Vi är ett kreditvärdigt företag enligt Bisnodes värderingssystem som baserar sig på en mängd olika beslutsregler. Denna uppgift är alltid aktuell, informationen uppdateras dagligen via Bisnodes databas. Trygg e-handel
Laddar

Varukorgen är tom

 • GDPR? Informationssäkerhet? Brandskydd?
  GDPR? Informationssäkerhet? Brandskydd?
  Jobba förebyggande och ta hjälp av proffs inom säkerhet
 • Behöver ni dokument anpassade för era krav?
  Behöver ni dokument anpassade för era krav?
  Vi kan hjälpa er med produktion, drift och programmering.
 • Behöver du HR-stöd inom 24 arbetstimmar?
  Behöver du HR-stöd inom 24 arbetstimmar?
  Din personalchef på nätet. Snabba och professionella råd och svar.
 • Behöver du få svar inom 24 arbetstimmar?
  Behöver du få svar inom 24 arbetstimmar?
  Basjuridisk rådgivning. Korrekt och kostnadseffektivt.
 • Alltid uppdaterade och tillgängliga överallt
  Alltid uppdaterade och tillgängliga överallt
  Över 2000 dokument och mallar som är kontrollerade av proffs.

Skydd av informations- och informationsbehandlingsresurser

Strategiska platser

I verksamhetens lokaler och utrymmen hanteras informations- och informationsbehandlingsresurser och andra relaterade tillgångar med olika nivå av skyddsbehov. Skyddsbehovet ska motsvara skyddsnivåerna genom informationsklassificeringen.

Strategiska och eller skyddsvärda områden kan vara:

 • Korskopplingsrum
 • Kablage
 • Driftutrymmen
 • Arbetsrum – öppna kontorsytor
 • Sammanträdesrum
 • Vägar till och från strategiska platser

Behörighet och åtkomstmöjligheter till dessa platser/till dess omedelbara närhet ska minimeras. Här menas även att minimera insynsmöjligheter.

Strategiska platser och vägar dit ska vara belagda med behörighetssystem.

Placering

Inredning av fastighet, lokaler och utrymmen ska ske på ett sådant sätt, att informations- och informationsbehandlingsresurser och annan utrustning är skyddad. Redskap och övrig interiör ska vara fasta installationer.

Informationsbehandlingsresurser, dess lokal eller utrymme och korskopplingar ska vara skyddade mot avlyssning och eller överhörning.

Informationssäkerhet

Verksamhetens identifierade informationsresurser ska genomgå klassificering och bli märkt på rätt sätt. Den som hanterar informationsresurser ska kunna se till klassificering om hur informationsresursen får användas eller hanteras.

Kommunikationssystem, informationsbehandlingssystem och fysiska dokument ska hanteras i enlighet med klassificering och märkning.

Den som är verksam får inte sitta i allmänutrymmen och samtala om informationsresurser så att obehöriga personer kan tillkännages information genom överhörning eller avlyssning.

För att skydda verksamhetens informationsresurser och informationsbehandlingsresurser finns regler framtagna som vi ska iaktta vid möten, konferenser, mässor mm.

Vid externa möten skall följande särskilt iakttas:

 • Undvik att exponera företagsnamnet.
 • Lämna inte möteslokalen olåst eller utan uppsikt.
 • Lämna inte datorer, konferensmaterial o dyl. i lokalen under natten. 
 • Om känslig information ska diskuteras under mötet skall särskild försiktighet iakttas. 
 • Efter sammankomsten skall allt material och information tillhörande verksamheten städas bort.

Mail, telefax, memo och liknande

Vid överföring av konfidentiellt klassificerad information får inte rubricerade medier användas såvida inte överföringen är krypterad.

Vid tjänsteresor är det viktigt att man hanterar verksamhetens informationsresurser på ett sätt som minimerar risken att obehöriga kan ta del av informationen:

 • Undvik att ta med dig dokument som innehåller information som är klassificerat som konfidentiellt. Om du har med dig sådan information får detta inte lämnas obevakat. 
 • Har du konfidentiella informationsresurser lagrad i en bärbar dator måste informationen vara krypterad. 
 • Lämna aldrig en bärbar dator utan uppsikt i bilen, på flygplatsen eller på hotellrummet etc.

Inför en tjänsteresa i Sverige eller utomlands bör resenären informera sig om de regler som finns att iaktta vid tjänsteresor. Bl a skall följande beaktas:

 • Före resan skall en resplan upprättas, krav på visum och vaccinering kontrolleras samt information om lokala risker och kulturella skillnader inhämtas.
 • Ta kopior på ditt pass samt ta med 4 st extra passfoton.
 • Välj inte utsatta flygbolag och flygplatser. 
 • Under resan skall du tänka på att undvika exponering, använd inte väskor eller kläder med företagets logotype. Vidare skall man respektera lokala lagar och regler.
 • Försäkringstäckning ska finnas klara innan avresa sker.
 • Kopia av resplanen ska finnas hos närmsta chef.

Fotograferings- och eller filmningstillstånd

Det är förbjudet att fotografera eller filma i verksamhetens lokaler utan giltigt tillstånd. Tillstånd att fotografera eller filma får utfärdas av verksamhetsansvarig chef på berörd enhet eller av säkerhetsavdelningen. Verksamhetsansvarig chef har endast rätt att utfärda tillstånd för lokaler inom det egna verksamhetsområdet.

Tillståndet, som är personligt, ska bäras av fotografen vid fototillfället och visas upp vid anmodan. Externa fotografer ska alltid ledsagas av besöksmottagaren.

Kontakt med massmedia

Anställd får inte göra uttalanden till massmedia i exempelvis politiska eller religiösa frågor på ett sätt att det kan uppfattas såsom verksamhetens uttalande eller ställningstagande.

Kontakt med massmedia om verksamheten ska ske via informationsavdelningen.

Verksamhetens namn får inte användas i privata ärenden, t ex när vi skriver till ett företag eller myndighet i egenskap av privatperson. För privata ändamål får ej verksamhetens fysiska eller logiska signaturer användas.

Enkäter

Inga externa enkäter om verksamheten får besvaras utan godkännande från ansvarig chef. Vid tveksamhet ska informationsavdelningen eller säkerhetsavdelningen kontaktas.

Interna enkäter får endast genomföras om det godkänts av berörd verksamhetschef. Av enkäten måste klart framgå vem som är ansvarig för enkäten samt syftet med enkäten.