Sign On AB - www.signon.se

Anställningsavtal för VD?

Information, råd och tips från Sign On

Anställningsavtal för VD?

Varför är ett VD-avtal speciellt och vad ska man tänka på?

En Verkställande direktör omfattas inte av reglerna i lagen om anställningsskydd (LAS). Som VD omfattas man vanligtvis inte heller av något kollektivavtal. Istället gäller allmänna avtalsrättsliga principer för en VD:s anställningsförhållande. Detta betyder att VD inte har det lagstiftade skyddet om krav på saklig grund vid uppsägning av anställningen. Denna befattning omfattas vanligen inte heller av de kollektivavtalade trygghetsförsäkringarna.

Innehållet i VD:s anställningsavtal är därför väldigt viktigt, eftersom det är detta som reglerar villkoren för anställningen. Anställningsavtal för en VD, kan se olika ut och innehålla många olika typer av villkor. Ett VD-avtal bör dock alltid innehålla vissa grundläggande villkor.

Just på grund av att anställningstryggheten är sämre för en VD än andra anställda är det vanligt att skapa en viss ekonomisk trygghet i t.ex. extra försäkringar, en längre uppsägningstid och rätt till avgångsvederlag om anställningen avslutas.

Eftersom varje nyanställning av en VD är unik gäller det att tänka till ordentligt på vad som bör avtalas med hänsyn till företaget och naturligtvis VD:ns trygghet. Att använda en mall underlättar att ta fram ett avtal, men tänk på att kontrollera med kunnig person vid varje tillfälle så att det passar just för er. Det kan bli extra kostsamt med felaktiga avtal just när det gäller denna typ av anställning. 

Anställningsavtal - Verkställande direktör

Ladda ner dokument

Till Dokument Bas

Varför får du detta e-postmeddelande?

Du har fått detta e-postmeddelande för att du finns registrerad som e-postmottagare hos Sign On AB och därför bör innehållet i detta e-postmeddelande vara intressant för dig.

Med jämna mellanrum skickas fördjupad information, råd och tips inom områden som förhoppningsvis kan hjälpa dig och ditt företag att få ut så mycket som möjligt av våra tjänster.

Avregistrering av nyhetsbrev

Önskar du inte få information och nyheter från oss i fortsättningen Klicka här.


e-böcker

Och du, glöm inte att du som abonnerande kund alltid har 10% rabatt på samtliga e-böcker i vår digitala bokhandel!


Inte kund idag?

Gör en intresseanmälan här

© Sign On AB  |  Orgnr: 556706-2277  |  Adress: Drottninggatan 71 D, 111 36 Stockholm
Telefon: 08-410 360 10  |  E-post: info@signon.se  |  www.signon.se

Önskar du inte få nyheter och erbjudanden från oss i fortsättningen Klicka här