Sign On AB - www.signon.se

Arbetsmiljö

Information, råd och tips från Sign On

Att hantera spridning av information och bilder i händelse av kris

Foton och information sprids nuförtiden väldigt snabbt via sociala medier och når många användare väldigt snabbt. Det verkar kunna ske utan kontroll av informationens riktighet innan anhöriga ens hunnit bli informerade. Det är viktigt att företaget är tydligt med att detta inte är något som uppmuntras eller som företaget ska stå bakom.

Att vara först ut med nyheten i sociala medier är inte imponerande, utan kan visa sig vara väldigt respektlöst mot både den/de drabbade och anhöriga.

Kommunikation är en viktig del vid kris, olycka eller annan händelse och det är viktigt för företaget hur medarbetare ska interagera i sociala medier.

Samtidigt är det viktigt att ha tydliga riktlinjer och handlingsplaner om vad som gäller i händelse av kris. Dessa ska också förtydliga vem som informerar vem, när och i vilket forum.

Informera om att var sak har sin tid. Fokusera på att spärra av områden, ta hand om den skadade, kalla på hjälp mm enligt handlingsplanen, så kommer kommunikationen att ske i avsedd ordning av rätt personer.

Sign On har krisplaner för bl.a. brand, olycka, dödsfall etc.

Krishantering - Handlingsplan vid arbetsplatsolycka

Ladda ner dokument

Krishantering - Handlingsplan vid brand

Ladda ner dokument

Krishantering - Handlingsplan vid dödsfall

Ladda ner dokument

Krishantering - Handlingsplan vid rån, hot och våld

Ladda ner dokument

Till Dokument Bas

Varför får du detta e-postmeddelande?

Du har fått detta e-postmeddelande för att du finns registrerad som e-postmottagare hos Sign On AB.

Med jämna mellanrum skickas fördjupad information, råd och tips inom områden som förhoppningsvis kan hjälpa dig och ditt företag att få ut så mycket som möjligt av våra tjänster.


Inte kund idag?

Gör en intresseanmälan här


Smarta dokument

Låt våra smarta dokument förenkla ditt arbete, Läs mer här

Aktivera smarta dokument, Läs mer här


Tidigare nyhetsbrev

Vill du se och läsa tidigare skickade nyhetsbrev Klicka här.


e-böcker

Och du, glöm inte att du som är abonnerande kund alltid har 10% rabatt på samtliga e-böcker i vår digitala bokhandel!


Avregistrering av nyhetsbrev

Önskar du inte få information och nyheter från oss i fortsättningen Klicka här.

© Sign On AB  |  Orgnr: 556706-2277  |  Adress: Drottninggatan 71 D, 111 36 Stockholm
Telefon: 08-410 360 10  |  E-post: info@signon.se  |  www.signon.se

Önskar du inte få nyheter och erbjudanden från oss i fortsättningen Klicka här