Vi är ett kreditvärdigt företag enligt Bisnodes värderingssystem som baserar sig på en mängd olika beslutsregler. Denna uppgift är alltid aktuell, informationen uppdateras dagligen via Bisnodes databas. Trygg e-handel
Laddar

Varukorgen är tom

 • GDPR? Informationssäkerhet? Brandskydd?
  GDPR? Informationssäkerhet? Brandskydd?
  Jobba förebyggande och ta hjälp av proffs inom säkerhet
 • Behöver ni dokument anpassade för era krav?
  Behöver ni dokument anpassade för era krav?
  Vi kan hjälpa er med produktion, drift och programmering.
 • Behöver du HR-stöd inom 24 arbetstimmar?
  Behöver du HR-stöd inom 24 arbetstimmar?
  Din personalchef på nätet. Snabba och professionella råd och svar.
 • Behöver du få svar inom 24 arbetstimmar?
  Behöver du få svar inom 24 arbetstimmar?
  Basjuridisk rådgivning. Korrekt och kostnadseffektivt.
 • Alltid uppdaterade och tillgängliga överallt
  Alltid uppdaterade och tillgängliga överallt
  Över 2000 dokument och mallar som är kontrollerade av proffs.

Delegering och ansvar

Arbetsmiljöansvaret ligger enligt arbetsmiljölagen på arbetsgivaren som juridisk person, dvs. ett bolag, kommun eller ekonomisk förening. Den verkställande direktören (alt. Generaldirektören) har sedan det yttersta ansvaret från styrelsen att representera den juridiska enheten och därmed säkerställa att arbetsmiljölagstiftningen följs och att arbetsmiljöansvaret verkställs i organisationen. En VD är därmed också personligt ansvarig för arbetsmiljön.

VD kan dock oftast inte leda och övervaka den operativa verksamheten i detalj, varför specifika och uttalade arbetsuppgifter kring det praktiska arbetsmiljöarbetet kan delegeras, dvs. överföras till andra personer i organisationen. Lämpligen sker det till chefer, arbetsledare eller andra personer som genom sin funktion kan delegeras ett uppgiftsansvar. Det är viktigt att förstå att det inte är själva arbetsmiljöansvaret som delegeras, utan ansvaret att utföra vissa arbetsuppgifter inom arbetsmiljön. Vem som ytterst bär ansvar om lagstiftning inte följs eller om det sker en olycka eller ohälsa, avgörs i rättsprocess av domstol.

I verksamheter med minst 10 anställda ska delegeringen ske skriftligen. En chef eller arbetsledare som inte anser sig kunna fullgöra sitt delegerade uppgiftsansvar (pga. resursbrist, brister i kunskaper eller liknande), kan returnera hela eller delar av uppgifterna tillbaka till överordnad chef, eller till den som utförde delegeringen. Även returneringen ska då ske skriftligen. Anledningen till att både en delegering och returnering ska ske skriftligen handlar om att tydliggöra vem som har/eller hade det direkta ansvaret i en specifik fråga.

Dokument
Delegeringsavtal för arbetsmiljöuppgifter

Returnering av arbetsmiljöuppgifter