Vi är ett kreditvärdigt företag enligt Bisnodes värderingssystem som baserar sig på en mängd olika beslutsregler. Denna uppgift är alltid aktuell, informationen uppdateras dagligen via Bisnodes databas. Trygg e-handel
Laddar

Varukorgen är tom

 • GDPR? Informationssäkerhet? Brandskydd?
  GDPR? Informationssäkerhet? Brandskydd?
  Jobba förebyggande och ta hjälp av proffs inom säkerhet
 • Behöver ni dokument anpassade för era krav?
  Behöver ni dokument anpassade för era krav?
  Vi kan hjälpa er med produktion, drift och programmering.
 • Behöver du HR-stöd inom 24 arbetstimmar?
  Behöver du HR-stöd inom 24 arbetstimmar?
  Din personalchef på nätet. Snabba och professionella råd och svar.
 • Behöver du få svar inom 24 arbetstimmar?
  Behöver du få svar inom 24 arbetstimmar?
  Basjuridisk rådgivning. Korrekt och kostnadseffektivt.
 • Alltid uppdaterade och tillgängliga överallt
  Alltid uppdaterade och tillgängliga överallt
  Över 2000 dokument och mallar som är kontrollerade av proffs.

Sjukfrånvaro dag 1-14

 • Medarbetaren ska omgående anmäla sin sjukfrånvaro till arbetsgivaren, t.ex. närmaste chef eller annan utsedd person eller instans. Om det hänt ett olycksfall eller arbetsskada ska detta även rapporteras till skyddsombudet, om sådan finns för att utreda eventuella direkta lämpliga åtgärder.
 • En Sjukförsäkransblankett skickas hem till medarbetaren för att bekräfta sjukfrånvaron. Innan denna bekräftelse kommit in är arbetsgivaren inte skyldig att utbetala någon sjuklön. Medarbetaren har i detta läge ingen skyldighet att uppge orsaken till sjukskrivningen. Vissa kollektivavtal kan dock ha regler om att denna sjukförsäkran ska innehålla uppgifter om diagnos.
 • Från och med kalenderdag 8, i sjukperioden, ska medarbetaren lämna kopia på läkarintyg. Medarbetaren ansvarar själv för att originalet skickas till Försäkringskassan när det behövs.
 • Arbetsgivaren betalar sjuklön, d.v.s. 80% av lönen, och andra anställningsförmåner, som medarbetaren gått miste om p.g.a. sjukdomen under sjuklöneperioden med avdrag för karensavdrag.
 • Går det att tillfälligt hitta andra arbetsuppgifter på arbetsplatsen som är lämpliga, utifrån sjukdomstillståndet, har arbetsgivaren ingen skyldighet att utbetala sjuklön, utan istället ska dessa arbetsuppgifter utföras (tillfällig omplacering). Vid tveksamheter kan ett utlåtande från läkare behövas.
 • Håll kontakt med medarbetaren – Om sjukfrånvaron är längre än 3 till 5 dagar rekommenderas att någon hör av sig och kollar upp hur medarbetaren mår och om man behöver hjälp med något. Även om arbetsgivaren inte kan kräva att få reda på diagnos är det viktigt att ändå få en föraning om hur länge en person kommer bedömas vara borta och om rehabiliterande insatser redan kan påbörjas.
 • Det är också en del i arbetsgivarens ansvar att så tidigt och snabbt som möjligt genomföra de rehabiliteringsåtgärder som behövs för en återgång till arbetet. En rehabiliteringsplan ska i samverkan med medarbetaren tas fram inom 30 dagar om man redan nu vet att sjukskrivningen kommer att bestå i minst 60 dagar.
 • Så snart medarbetaren blivit frisk, eller är tillbaka på deltid, är det vissa arbetsgivare som vill att en friskanmälan lämnas in för att bekräfta återgången och underlätta för administrationen och utbetalning av sjuklön.
 • Återinsjuknar medarbetaren inom fem kalenderdagar efter att en tidigare sjukperiod avslutats, görs inget karensavdrag. Antalet karensavdrag är högst tio under en tolvmånadersperiod. Om medarbetaren är sjuk mer än tio gånger kan hon eller han alltså få sjuklön för hela sjukperioden utan karensavdrag.
 • Krav på skriftligt s.k. förstadagsintyg kan bli aktuellt om arbetstagaren har upprepade korta sjukskrivningar på oklara grunder eller om sjukfrånvaron har ett visst mönster. Se vidare under avsnitt Förstadagsintyg.

Friskanmälan

Förstadagsintyg

Förstadagsintyg - Information

Rehabiliteringsplan

Rutiner, regler och ersättningar vid sjukfrånvaro

Sjukförsäkran – För sjuklön