Vi är ett kreditvärdigt företag enligt Bisnodes värderingssystem som baserar sig på en mängd olika beslutsregler. Denna uppgift är alltid aktuell, informationen uppdateras dagligen via Bisnodes databas. Trygg e-handel
Laddar

Varukorgen är tom

 • GDPR? Informationssäkerhet? Brandskydd?
  GDPR? Informationssäkerhet? Brandskydd?
  Jobba förebyggande och ta hjälp av proffs inom säkerhet
 • Behöver ni dokument anpassade för era krav?
  Behöver ni dokument anpassade för era krav?
  Vi kan hjälpa er med produktion, drift och programmering.
 • Behöver du HR-stöd inom 24 arbetstimmar?
  Behöver du HR-stöd inom 24 arbetstimmar?
  Din personalchef på nätet. Snabba och professionella råd och svar.
 • Behöver du få svar inom 24 arbetstimmar?
  Behöver du få svar inom 24 arbetstimmar?
  Basjuridisk rådgivning. Korrekt och kostnadseffektivt.
 • Alltid uppdaterade och tillgängliga överallt
  Alltid uppdaterade och tillgängliga överallt
  Över 2000 dokument och mallar som är kontrollerade av proffs.

Upprätta turordningslista

Arbetsgivaren är skyldig att följa de turordningsbestämmelser som följer av 22 § LAS. Huvudregeln är principen sist anställd blir först uppsagd.

En turordningslista tas fram genom en personallista med alla anställda inom den driftsenhet som berörs av förändringen, inklusive de som kanske inte berörs i första hand. Även anställda som är sjukskrivna, föräldralediga eller tjänstlediga omfattas av turordningen.

Driftsenheten är i normalfallet den geografiska ort där verksamheten finns. Facklig organisation som har kollektivavtal kan begära att samtliga driftsenheter på en ort ska betraktas som en turordningskrets med en gemensam turordningslista. Inom klarlagd driftsenhet är också varje kollektivavtalsområde en egen turordningskrets, dvs en krets för tjänstemän och en för arbetare.

Undantagna

Verkställande direktör, som har ett separat avtal där LAS inte ska gälla, företagsledare och företagsledarens familjemedlemmar, är undantagna och ska inte vara med på listan.

Arbetsgivare med högst 10 anställda kan undanta maximalt två personer innan turordningen fastställs. Dessa väljs av arbetsgivaren som dock måste motivera varför dessa två personer är av särskild betydelse för den fortsatta verksamheten. Dessa två personer kan därmed bli undantagna från att bli uppsagda oavsett anställningstid.

Facklig förtroendeman

Om arbetsgivaren har kollektivavtal kan en förtroendeman, t.ex. facklig ombudsman eller skyddsombud med särskild betydelse för den fackliga verksamheten på arbetsplatsen, ha ett förstärkt skydd mot uppsägning, enligt 8 § Förtroendemannalagen (FML). Finns inte kollektivavtal är dock inte t.ex. skyddsombudet formellt en förtroendeman enligt Förtroendemannalagen och ska därmed hanteras som övriga anställda i detta sammanhang.

Övriga principer

 • Enligt LAS 3§, är det den anställdes sammanlagda anställningstid hos arbetsgivaren som ska beräknas, även anställning inom samma koncern, oavsett anställningsform. Finns det flera anställningsperioder ska dessa räknas ihop. Anställningstiden inkluderar också frånvaro såsom sjuk, permitterad, föräldraledig, tjänstledig etc.
 • Vid en övergång av verksamhet, dvs. uppköp, fusion etc får den anställda tillgodoräkna sig den sammanlagda anställningstiden även från det bolaget.
 • Anställd med längre anställningstid har företräde framför kortare anställningstid
 • Vid lika anställningstid ges den som är äldre företräde framför den yngre
 • Ålderspensionärer omfattas inte av turordningsrätten, presentera dessa i listan för visstidsanställningar.
 • Om en arbetsgivare har berett en arbetstagare med nedsatt arbetsförmåga särskild sysselsättning, har den anställde företräde till fortsatt anställning oberoende av turordningen om det kan ske utan allvarliga olägenheter. Det gäller inte lönebidragsanställning från Arbetsförmedlingen. Det måste gälla ett särskilt inrättat arbete.
 • Även om en anställd har lång anställningstid kan denne bli uppsagd om han eller hon inte har tillräckliga kvalifikationer för de arbetsuppgifter som återstår.

Tidsbegränsade anställningar

Utmärkande för tidsbegränsade anställningar är att de upphör vid anställningstidens utgång. En visstidsanställning kan bara avslutas i förtid om det har överenskommits en ömsesidig uppsägningstid samt att sista anställningsdag står ”som längst t.o.m.”. Orsaken till uppsägningen måste då, precis som för tillsvidareanställda, ha saklig grund, vilket är personliga skäl eller arbetsbrist.

Kollektivavtal kan ha avvikande lydelse. 

En provanställning avslutas enligt reglerna för provanställning.

Avtalsturlista

Finns kollektivavtal kan en lokal överenskommelse träffas om avvikelse från lagens turordningsregler sist in-först ut genom en så kallad ”Avtalsturlista”. Det kan ske om parterna kommer överens om detta utifrån specifikt kompetensbehov osv. Oftast får arbetsgivaren erbjuda ännu bättre uppsägningsvillkor för berörda för att få till en sådan lista.

Dokument
Avtalsturlista
Turordningslista