Sign On AB - www.signon.se

Likabehandling

Information, råd och tips från Sign On

Aktivt arbete mot diskriminering

Nya krav på arbetsgivarna

Från och med årsskiftet började nya regler i diskrimineringslagen att gälla. Arbetsgivare ska nu arbeta aktivt för att främja likabehandling och motverka diskriminering, dvs verka för lika rättigheter och möjligheter, i fler avseenden än tidigare.

Förändringarna i korthet:

  1. Skyldighet att arbeta med aktiva åtgärder kommer att gälla för samtliga diskrimineringsgrunder i diskrimineringslagen dvs: kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning eller ålder.
  2. Arbetsgivare ska systematiskt undersöka risker för diskriminering, liknande det systematiska arbetsmiljöarbetet.
  3. Arbetet med aktiva åtgärder mot diskriminering ska, för arbetsgivare över 25 anställda, dokumenteras varje år, istället för som tidigare, vart tredje år.
  4. Arbetsgivare ska också komplettera sitt likabehandlingsarbete med:
    - riktlinjer och rutiner för verksamheten i syfte att förhindra trakasserier, sexuella trakasserier och repressalier
    - åtgärder för att uppnå en jämn könsfördelning
  5. Lönekartläggning och aktiva åtgärder för att förhindra osakliga löneskillnader mellan kvinnor och män, ska även den genomföras varje år istället för vart tredje. Dokumentation av lönekartläggningen gäller nu alla arbetsgivare med minst 10 anställda.
  6. Lönekartläggningen innebär att analysera löneskillnader mellan arbeten som kan betraktas som lika och likvärdiga. En nyhet är att även analysera löneskillnader hierarkiskt, dvs av kvinnodominerade grupper med högre krav, men där lönen är lägre än en icke kvinnodominerad grupp.

Få hjälp att göra dessa arbeten med våra guider:

Guide - Likabehandling

Guide - Lönekartläggning

OBS! Du måste vara inloggad på vår hemsida för att komma åt detta innehåll.

Till Dokument Bas

Varför får du detta e-postmeddelande?

Du har fått detta e-postmeddelande för att du finns registrerad som e-postmottagare hos Sign On AB.

Med jämna mellanrum skickas fördjupad information, råd och tips inom områden som förhoppningsvis kan hjälpa dig och ditt företag att få ut så mycket som möjligt av våra tjänster.


Inte kund idag?

Gör en intresseanmälan här


Guider

Vilka dokument ska användas i olika sammanhang, i vilken ordning ska de tas fram och vad säger lagen?

Ta hjälp av våra guider


Smarta dokument

Låt våra smarta dokument förenkla ditt arbete, Läs mer här

Aktivera smarta dokument, Läs mer här


Tidigare nyhetsbrev

Vill du se och läsa tidigare skickade nyhetsbrev Klicka här.


e-böcker

Och du, glöm inte att du som är abonnerande kund alltid har 10% rabatt på samtliga e-böcker i vår digitala bokhandel!


Avregistrering av nyhetsbrev

Önskar du inte få information och nyheter från oss i fortsättningen Klicka här.

© Sign On AB  |  Orgnr: 556706-2277  |  Adress: Drottninggatan 71 D, 111 36 Stockholm
Telefon: 08-410 360 10  |  E-post: info@signon.se  |  www.signon.se

Önskar du inte få nyheter och erbjudanden från oss i fortsättningen Klicka här