneavdrag. Samtidigt ska arbetsgivaren säkerställa en god arbetsmiljö för alla medarbetare genom att riskbedöma och hantera även den enskildes oro. Arbetsgivaren ska ta ställning till risksituationen och om ev. åtgärder behöver vidtas.

Måste läkarintyg uppvisas för att ha rätt till sjukskrivning?
Om din medarbetare är sjuk behöver hen inte ha ett läkarintyg förrän efter dag 21, när hen ansöker om sjukpenning. Försäkringskassan kan i efterhand behöva begära in medicinsk information.

I vanliga fall behöver din medarbetare lämna läkarintyg från dag 8 till dig som arbetsgivare, men det kravet har regeringen beslutat att tillfälligt ta bort.

I vanliga fall behöver den som är anställd också lämna ett läkarintyg till Försäkringskassan när hen ansöker om sjukpenning från dag 15. Men Försäkringskassan har beslutat att man tillsvidare inte behöver visa något läkarintyg förrän efter dag 21.

Om medarbetaren fortfarande är sjuk när det har gått 21 dagar, måste hen skicka in ett läkarintyg till Försäkringskassan om hen vill förlänga sjukskrivningen.

Jag har en anställd som blivit sjuk, innebär ändringen att jag inte ska betala ut sjuklön nu?
Du ska betala ut sjuklön som vanligt till den anställde och göra ett karensavdrag. Din anställde kan sedan ansöka om ersättning för karensavdraget hos Försäkringskassan. Du som arbetsgivare får därefter ersättning för delar av dina sjuklönekostnader via skattedeklarationen..

Vad gäller om anställdas barn blir smittat?
En anställd som har ett barn som är sjukt eller är smittbärare kan få ersättning för vård av sjukt barn (VAB). Den anställde har då även rätt till ledighet från arbetet och får ersättning via Försäkringskassan.

Föräldern kan även få ersättning för vård av sjukt barn om det finns en konkret misstanke om att barnet sprider smitta. En läkare eller sjuksköterska bör då ha gjort denna bedömning. Om barnet konstaterats bära på Coronaviruset bör dialog föras om hemkarantän för den anställde.

Har den anställde rätt att vara hemma med barn pga. oro för smitta?
Nej, den anställde kan inte ensidigt bestämma för att vara hemma i en sådan situation. Det kan anses som olovlig frånvaro. Den anställde har en arbetsskyldighet gentemot sin arbetsgivare.

Man kan dock föra en dialog om det är möjligt att arbeta hemifrån, men det är arbetsgivaren som beslutar i en sådan situation. Arbetsgivaren kan själv välja om man inte ser denna frånvaro som olovlig i dessa tider.