Sign On AB - www.signon.se

Arbetsgivaravgifter

Information, råd och tips från Sign On

Ändrade arbetsgivaravgifter för unga

Från 1 maj 2015 gäller nya bestämmelser om arbetsgivaravgifter för unga, enligt ett nyss taget riksdagsbeslut. I korthet handlar det om att nedsättningen av de sociala avgifterna för unga helt kommer att slopas, men att det sker i två steg.

  • För medarbetare som är född 1992 eller senare betalar arbetsgivaren enbart ålderspensionsavgift, dvs. 10,21 procent på utbetalad lön.
  • För medarbetare som är född 1991 eller 1990 gäller (fortfarande) att arbetsgivaravgiften är 15,49 procent, vilket innefattar ålderspensionsavgift och en fjärdedel av de ordinarie arbetsgivaravgifterna.
  • För medarbetare som är födda 1989 eller tidigare, dvs. som fyllt 25 år vid årets början, ska full arbetsgivaravgift betalas, dvs. 31,42 procent av utbetalad lön.

Under 2016 slopas nedsättningen för unga arbetstagare helt, vilket betyder att arbetsgivaravgifterna för unga blir samma som för övriga.

Fortfarande gäller att endast ålderspensionsavgift (10,21 procent) betalas för medarbetare födda åren 1938-1949 och att för de som är födda 1937 eller tidigare betalas varken arbetsgivaravgifter eller särskild löneskatt.

Till Dokument Bas

Varför får du detta e-postmeddelande?

Du har fått detta e-postmeddelande för att du finns registrerad som e-postmottagare hos Sign On AB.

Med jämna mellanrum skickas fördjupad information, råd och tips inom områden som förhoppningsvis kan hjälpa dig och ditt företag att få ut så mycket som möjligt av våra tjänster.


Inte kund idag?

Gör en intresseanmälan här


Smarta dokument

Låt våra smarta dokument förenkla ditt arbete, Läs mer här

Aktivera smarta dokument, Läs mer här


Tidigare nyhetsbrev

Vill du se och läsa tidigare skickade nyhetsbrev Klicka här.


e-böcker

Och du, glöm inte att du som är abonnerande kund alltid har 10% rabatt på samtliga e-böcker i vår digitala bokhandel!


Avregistrering av nyhetsbrev

Önskar du inte få information och nyheter från oss i fortsättningen Klicka här.

© Sign On AB  |  Orgnr: 556706-2277  |  Adress: Drottninggatan 71 D, 111 36 Stockholm
Telefon: 08-410 360 10  |  E-post: info@signon.se  |  www.signon.se

Önskar du inte få nyheter och erbjudanden från oss i fortsättningen Klicka här