Sign On AB - www.signon.se

Behöver jag arbeta med rehabilitering?

Information, råd och tips från Sign On

Behöver jag arbeta med rehabilitering?

Du har enligt Arbetsmiljölagen en skyldighet att vidta rehabiliteringsåtgärder för att underlätta att din medarbetare kommer tillbaka till arbetet. Försäkringskassan har ett ansvar att sammankalla till möten där ni tillsammans utreder situationen och möjliga åtgärder. Detta hindrar inte att du som är arbetsgivare tar tag i detta innan dess, då du samtidigt har ett ansvar för att se till att rehabiliteringen kommer igång så snart det går. Du ansvarar sedan för de rehabiliteringsåtgärder som kan genomföras på, eller i anslutning till, arbetsplatsen/företaget.

En rehabilitering blir framgångsrik först när den sker i samarbete mellan arbetsgivare och den berörda arbetstagaren. Den berörda har också själv en principiell skyldighet att vara delaktig och medverka i utredning, planering och aktivt genomförande av sin rehabilitering.

Rehabiliteringskedjan innebär att du har en skyldighet att anpassa arbetet, så långt det är möjligt, efter den anställdes behov. Du som är chef har en central roll i arbetet med dina medarbetares rehabiliteringar och detta är bra, för ju snabbare en person är tillbaka i arbetet, desto enklare och billigare blir det för dig.

Exempel på rehabiliteringsåtgärder från företagets sida kan vara:

  • anpassning av arbetsplatsen
  • arbetshjälpmedel
  • arbetsträning
  • omplacering
  • utbildning
  • ändrade arbetsuppgifter
  • ändrade arbetstider

Det finns forskningsresultat som visar att tidiga insatser ökar chansen att rehabiliteringen blir framgångsrik. Ha därför tidiga avstämningsmöten då du och medarbetaren tillsammans kan diskutera rehabiliteringsåtgärder. Det hindrar inte att ni samtidigt bjuder in Försäkringskassan och den sjukskrivande läkaren innan det sker på Försäkringskassans initiativ. Även andra som har betydelse för din medarbetares rehabilitering kan delta. En god, tidig samordning och ett gott samarbete mellan olika aktörer i rehabiliteringsprocessen har självklart en stor betydelse för en effektiv rehabilitering.

Du kan i vissa fall få bidrag till arbetshjälpmedel, så glöm inte ta upp det med Försäkringskassan.

Rehabiliteringspolicy

Ladda ner dokument

Till Dokument Bas

Varför får du detta e-postmeddelande?

Du har fått detta e-postmeddelande för att du finns registrerad som e-postmottagare hos Sign On AB och därför bör innehållet i detta e-postmeddelande vara intressant för dig.

Med jämna mellanrum skickas fördjupad information, råd och tips inom områden som förhoppningsvis kan hjälpa dig och ditt företag att få ut så mycket som möjligt av våra tjänster.

Avregistrering av nyhetsbrev

Önskar du inte få information och nyheter från oss i fortsättningen Klicka här.


e-böcker

Och du, glöm inte att du som abonnerande kund alltid har 10% rabatt på samtliga e-böcker i vår digitala bokhandel!


Inte kund idag?

Gör en intresseanmälan här

© Sign On AB  |  Orgnr: 556706-2277  |  Adress: Drottninggatan 71 D, 111 36 Stockholm
Telefon: 08-410 360 10  |  E-post: info@signon.se  |  www.signon.se

Önskar du inte få nyheter och erbjudanden från oss i fortsättningen Klicka här