Sign On AB - www.signon.se

Dags för lönesamtal?

Information, råd och tips från Sign On

Dags för lönesamtal?

Vad bör jag tänka på?

Lönesamtalet är ju en central del i din lokala löneprocess. Sambandet mellan lönen och prestationen ska tydliggöras. Det ska vara en interaktiv process, alltså en diskussion där både du och din medarbetare ger er respektive bild av hur jobbet är och hur det utförs.

Hur börjar man då? Du kan t.ex. tala rakt i tre steg: beteende, känsla och konsekvens.

Beteendet är det som du har observerat. Beskriv din medarbetares beteende: ”Jag har sett att du inte gör ett bra arbete, eftersom det tar för lång tid för dig att utföra dina arbetsuppgifter. Jag har också märkt att du inte uppfyllt dina individuella mål som vi tillsammans arbetade fram i utvecklingssamtalet” eller ”Jag har noterat att du har gjort ett bra jobb det senaste året. Du har med råge uppnått dina mål”.

Känsla handlar om det du känner inför det du observerat och vilken effekt det har på dig. Kanske kan du säga att ”Det känns naturligtvis inte bra” eller ”Det känns naturligtvis mycket glädjande”.

Konsekvensen är den nya lönen. Du skulle kunna uttrycka det så här ”Det innebär då att jag bedömer att du inte uppnått det jag förväntat mig och att det därför inte finns argument för att ändra din lön”. Eller ”Det innebär att din nya lön blir... Jag önskar att du fortsätter i samma anda och att vi tillsammans kan arbeta fram fler utmanande individuella mål i ditt kommande utvecklingssamtal.

Det är din medarbetares utbildning, kompetens, insatser på jobbet, ambitioner och förväntningar som värderas i lönesamtalet. Lycka till!

Här hittar du stöddokument för lönesamtal

Ladda ner dokument

Till Dokument Bas

Varför får du detta e-postmeddelande?

Du har fått detta e-postmeddelande för att du finns registrerad som e-postmottagare hos Sign On AB och därför bör innehållet i detta e-postmeddelande vara intressant för dig.

Med jämna mellanrum skickas fördjupad information, råd och tips inom områden som förhoppningsvis kan hjälpa dig och ditt företag att få ut så mycket som möjligt av våra tjänster.


Tidigare nyhetsbrev

Vill du se och läsa tidigare skickade nyhetsbrev Klicka här.


Avregistrering av nyhetsbrev

Önskar du inte få information och nyheter från oss i fortsättningen Klicka här.


e-böcker

Och du, glöm inte att du som är abonnerande kund alltid har 10% rabatt på samtliga e-böcker i vår digitala bokhandel!


Inte kund idag?

Gör en intresseanmälan här

© Sign On AB  |  Orgnr: 556706-2277  |  Adress: Drottninggatan 71 D, 111 36 Stockholm
Telefon: 08-410 360 10  |  E-post: info@signon.se  |  www.signon.se

Önskar du inte få nyheter och erbjudanden från oss i fortsättningen Klicka här