Sign On AB - www.signon.se

Familj och äktenskap

Information, råd och tips från Sign On

Ändring och återkallelse av äktenskapsförord

Makar har idag en större möjlighet att på ett enkelt sätt ändra eller återkalla ett tidigare registrerat äktenskapsförord.

Vid ändring av äktenskapsförord kan till exempel makarna förändra hur stor del av egendomen som ska vara enskild. Rent juridiskt innebär ändringen att ett nytt äktenskapsförord registreras. Det går alltså att skriva ett nytt äktenskapsförord om att egendom som makarna gjort till enskild ska bli giftorättsgods igen.

Makar har även möjlighet att helt återkalla ett registrerat äktenskapsförord. Rättsverkan av detta blir då att all egendom makarna emellan övergår i giftorättsgods.

Att hanteringen av äktenskapsförord avsevärt förenklats beror på att de inte längre behöver registreras, ändras och återkallas vid en tingsrätt. Det är numera Skatteverket som handlägger dessa ärenden och det har förenklat förfarandet.

För att ett äktenskapsförord ska vara giltigt måste det vara skriftligt. Makarna måste registrera det hos Skatteverket. Skatteverket för sedan in uppgiften om det registrerade äktenskapsförordet i äktenskapsregistret.

Formkraven för äktenskapsförord är numera färre. Det räcker med makarnas underskift och en handling i original och något bevittnande behövs inte.

Äktenskapsförord kan ändras eller återkallas till en kostnad av 275 kr. Ansökningsavgiften betalas in till Skatteverkets bankgiro 227-5782. Makarna ska ange namn, personnummer och att det gäller ett äktenskapsförord. 

Anmälan om återkallelse av äktenskapsförord

Ladda ner dokument

Anmälan om ändring av äktenskapsförord

Ladda ner dokument

Till Dokument Bas

Varför får du detta e-postmeddelande?

Du har fått detta e-postmeddelande för att du finns registrerad som e-postmottagare hos Sign On AB.

Med jämna mellanrum skickas fördjupad information, råd och tips inom områden som förhoppningsvis kan hjälpa dig och ditt företag att få ut så mycket som möjligt av våra tjänster.


Inte kund idag?

Gör en intresseanmälan här


Smarta dokument

Låt våra smarta dokument förenkla ditt arbete, Läs mer här

Aktivera smarta dokument, Läs mer här


Tidigare nyhetsbrev

Vill du se och läsa tidigare skickade nyhetsbrev Klicka här.


e-böcker

Och du, glöm inte att du som är abonnerande kund alltid har 10% rabatt på samtliga e-böcker i vår digitala bokhandel!


Avregistrering av nyhetsbrev

Önskar du inte få information och nyheter från oss i fortsättningen Klicka här.

© Sign On AB  |  Orgnr: 556706-2277  |  Adress: Drottninggatan 71 D, 111 36 Stockholm
Telefon: 08-410 360 10  |  E-post: info@signon.se  |  www.signon.se

Önskar du inte få nyheter och erbjudanden från oss i fortsättningen Klicka här