Sign On AB - www.signon.se

Handbok och policyer

Information, råd och tips från Sign On

Behöver man en klädkodspolicy?

Ett företag kan behöva en skriftlig klädkodspolicy av olika anledningar. Avgörande kan vara affärsmässighet och yrkesmannaskap genom att det skapar ett förtroende och respekt hos kunden. Det kan ju ge kunden ett väldigt dåligt intryck om en representant på företaget kommer i helt fel kläder för ändamålet. Det kan också handla om säkerhet när klädsel är en skyddsutrustning. Kläder är också ett sätt att markera tillhörighet med ett företag, dess verksamhet eller varumärke. En klädkodspolicy får dock inte vara diskriminerande eller kränkande.

För medarbetare som förväntas använda särskilda kläder eller arbets- eller skyddskläder i arbetet ingår det i anställningsavtalet, mer eller mindre uttalat. Det betyder att i de fall påbjuden eller rekommenderad klädsel inte används, eller klädpolicyn inte följs, vid upprepade tillfällen kan det utgöra saklig grund för uppsägning. Lagstiftning om detta finns i lagen om anställningsskydd, diskrimineringslagen, flera olika föreskrifter från Arbetsmiljöverket (AFS) samt Europakonventionen (om den enskildes integritetsskydd).

Här följer ett förslag till klädkodspolicy att komplettera efter företagets egna målsättningar och behov.

Klicka nedan för att ladda ned dokumentet Klädkodspolicy

Ladda ner dokument

Till Dokument Bas

Varför får du detta e-postmeddelande?

Du har fått detta e-postmeddelande för att du finns registrerad som e-postmottagare hos Sign On AB.

Med jämna mellanrum skickas fördjupad information, råd och tips inom områden som förhoppningsvis kan hjälpa dig och ditt företag att få ut så mycket som möjligt av våra tjänster.


Inte kund idag?

Gör en intresseanmälan här


Smarta dokument

Låt våra smarta dokument förenkla ditt arbete, Läs mer här

Aktivera smarta dokument, Läs mer här


Tidigare nyhetsbrev

Vill du se och läsa tidigare skickade nyhetsbrev Klicka här.


e-böcker

Och du, glöm inte att du som är abonnerande kund alltid har 10% rabatt på samtliga e-böcker i vår digitala bokhandel!


Avregistrering av nyhetsbrev

Önskar du inte få information och nyheter från oss i fortsättningen Klicka här.

© Sign On AB  |  Orgnr: 556706-2277  |  Adress: Drottninggatan 71 D, 111 36 Stockholm
Telefon: 08-410 360 10  |  E-post: info@signon.se  |  www.signon.se

Önskar du inte få nyheter och erbjudanden från oss i fortsättningen Klicka här