Vi är ett kreditvärdigt företag enligt Bisnodes värderingssystem som baserar sig på en mängd olika beslutsregler. Denna uppgift är alltid aktuell, informationen uppdateras dagligen via Bisnodes databas. Trygg e-handel
Laddar

Varukorgen är tom

 • GDPR? Informationssäkerhet? Brandskydd?
  GDPR? Informationssäkerhet? Brandskydd?
  Jobba förebyggande och ta hjälp av proffs inom säkerhet
 • Behöver ni dokument anpassade för era krav?
  Behöver ni dokument anpassade för era krav?
  Vi kan hjälpa er med produktion, drift och programmering.
 • Behöver du HR-stöd inom 24 arbetstimmar?
  Behöver du HR-stöd inom 24 arbetstimmar?
  Din personalchef på nätet. Snabba och professionella råd och svar.
 • Behöver du få svar inom 24 arbetstimmar?
  Behöver du få svar inom 24 arbetstimmar?
  Basjuridisk rådgivning. Korrekt och kostnadseffektivt.
 • Alltid uppdaterade och tillgängliga överallt
  Alltid uppdaterade och tillgängliga överallt
  Över 2000 dokument och mallar som är kontrollerade av proffs.

Sjuklön och karens

Arbetsgivaren ska betala sjuklön från dag 1-14 motsvarande 80% av lönen för den tid (hel- eller deltid) som medarbetaren skulle ha fått under den perioden om man varit sjuk, alltså under frånvarotiden. Månadslön, timlön och andra fasta tillägg ska tas med i denna beräkning. För anställda med både fast och rörlig lön ska båda dessa ligga till grund för beräkningen av sjuklön.

Från sjuklönen ska ett karensavdrag dras som uppgår till 20 % av vad en genomsnittlig veckolöns sjuklön.

Hur veckolönen ska beräknas beskrivs inte i sjuklönelagen. Istället ligger kollektivavtal eller arbetsgivarens egna beräkningar av en veckolön till grund för uträkningen. Viktigt att alltså fastställa denna beräkningsgrund först vilket behöver göras på individnivå. Är ersättningen oregelbunden bör man fastställa en veckolön utifrån t.ex. ett genomsnitt 3 månader bakåt i tiden.

Så här räknas sjuklön och karensavdraget ut för frånvaro dag 1-14 (Observera att kollektivavtal och andra lokala regelverk kan göra andra beräkningar):

 • Först dras ett löneavdrag för frånvaron, dvs vid månadslön minskas lönen med frånvaron
 • Sjuklön = 80% av lön och fasta tillägg för frånvaroperioden
 • Karensavdrag = 20% av sjuklön av en veckolön dras av
 • Veckolön = genomsnittlig inkomst av en veckas arbete (enligt kollektivavtal eller annat regelverk)

Exempel 1
Sjukskriven en vecka (har en genomsnittlig veckolön på 10 000 kr):

Löneavdrag för frånvaron (veckolönen) = -10 000 kr
Sjuklön för en genomsnittlig arbetsvecka = 8 000 kr (80 % av 10 000 kr)
Karensavdrag = -1 600 kr (20 % av 8 000 kr)

Exempel 2
Sjukskriven 2 dagar (har en genomsnittlig veckolön på 10 000 kr):

Löneavdrag för frånvaron (veckolönen) = -10 000 kr
Sjuklön för 2 dagar = 3 200 kr (10 000 kr / 5 x 2 x 80 %)
Karensavdrag = -1 600 kr (20 % av 8 000 kr)

Exempel 3
Sjukskriven 0,5 dag (har en genomsnittlig daglön på 2 000 kr):

Löneavdrag för frånvaron (daglön 50 %) = -1 000 kr
Sjuklön för 0,5 dag = 800 kr (1 000 kr x 80 %)
Karensavdrag = -800 kr (kan inte bli större än sjuklönen)

Uträkningen kan även göras vid beräkning av timlön.

Karensavdraget är konstant och ska dras från sjuklönen men kan dock aldrig bli större än sjuklönen. Det kan t.ex. uppstå om man blivit sjuk bara några timmar av en arbetsdag.

Om medarbetaren insjuknar under en ledig dag räknas sjukersättningen (sjuklön med avdrag för karens) från och med den nästkommande arbetsdagen.

För att i grunden ha rätt till sjuklön krävs att medarbetaren varit anställd under en sammanhängande tid om minst 14 dagar innan sjukdomsfallet inträffade. Vid flera anställningar hos samma arbetsgivare ska vid beräkning av de 14 kalenderdagarna samtliga anställningar medräknas så länge inte tiden mellan respektive anställning överskrider 14 dagar.

Vad ska inte tas med i beräkningen av sjuklön?

 • Kostnadsersättningar såsom traktamente, bilersättningar etc
 • Förmåner av fri bil och fri bostad
 • Bruttolöneavdrag för t.ex. tjänstepension. Det betyder att bruttoavdraget minskar sjuklönen. Det finns dock inget som hindrar en arbetsgivare att beräkna sjuklönen på lön före bruttolöneavdraget
 • Övertidsersättning. Även om personen troligen skulle arbetat övertid denna period är detta inte något som den anställde är garanterad. Däremot om extra arbete var planerad och garanterad under denna period ska den tas med.