Vi är ett kreditvärdigt företag enligt Bisnodes värderingssystem som baserar sig på en mängd olika beslutsregler. Denna uppgift är alltid aktuell, informationen uppdateras dagligen via Bisnodes databas. Trygg e-handel
Laddar

Varukorgen är tom

 • GDPR? Informationssäkerhet? Brandskydd?
  GDPR? Informationssäkerhet? Brandskydd?
  Jobba förebyggande och ta hjälp av proffs inom säkerhet
 • Behöver ni dokument anpassade för era krav?
  Behöver ni dokument anpassade för era krav?
  Vi kan hjälpa er med produktion, drift och programmering.
 • Behöver du HR-stöd inom 24 arbetstimmar?
  Behöver du HR-stöd inom 24 arbetstimmar?
  Din personalchef på nätet. Snabba och professionella råd och svar.
 • Behöver du få svar inom 24 arbetstimmar?
  Behöver du få svar inom 24 arbetstimmar?
  Basjuridisk rådgivning. Korrekt och kostnadseffektivt.
 • Alltid uppdaterade och tillgängliga överallt
  Alltid uppdaterade och tillgängliga överallt
  Över 2000 dokument och mallar som är kontrollerade av proffs.

Sjukfrånvaro dag 2-14

 • Från och med kalenderdag 8, i sjukperioden, ska medarbetaren lämna kopia på läkarintyg. Medarbetaren ansvarar själv för att originalet skickas till Försäkringskassan när det behövs.
 • Arbetsgivaren betalar sjuklön, d.v.s. 80 % av lönen, och andra anställningsförmåner, som medarbetaren gått miste om p.g.a. sjukdomen.
 • Går det att tillfälligt hitta andra arbetsuppgifter på arbetsplatsen som är lämpliga, utifrån sjukdomstillståndet, har arbetsgivaren ingen skyldighet att utbetala sjuklön, utan istället ska dessa arbetsuppgifter utföras (tillfällig omplacering). Vid tveksamheter kan ett utlåtande från läkare behövas.
 • För att i grunden ha rätt till sjuklön krävs att medarbetaren varit anställd under en sammanhängande tid om minst 14 dagar innan sjukdomsfallet inträffade. Vid flera anställningar hos samma arbetsgivare ska vid beräkning av de 14 kalenderdagarna samtliga anställningar medräknas så länge inte tiden mellan respektive anställning överskrider 14 dagar.
 • Från och med den 1 juli 2012 ändrades en regel för sjuklön. Den innebär att arbetsgivaren inte behöver betala sjuklön för en ny sjuklöneperiod om den anställde inte har återgått helt i arbete och arbetat under minst en dag sedan arbetsgivaren senast betalade sjuklön för en hel 14-dagars sjuklöneperiod (inkl. karensdagen).
 • Håll kontakt med medarbetaren – Om sjukfrånvaron är längre än 3 till 5 dagar rekommenderas att någon hör av sig och kollar upp hur medarbetaren mår och om man behöver hjälp med något. Även om arbetsgivaren inte kan kräva att få reda på diagnos så är det viktigt att ändå få en föraning om hur länge en person kommer bedömas vara borta. Detta för att kunna planera arbetet.
  Det är också en del i arbetsgivarens ansvar att så tidigt och snabbt som möjligt genomföra de rehabiliteringsåtgärder som behövs för en återgång till arbetet.
  Denna kontakt och hantering bör vara en uttalad rutin och göras på ett bra sätt så att det inte upplevs som att man blir förföljd och ifrågasatt i sin sjukdom på ett negativt sätt.
 • Arbetsgivaren ska alltid arkivera kopia på alla sjukintyg, skadeanmälningar, korrespondens och information om vad som händer i ärendet etc.
 • Så snart medarbetaren blivit frisk, eller är tillbaka på deltid, är det vissa arbetsgivare som vill att en friskanmälan lämnas in för att bekräfta återgången och underlätta för administrationen och utbetalning av sjuklön.

Friskanmälan

Sjukförsäkran – För sjuklön