Sign On AB - www.signon.se

Arbetsmiljöarbete - Lönsamt och givande!

Information, råd och tips från Sign On

Arbetsmiljöarbete - Lönsamt och givande!

Du, som arbetsgivare, ansvarar för arbetsmiljön och ska se till att arbetsmiljöarbetet ingår i verksamheten, på ett naturligt sätt. Du har dessutom ett personligt straffansvar om något skulle hända.

Ett förebyggande och systematiskt arbetsmiljöarbete leder till en bra arbetsmiljö som gynnar alla, både dig och dina medarbetare. Det handlar om att du, i det dagliga arbetet, ska uppmärksamma och ta hänsyn till alla förhållanden i arbetsmiljön som kan komma att påverka dina medarbetares hälsa och säkerhet, oavsett vilken verksamhet det är.

Du är skyldig att se till att dina medarbetare kan utföra arbetet utan risk för ohälsa eller olycksfall. Det innebär bland annat att du måste:

  • förvissa dig om att dina medarbetare får tillräckliga instruktioner för att kunna utföra arbetet
  • säkerställa att dina medarbetare får vetskap om vilka risker som kan finnas
    instruera medarbetarna hur de ska kunna undvika dessa risker
  • följa upp och undersöka att medarbetarna följer instruktioner och säkerhetsregler
  • regelbundet kartlägga hela arbetsmiljön för att förebygga och åtgärda alla eventuella risker som kan finnas.

Du måste känna till arbetsmiljölagen och de arbetsmiljöregler som gäller för ditt företag. Du, som arbetsgivare, har alltid ansvaret, men du kan delegera uppgifter om du vill. Kanske har du mellanchefer som till exempel kan ansvara för skyddsronder, det dagliga operativa arbetet eller administrera andra delar av arbetsmiljöarbetet.

Behöver du hjälp med att komma igång med ditt systematiska arbetsmiljöarbete finner du information, handlingsplaner och checklistor under mappen "Personal" - "Arbetsmiljö".

Lycka till!

Här hittar du stöddokument för arbetsmiljöarbetet

Ladda ner dokument

Till Dokument Bas

Varför får du detta e-postmeddelande?

Du har fått detta e-postmeddelande för att du finns registrerad som e-postmottagare hos Sign On AB och därför bör innehållet i detta e-postmeddelande vara intressant för dig.

Med jämna mellanrum skickas fördjupad information, råd och tips inom områden som förhoppningsvis kan hjälpa dig och ditt företag att få ut så mycket som möjligt av våra tjänster.

Avregistrering av nyhetsbrev

Önskar du inte få information och nyheter från oss i fortsättningen Klicka här.


e-böcker

Och du, glöm inte att du som abonnerande kund alltid har 10% rabatt på samtliga e-böcker i vår digitala bokhandel!


Inte kund idag?

Gör en intresseanmälan här

© Sign On AB  |  Orgnr: 556706-2277  |  Adress: Drottninggatan 71 D, 111 36 Stockholm
Telefon: 08-410 360 10  |  E-post: info@signon.se  |  www.signon.se

Önskar du inte få nyheter och erbjudanden från oss i fortsättningen Klicka här