Vi är ett kreditvärdigt företag enligt Bisnodes värderingssystem som baserar sig på en mängd olika beslutsregler. Denna uppgift är alltid aktuell, informationen uppdateras dagligen via Bisnodes databas. Trygg e-handel
Laddar

Varukorgen är tom

 • GDPR? Informationssäkerhet? Brandskydd?
  GDPR? Informationssäkerhet? Brandskydd?
  Jobba förebyggande och ta hjälp av proffs inom säkerhet
 • Behöver ni dokument anpassade för era krav?
  Behöver ni dokument anpassade för era krav?
  Vi kan hjälpa er med produktion, drift och programmering.
 • Behöver du HR-stöd inom 24 arbetstimmar?
  Behöver du HR-stöd inom 24 arbetstimmar?
  Din personalchef på nätet. Snabba och professionella råd och svar.
 • Behöver du få svar inom 24 arbetstimmar?
  Behöver du få svar inom 24 arbetstimmar?
  Basjuridisk rådgivning. Korrekt och kostnadseffektivt.
 • Alltid uppdaterade och tillgängliga överallt
  Alltid uppdaterade och tillgängliga överallt
  Över 2000 dokument och mallar som är kontrollerade av proffs.

Bidrag rehabiliteringsstöd

Arbetsgivare kan från och med 1 juli 2018 få ekonomiskt bidrag för att utreda och kartlägga anställdas behov av rehabilitering. Stödet heter arbetsplatsinriktat rehabiliteringsstöd och administreras av Försäkringskassan.

Arbetsplatsinriktat rehabiliteringsstöd kan exempelvis behövas om en medarbetare:

 • har upprepad korttidsfrånvaro
 • visar tecken på ohälsa
 • har en oklar arbetsförmåga i förhållande till sina arbetsuppgifter
 • riskerar att bli sjukskriven
 • riskerar få svårigheter att återgå i arbete efter en sjukskrivning
 • riskerar att bli långvarigt sjukskriven

Bidraget kan då användas för att utreda, planera, initiera, genomföra och följa upp arbetsplatsinriktad rehabilitering. Det kan till exempel handla om att:

 • kartlägga eller utreda vilket behov av stöd eller åtgärder en medarbetare har för att kunna vara kvar eller återgå i arbete
 • göra en planering för återgång i arbete
 • ta stöd av en rehabiliteringskoordinator/samordnare för att utreda, planera, genomföra eller följa upp arbetslivsinriktade åtgärder
 • stödjande samtal för att kunna vara kvar eller återgå i arbete
 • hantera stress, konflikter eller en kris för att kunna vara kvar eller återgå i arbete
 • handledning för att klara av sitt arbete
 • anpassa arbetsplatsen, arbetsuppgifter eller arbetstider
 • anlita ergonom/arbetsterapeut för att se över arbetsmiljö eller arbetsuppgifter för den enskilde t ex se behov av anpassningar, arbetshjälpmedel, lära sig ändrad arbetsteknik
 • andra arbetsplatsinriktade åtgärder för att din medarbetare behöver för att vara kvar i eller för att kunna återgå i arbete

Syftet med stödet är att uppmuntra arbetsgivare att arbeta aktivt och förebyggande mot sjukfrånvaro och ohälsa genom att underlätta möjligheten att ta hjälp av en företagshälsovård eller liknande aktör.

Det arbetsplatsinriktade rehabiliteringsstödet ska utföras av en anordnare som är godkänd av Försäkringskassan. Godkända aktörer är:

Godkända anordnare av företagshälsovård – alfabetisk ordning utifrån postadress (2018-07-13)
Godkända anordnare av företagshälsovård – alfabetisk ordning utifrån anordnarnamn (2018-07-13)

Beloppsgränser

Ersättningen går direkt - efter ansökan - till arbetsgivaren. Som mest kan bidraget uppgå till 10 000 kr per anställd och år samt högst 200 000 kr per arbetsgivare och år. För 2018 kan arbetsgivaren som mest få tillbaka 100 000 kr.

Ansök hos Försäkringskassan

Du ansöker om bidraget när åtgärderna är genomförda. Följande uppgifter behövs vid ansökan:

 • vilken anordnare som har anlitats
 • vilken medarbetare det gäller
 • handling som styrker det belopp som du har betalat för utredningen

Blankett för ansökan om bidrag:
Ansökan om bidrag för arbetsplatsinriktat rehabiliteringsstöd

För utredningar som påbörjats innan den 1 juli 2018 kan ansökan om ersättning göras fram till och med den 1 februari 2019.