Vi är ett kreditvärdigt företag enligt Bisnodes värderingssystem som baserar sig på en mängd olika beslutsregler. Denna uppgift är alltid aktuell, informationen uppdateras dagligen via Bisnodes databas. Trygg e-handel
Laddar

Varukorgen är tom

 • GDPR? Informationssäkerhet? Brandskydd?
  GDPR? Informationssäkerhet? Brandskydd?
  Jobba förebyggande och ta hjälp av proffs inom säkerhet
 • Behöver ni dokument anpassade för era krav?
  Behöver ni dokument anpassade för era krav?
  Vi kan hjälpa er med produktion, drift och programmering.
 • Behöver du HR-stöd inom 24 arbetstimmar?
  Behöver du HR-stöd inom 24 arbetstimmar?
  Din personalchef på nätet. Snabba och professionella råd och svar.
 • Behöver du få svar inom 24 arbetstimmar?
  Behöver du få svar inom 24 arbetstimmar?
  Basjuridisk rådgivning. Korrekt och kostnadseffektivt.
 • Alltid uppdaterade och tillgängliga överallt
  Alltid uppdaterade och tillgängliga överallt
  Över 2000 dokument och mallar som är kontrollerade av proffs.

Skyddsorganisation och samverkan

Alla i en organisation har egentligen ett ansvar för arbetsmiljön. Det åligger inte bara någon enstaka person i organisationen. För mer detaljerad information kring olika rollers ansvar se:

Ansvarsfördelning och roller inom arbetsmiljö

Arbetsmiljöarbetet i företaget ska, enligt Arbetsmiljölagen kap. 6, ske i samverkan mellan medarbetare och arbetsgivare. Detta sker bl.a. genom skyddsombud. Om skyddsombud inte kan utses, ska samverkan ske direkt med medarbetarna.

Skyddsombud

Skyddsombud, eller arbetsmiljöombud som det också kallas, ska utses på alla lokala arbetsplatser med fler än fem arbetstagare. Skyddsombuden utses normalt i första hand av de fackförbund som finns på arbetsplatsen. Om inte detta görs, eller ingen facklig klubb finns, ska arbetsgivaren göra vad man kan för att uppmuntra att ett skyddsombud utses bland medarbetarna. Ett skyddsombud måste inte vara anslutna till facket. Finns inget lokalt skyddsombud utsett sker annars samverkan med regionalt skyddsombud, dvs. ett skyddsombud som sitter hos fackförbunden på regional nivå.

Om det finns fler än ett skyddsombud ska en av dessa utses till huvudskyddsombud.

Skyddskommitté

Vid arbetsplatser med fler än 50 anställda ska en skyddskommitté finnas (kan också kallas Arbetsmiljökommitté). En skyddskommitté har en övergripande samverkansfunktion och består av både arbetstagar- och arbetsgivarrepresentanter. Arbetsgivaren brukar representeras av någon medarbetare på HR/Lön som samordnar arbetsmiljöarbetet och en eller flera med chefsansvar.

Protokoll - Skyddskommitténs möte

Genom anslag på anslagstavlor eller annat sätt ska personalen informeras om vem eller vilka personer som är skyddsombud eller tillhör skyddskommittén på arbetsplatsen. Gärna med kontaktuppgifter till aktuella personer.

Anslag om skydds- och arbetsmiljöorganisation

För mer detaljerad information kring olika rollers uppgiftsansvar se:

Ansvarsfördelning och roller inom arbetsmiljö