Vi är ett kreditvärdigt företag enligt Bisnodes värderingssystem som baserar sig på en mängd olika beslutsregler. Denna uppgift är alltid aktuell, informationen uppdateras dagligen via Bisnodes databas. Trygg e-handel
Laddar

Varukorgen är tom

 • GDPR? Informationssäkerhet? Brandskydd?
  GDPR? Informationssäkerhet? Brandskydd?
  Jobba förebyggande och ta hjälp av proffs inom säkerhet
 • Behöver ni dokument anpassade för era krav?
  Behöver ni dokument anpassade för era krav?
  Vi kan hjälpa er med produktion, drift och programmering.
 • Behöver du HR-stöd inom 24 arbetstimmar?
  Behöver du HR-stöd inom 24 arbetstimmar?
  Din personalchef på nätet. Snabba och professionella råd och svar.
 • Behöver du få svar inom 24 arbetstimmar?
  Behöver du få svar inom 24 arbetstimmar?
  Basjuridisk rådgivning. Korrekt och kostnadseffektivt.
 • Alltid uppdaterade och tillgängliga överallt
  Alltid uppdaterade och tillgängliga överallt
  Över 2000 dokument och mallar som är kontrollerade av proffs.

Utbildning, kunskap och information

Chefer och ledare som fått uppgifter delegerade till sig, men även övriga personer som utifrån sin funktion delegerats uppgifter, måste få förutsättningar och tillräckliga kunskaper för att klara av dessa uppgifter. Arbetsgivaren ska då tillse att relevant utbildning ges till alla berörda personer.

Skyddsombuden och ledamöterna i skyddskommittén ska också ges utbildning utifrån sin roll i arbetsmiljöarbetet. Skyddsombud som är utsedd av ett fackförbund kan utbildas via dem, men annars kan chefer och skyddsombud med fördel genomgå gemensamma utbildningar.

Eftersom medarbetarna också har ett ansvar i arbetsmiljöarbetet är det viktigt att informera hela personalen om arbetsmiljöfrågor, allas ansvar och roller, vilka risker som finns, säkerhetsföreskrifter och rutiner etc. Arbetsgivaren bör därför upprätta särskilda rutiner för utbildningar, genomgångar och löpande information om arbetsmiljöfrågor till både chefer/ledare och medarbetarna. Ett sätt att skapa ett öppet klimat och delaktighet i dessa frågor är att göra arbetsmiljö till en stående punkt på dagordningen för ledningsgrupps- och arbetsplatsmöten. Även vid introduktion av nyanställda ska arbetsmiljö- och skyddsföreskrifter gås igenom.

Alla relevanta lagar och Arbetsmiljöverkets föreskrifter som är kopplade till arbetsmiljö ska finnas tillgängliga för medarbetarna. Föreskrifterna kan beställas via Arbetsmiljöverkets hemsida, https://www.av.se/arbetsmiljoarbete-och-inspektioner/publikationer/foreskrifter/, eller laddas ned därifrån. Ett annat sätt är att lägga upp länkarna direkt från sitt eget intranät, om sådan finns. Då är de alltid uppdaterade. Även de säkerhetsrutiner och instruktioner som måste finnas vid riskfyllda arbetsmoment ska finnas väl synliga och lätta att hitta för alla.