Vi är ett kreditvärdigt företag enligt Bisnodes värderingssystem som baserar sig på en mängd olika beslutsregler. Denna uppgift är alltid aktuell, informationen uppdateras dagligen via Bisnodes databas. Trygg e-handel
Laddar

Varukorgen är tom

 • GDPR? Informationssäkerhet? Brandskydd?
  GDPR? Informationssäkerhet? Brandskydd?
  Jobba förebyggande och ta hjälp av proffs inom säkerhet
 • Behöver ni dokument anpassade för era krav?
  Behöver ni dokument anpassade för era krav?
  Vi kan hjälpa er med produktion, drift och programmering.
 • Behöver du HR-stöd inom 24 arbetstimmar?
  Behöver du HR-stöd inom 24 arbetstimmar?
  Din personalchef på nätet. Snabba och professionella råd och svar.
 • Behöver du få svar inom 24 arbetstimmar?
  Behöver du få svar inom 24 arbetstimmar?
  Basjuridisk rådgivning. Korrekt och kostnadseffektivt.
 • Alltid uppdaterade och tillgängliga överallt
  Alltid uppdaterade och tillgängliga överallt
  Över 2000 dokument och mallar som är kontrollerade av proffs.

Kartlägg arbetsförhållanden

Enligt arbetsmiljölagen samt föreskrifterna Systematiskt arbetsmiljö samt Organisatoriska och sociala arbetsmiljö, ska arbetsgivaren förebygga kränkande särbehandling genom bl.a. att kartlägga de arbetsförhållanden som ger upphov till risk för kränkningar samt ta reda på om det finns inslag av kränkande särbehandling på arbetsplatsen. Detta ska genomföras regelbundet och systematiskt, minst en gång om året genom att:

 1. Undersöka/kartlägg arbetsförhållanden som kan ge upphov till kränkande särbehandling
 2. Bedöm riskerna
 3. Åtgärda riskerna
 4. Skriv en handlingsplan på det som inte åtgärdas omgående
 5. Följ upp och kontrollera om åtgärderna har fungerat

Håll extra uppsikt och undersök de förhållanden i verksamheten som riskerar att skapa konflikter och i förlängningen kan utvecklas till kränkningar.

Situationer som kan vara extra utsatta är:

 • Inför förändringar
 • Vid hög arbetsbelastning, stressiga situationer och perioder
 • När roller är otydliga
 • Vid arbetsfördelning

Kartläggningen kan t.ex. göras genom en anonym enkät. Även sammanställningar av eventuella anmälningar som kommit in ger en information om hur det ser ut.

Följ upp i medarbetarsamtalen om dennes upplevelser, arbetsbelastning, problem etc.

Informera medarbetare om organisationens policy kring dessa frågor, vad kränkning eller diskriminering är, vilka rutiner som finns och vem man vänder sig till osv.

Gör årliga uppföljningar av hela det systematiska arbetsmiljöarbetet, där även rutiner och policy kring kränkande särbehandling ska ingå.

Dokument
Enkät om likabehandling
Skyddsrond - Organisatorisk och social arbetsmiljö
Årlig uppföljning av det systematiska arbetsmiljöarbetet