Vi är ett kreditvärdigt företag enligt Bisnodes värderingssystem som baserar sig på en mängd olika beslutsregler. Denna uppgift är alltid aktuell, informationen uppdateras dagligen via Bisnodes databas. Trygg e-handel
Laddar

Varukorgen är tom

 • GDPR? Informationssäkerhet? Brandskydd?
  GDPR? Informationssäkerhet? Brandskydd?
  Jobba förebyggande och ta hjälp av proffs inom säkerhet
 • Behöver ni dokument anpassade för era krav?
  Behöver ni dokument anpassade för era krav?
  Vi kan hjälpa er med produktion, drift och programmering.
 • Behöver du HR-stöd inom 24 arbetstimmar?
  Behöver du HR-stöd inom 24 arbetstimmar?
  Din personalchef på nätet. Snabba och professionella råd och svar.
 • Behöver du få svar inom 24 arbetstimmar?
  Behöver du få svar inom 24 arbetstimmar?
  Basjuridisk rådgivning. Korrekt och kostnadseffektivt.
 • Alltid uppdaterade och tillgängliga överallt
  Alltid uppdaterade och tillgängliga överallt
  Över 2000 dokument och mallar som är kontrollerade av proffs.

Anställningsskydd vid missbruk

I grunden finns det inte någon skillnad mellan droger och alkohol rörande arbetsgivarens ansvar och hantering för att förebygga ohälsa och olycksfall på arbetsplatsen eller agera vid ett uppstått problem. Även åtgärder som ska vidtas gör ingen skillnad på om missbruket gäller alkohol eller andra droger. Målet är då att personen ska lämna sitt missbruk.

Alkohol- och drogmissbruk i sig är inget sakligt skäl för uppsägning. Tvärtom är alkoholmissbruk en sjukdom och är därmed inte saklig grund för uppsägning. I och med sjukdomen har arbetsgivaren ett rehabiliteringsansvar och därmed inte, av det skälet, rätt att göra en uppsägning.

Om det däremot handlar om misskötsel av arbetet, kan det i förlängningen bli saklig grund för uppsägning. Det som kan vara saklig grund är konsekvenser av missbruket till exempel upprepad olovlig frånvaro. Det kan också vara att den anställde inte längre klarar av att sköta sitt arbete. Om arbetsgivaren vid missbruk erbjudit rehabilitering och den anställde inte ställt upp på den, kan detta tillsammans med misskötsel av arbetet, vara ett starkt skäl till saklig grund för uppsägning. Innan man kommit så långt måste också omplacering utredas och varningar utfärdats.

Man behöver beakta att enstaka företeelser av en alkoholpåverkan inte behöver betyda att det finns ett missbruk eller beroende. Då kan det istället handla om en misskötsamhet som behöver varnas, som självklart i förlängningen kan leda till uppsägning. Undantag kan finnas för personer med synnerligen ansvarsfyllda arbetsuppgifter eller positioner, där en uppsägning eller avsked kan vara befogad direkt.

När det gäller övrig drogpåverkan, som är klassad som olaglig t.ex. narkotika, kan det dock vara skillnad i grund för uppsägning, eller avsked, då användandet är kriminaliserat. Bara det faktum att vara narkotikapåverkad är ett brott och dessutom att vara det på arbetsplatsen. Därför är alltid drogpåverkan en misskötsamhet, i en värre form än påverkan av alkohol. Även vid drogpåverkan måste dock utredning göras för möjlighet till rehabilitering.

Ta alltid hjälp av juridisk expertis vid dessa situationer för att säkerställa om saklig grund för uppsägning föreligger.