Sign On AB - www.signon.se

Behöver vi ha en jämställdhetsplan?

Information, råd och tips från Sign On

Behöver vi ha en jämställdhetsplan?

Som arbetsgivare får du givetvis inte diskriminera någon och är ni fler än 25 anställda ska du dessutom ta fram en aktiv jämställdhetsplan.

I diskrimineringslagen står det att arbetsplatsen ska vara lämplig för både kvinnor och män och att arbetet ska gå att förena med föräldraskap. Det står att sexuella trakasserier ska motverkas och att man ska sträva efter en jämn fördelning av kvinnor och män inom företagets alla olika befattningar. Man ska också sträva mot att osakliga löneskillnader mellan könen utjämnas. Det här verkar ju enkelt eller hur, det är klart att det är jämställt på jobbet…

Du kan hitta många tips på hur en jämställdhetsplan kan se ut och vad den måste innehålla. Men, det viktiga är vad ni sedan gör av alla planer. Att sätta sig ner och sammanställa en jämställdhetsplan kan vara ett problem i sig. Ni kan t.ex. sätta er i en grupp med chef och företrädare för medarbetarna och prata om jämställdheten på företaget. Varför ska man ha en jämställdhetsplan, detta är Sverige, alla är väl jämställda? Eller inte? Hur ser egentligen dina medarbetare på sin arbetsplats för både kvinnor och män?

Du vill ha en arbetsplats där dina medarbetares olika kompetenser ses och tas tillvara, och där alla bidrar till att utveckla verksamheten? Detta ger ett lönsammare och mer jämställt företag, och medarbetarna känner delaktighet. Vad kan företaget bli bättre på och vilka åtgärder behöver man göra för att komma dit, är frågan.

Tanken med lagen är att få igång och hålla liv i ett arbete mot diskriminering, både nu och i framtiden. Det ska inte vara en skrivbordsprodukt, utan ett levande dokument. Ha förslagsvis regelbundna möten i ”jämställdhetsgruppen”, kanske varje månad eller en gång i kvartalet, vilket som passar ditt företag bäst. I gruppen ska det vara medarbetare från alla led, jämställt, för bästa effekt.

Det kan finnas mycket att ta tag i för att få en lönsammare, gladare och mer jämställd arbetsplats. Sådant man inte tänkt på, eller sett, för så har det alltid varit… I slutändan är alla vinnare!

Lycka till!

Här hittar du stöddokument för jämställdhetsarbetet

Ladda ner dokument

Till Dokument Bas

Varför får du detta e-postmeddelande?

Du har fått detta e-postmeddelande för att du finns registrerad som e-postmottagare hos Sign On AB och därför bör innehållet i detta e-postmeddelande vara intressant för dig.

Med jämna mellanrum skickas fördjupad information, råd och tips inom områden som förhoppningsvis kan hjälpa dig och ditt företag att få ut så mycket som möjligt av våra tjänster.

Avregistrering av nyhetsbrev

Önskar du inte få information och nyheter från oss i fortsättningen Klicka här.


e-böcker

Och du, glöm inte att du som abonnerande kund alltid har 10% rabatt på samtliga e-böcker i vår digitala bokhandel!


Inte kund idag?

Gör en intresseanmälan här

© Sign On AB  |  Orgnr: 556706-2277  |  Adress: Drottninggatan 71 D, 111 36 Stockholm
Telefon: 08-410 360 10  |  E-post: info@signon.se  |  www.signon.se

Önskar du inte få nyheter och erbjudanden från oss i fortsättningen Klicka här