Vi är ett kreditvärdigt företag enligt Bisnodes värderingssystem som baserar sig på en mängd olika beslutsregler. Denna uppgift är alltid aktuell, informationen uppdateras dagligen via Bisnodes databas. Trygg e-handel
Laddar

Varukorgen är tom

 • GDPR? Informationssäkerhet? Brandskydd?
  GDPR? Informationssäkerhet? Brandskydd?
  Jobba förebyggande och ta hjälp av proffs inom säkerhet
 • Behöver ni dokument anpassade för era krav?
  Behöver ni dokument anpassade för era krav?
  Vi kan hjälpa er med produktion, drift och programmering.
 • Behöver du HR-stöd inom 24 arbetstimmar?
  Behöver du HR-stöd inom 24 arbetstimmar?
  Din personalchef på nätet. Snabba och professionella råd och svar.
 • Behöver du få svar inom 24 arbetstimmar?
  Behöver du få svar inom 24 arbetstimmar?
  Basjuridisk rådgivning. Korrekt och kostnadseffektivt.
 • Alltid uppdaterade och tillgängliga överallt
  Alltid uppdaterade och tillgängliga överallt
  Över 2000 dokument och mallar som är kontrollerade av proffs.

Verksamhet

En verksamhet kan beskrivas som en ändlig uppsättning sammanlänkade, återkommande organiserade aktiviteter och processer.

Verksamhetsprocesser karaktäriseras också utifrån en mängd olika och betydande inslag. Det kan vara värderingar hos enskilda medarbetare, krav, mångkulturella aspekter, värderingar, samarbetspartners förväntningar och ingångsvärden, nivåer etc. officiella eller inofficiella strukturer.

På grund av en verksamhets omfattning är det av stor vikt att kvalitetssäkra processer och flöden. Det är också viktigt att följa upp alla processer – för att kunna utvärdera om våra åtaganden är tillförlitliga och att vi fortlöpande lever upp till vad vi säger att vi gör och att vi följer lagens krav.

Verksamheter bör kännetecknas av

 • Ett konsekvent och engagerat ledarskap
 • Konkreta och tydliga ställningstaganden internt som externt
 • Kvalitet och effektivitet
 • Medvetenhet om miljö och omgivning
 • Att vi inom verksamheten följer bestämmelser, har struktur, ordning och reda
 • Gemensam uppförandekod och delade värderingar
 • Tydliga krav och målformuleringar

Dessa dokument kan du använda i arbetet med denna process
Analys och riskhanteringsprocess
Handlings- och åtgärdsplan
Informationssäkerhetspolicy
Kontakt med polis el bevakningspersonal
Larmlista
Riktlinjer – Epost
Riktlinjer – Personal och säkerhet
Statistik – Inbrottslarm

Dessa dokument kan du ha användning för i både denna och andra processer
Befattningsbeskrivning – Larmansvarig
Befattningsbeskrivning – Säkerhetschef
Egenkontroll – InbrottslarmFysisk och miljörelaterad informationssäkerhet
IT system