Vi är ett kreditvärdigt företag enligt Bisnodes värderingssystem som baserar sig på en mängd olika beslutsregler. Denna uppgift är alltid aktuell, informationen uppdateras dagligen via Bisnodes databas. Trygg e-handel
Laddar

Varukorgen är tom

 • GDPR? Informationssäkerhet? Brandskydd?
  GDPR? Informationssäkerhet? Brandskydd?
  Jobba förebyggande och ta hjälp av proffs inom säkerhet
 • Behöver ni dokument anpassade för era krav?
  Behöver ni dokument anpassade för era krav?
  Vi kan hjälpa er med produktion, drift och programmering.
 • Behöver du HR-stöd inom 24 arbetstimmar?
  Behöver du HR-stöd inom 24 arbetstimmar?
  Din personalchef på nätet. Snabba och professionella råd och svar.
 • Behöver du få svar inom 24 arbetstimmar?
  Behöver du få svar inom 24 arbetstimmar?
  Basjuridisk rådgivning. Korrekt och kostnadseffektivt.
 • Alltid uppdaterade och tillgängliga överallt
  Alltid uppdaterade och tillgängliga överallt
  Över 2000 dokument och mallar som är kontrollerade av proffs.

Första sjukdagen - karensdag

Följande går igenom arbetsgivarens skyldigheter och tips på vad man kan behöva tänka på i det konkreta arbetet när sjukskrivning uppstått, eller vid behov av rehabiliteringsåtgärd.

 • Medarbetaren anmäler sin sjukfrånvaro omgående till arbetsgivaren, t.ex. närmaste chef eller annan utsedd person eller instans. Om det hänt ett olycksfall eller arbetsskada ska detta även rapporteras till skyddsombudet, om sådan finns.
 • En Sjukförsäkransblankett skickas hem till medarbetaren för att bekräfta sjukfrånvaron. Innan denna bekräftelse kommit in är arbetsgivaren inte skyldig att utbetala någon sjuklön fr.o.m. dag 2. Medarbetaren har i detta läge ingen skyldighet att uppge orsaken till sjukskrivningen. Vissa kollektivavtal kan dock ha regler om att denna sjukförsäkran ska innehålla uppgifter om diagnos.
 • Denna dag är en karensdag för vilken ersättning i lön inte utgår.
 • Om medarbetaren går hem del av dagen räknas det som karensdag. Avdrag görs, men lön betalas för de timmar som arbete utfördes.
 • Återinsjuknar medarbetaren inom fem kalenderdagar efter att en tidigare sjukperiod avslutats, görs inget avdrag för fler karensdagar. Antalet karensdagar är högst tio under en tolvmånadersperiod. Om medarbetaren är sjuk mer än tio gånger kan hon eller han få ersättning redan från första dagen.
 • Krav på skriftligt s.k. förstadagsintyg kan bli aktuellt om arbetstagaren har upprepade korta sjukskrivningar på oklara grunder eller om sjukfrånvaron har ett visst mönster. Se vidare under avsnitt Förstadagsintyg.

Förstadagsintyg

Förstadagsintyg - Information