Vi är ett kreditvärdigt företag enligt Bisnodes värderingssystem som baserar sig på en mängd olika beslutsregler. Denna uppgift är alltid aktuell, informationen uppdateras dagligen via Bisnodes databas. Trygg e-handel
Laddar

Varukorgen är tom

 • GDPR? Informationssäkerhet? Brandskydd?
  GDPR? Informationssäkerhet? Brandskydd?
  Jobba förebyggande och ta hjälp av proffs inom säkerhet
 • Behöver ni dokument anpassade för era krav?
  Behöver ni dokument anpassade för era krav?
  Vi kan hjälpa er med produktion, drift och programmering.
 • Behöver du HR-stöd inom 24 arbetstimmar?
  Behöver du HR-stöd inom 24 arbetstimmar?
  Din personalchef på nätet. Snabba och professionella råd och svar.
 • Behöver du få svar inom 24 arbetstimmar?
  Behöver du få svar inom 24 arbetstimmar?
  Basjuridisk rådgivning. Korrekt och kostnadseffektivt.
 • Alltid uppdaterade och tillgängliga överallt
  Alltid uppdaterade och tillgängliga överallt
  Över 2000 dokument och mallar som är kontrollerade av proffs.

Under uppsägningstiden

Under uppsägningstiden gäller generella regler som om den anställde varit i tjänst:

Arbete/avstängning

En arbetsgivare kan inte automatiskt stänga av en medarbetare från arbetet, om det inte föreligger särskilda skäl, t.ex. om det skulle äventyra säkerheten, en förtroendefråga eller liknande. Däremot finns inget som hindrar att man kommer överens om en arbetsbefrielse under uppsägningstiden. Har man inte avtalat om något annat ska annars den anställde arbeta tiden ut.

Lön och villkor

Under uppsägningstiden har också den anställde rätt till ordinarie lön och anställningsförmåner, förutsatt att man står till arbetsgivarens förfogande. Detta gäller även om det inte finns några arbetsuppgifter eller i vissa fall till och med om arbetstagaren är olovligt frånvarande. Om den anställde däremot inte står till arbetsgivarens förfogande, eller inte behöver göra det, och börjar på ny anställning, kan dessa nya inkomster avräknas från uppsägningslönen.

Semester

Redan beviljad semester, som redan innan var förlagd under uppsägningstiden, har den anställde rätt att häva. Arbetsgivaren kan inte heller ensidigt lägga ut ny semester under uppsägningstid. Den anställde har å sin sida inte heller rätt att själv bestämma att semester ska tas ut under uppsägningstid.

Förlängning av uppsägningstid

Om arbetsgivaren av någon anledning skulle vilja förlänga en uppsägningstid, t.ex. om det finns arbete som man vill att den anställde ska utföra, måste detta avtalas i särskild överenskommelse. Arbetsgivaren måste kunna bevisa att sådan överenskommelse finns, annars kan den ursprungliga uppsägningen komma att hävas.

Söka arbete

Under uppsägningstiden har den anställde rätt att, i skälig omfattning, vara ledig med bibehållen ersättning, för att söka andra arbeten. Det kan t.ex. handla om att kunna gå på anställningsintervjuer eller besöka Arbetsförmedlingen.

Vissa kollektivavtal kan ha andra regler kring dessa och andra områden och omständigheter. I många fall går det också att göra separata överenskommelser kring sådant innan uppsägning görs.

Tvåmånadersregeln

Om uppsägningen beror på personliga skäl, får den inte grundas enbart på omständigheter som har hänt, eller som arbetsgivaren känt till, mer än två månader innan underrättelse om uppsägning lämnas, om inte den anställde själv gått med på det eller om det finns andra synnerliga skäl för det. Det kan t.ex. behövas tid för komplicerade utredningar osv.

I många fall är det också flera händelser som kan vara orsaken till att det uppstår en allmän misskötsamhet. Då får inte den senaste omständigheten eller företeelsen som man åberopar, vara äldre än två månader. Det går alltså att även ta med äldre händelser, om det är avgörande för och kopplat till den orsak som uppsägningen handlar om.