Sign On AB - www.signon.se

Har du en stressad arbetssituation?

Information, råd och tips från Sign On

Har du en stressad arbetssituation?

Trassligt privatliv eller dåliga arbetsförhållanden – Vad är orsaken till att man presterar dåligt på arbetet?

En undersökning från Länsförsäkringar visar att tre av fyra småföretagare anser att det är problem i privatlivet som gör att vissa av deras medarbetare inte presterar bra på jobbet. Medarbetarna däremot menar att problemet är arbetsrelaterat.

Nästan varannan medarbetare i undersökningen svarar att stress på grund av hög arbetsbelastning är den främsta anledningen till sämre arbetsprestation, jämfört med var tredje arbetsgivare. I de flesta fall kan det istället handla om en kombination av arbetsrelaterade orsaker och privata problem.

De privata problemen som uppges som de som påverkar arbetsprestationen mest är skilsmässa, dödsfall och relationsproblem.

Det är viktigt att man som arbetsgivare tar sitt arbetsmiljöansvar och ändå ser till helheten av situationen. Om inte en medarbetare mår bra så blir inte arbetet bra utfört, oavsett orsak. Samtidigt har man kanske inte riktigt med resurser och kompetens att hantera dessa frågor på företagen. Det är viktigt med förebyggande åtgärder och konkret hjälp i ett tidigt skede, då forskning visar att detta minskar risken för sjukdom och sjukskrivning senare.

Som chef tror man kanske att man känner sin personal, och vet hur alla mår, men så är det förstås inte alltid. Medarbetare är ofta lojala, biter ihop och tränger bort symptom för man vet vad det innebär om man inte finns på plats, dvs kanske ett kännbart produktionsbortfall för företaget. En dag kanske det inte längre går, och då kan vägen tillbaka till arbetet vara både lång och smärtsam, för både medarbetare och arbetsgivare.

Om du behöver hjälp med stressrelaterade problem på arbetsplatsen kan du få hjälp av dokumenten i mappen "Stress och stresshantering".

Ladda ner dokument

Till Dokument Bas

Varför får du detta e-postmeddelande?

Du har fått detta e-postmeddelande för att du finns registrerad som e-postmottagare hos Sign On AB och därför bör innehållet i detta e-postmeddelande vara intressant för dig.

Med jämna mellanrum skickas fördjupad information, råd och tips inom områden som förhoppningsvis kan hjälpa dig och ditt företag att få ut så mycket som möjligt av våra tjänster.

Avregistrering av nyhetsbrev

Önskar du inte få information och nyheter från oss i fortsättningen Klicka här.


e-böcker

Och du, glöm inte att du som abonnerande kund alltid har 10% rabatt på samtliga e-böcker i vår digitala bokhandel!


Inte kund idag?

Gör en intresseanmälan här

© Sign On AB  |  Orgnr: 556706-2277  |  Adress: Drottninggatan 71 D, 111 36 Stockholm
Telefon: 08-410 360 10  |  E-post: info@signon.se  |  www.signon.se

Önskar du inte få nyheter och erbjudanden från oss i fortsättningen Klicka här