Sign On AB - www.signon.se

Mall för jämställdhetsplan

Information, råd och tips från Sign On

Diskrimineringslagen – Snart fem år gammal

Du vet väl att det är förbjudet att diskriminera någon på grund av kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionshinder, sexuell läggning eller ålder?

Den 1 januari 2009 trädde Diskrimineringslagen i kraft och ersatte då jämställdhetslagen. Dåvarande fyra ombudsmän slogs samman till en ny myndighet, diskrimineringsombudsmannen, som utövar tillsyn över denna lag.

I första paragrafen står det att ”Denna lag har till ändamål att motverka diskriminering och på andra sätt främja lika rättigheter och möjligheter…” och diskrimineringslagen ger ett starkt skydd mot diskriminering. Det krävs inte att du som arbetsgivare har en avsikt att diskriminera, att du har en baktanke med det du gör, utan även oavsiktlig diskriminering är förbjuden. Lagen är heltäckande i den meningen att det inte finns någon situation i förhållandet mellan arbetsgivare och arbetstagare som faller utanför lagen. Allt faller inom lagen!

Det är i arbetet med att motverka diskriminering på ditt företag som du skriver en jämställdhetsplan.

I dokumenten Enkät om jämställdhet, Lathund för jämställdhetsplan och Mall för jämställdhetsplan får du ett värdefullt stöd med att ta fram en jämställdhetsplan för ditt företag.

Här finner du Enkät om jämställdhet

Ladda ner dokument

Här finner du Lathund för jämställdhetsplan

Ladda ner dokument

Här finner du Mall för jämställdhetsplan

Ladda ner dokument

Till Dokument Bas

Varför får du detta e-postmeddelande?

Du har fått detta e-postmeddelande för att du finns registrerad som e-postmottagare hos Sign On AB och därför bör innehållet i detta e-postmeddelande vara intressant för dig.

Med jämna mellanrum skickas fördjupad information, råd och tips inom områden som förhoppningsvis kan hjälpa dig och ditt företag att få ut så mycket som möjligt av våra tjänster.


Tidigare nyhetsbrev

Vill du se och läsa tidigare skickade nyhetsbrev Klicka här.


Avregistrering av nyhetsbrev

Önskar du inte få information och nyheter från oss i fortsättningen Klicka här.


e-böcker

Och du, glöm inte att du som är abonnerande kund alltid har 10% rabatt på samtliga e-böcker i vår digitala bokhandel!


Inte kund idag?

Gör en intresseanmälan här

© Sign On AB  |  Orgnr: 556706-2277  |  Adress: Drottninggatan 71 D, 111 36 Stockholm
Telefon: 08-410 360 10  |  E-post: info@signon.se  |  www.signon.se

Önskar du inte få nyheter och erbjudanden från oss i fortsättningen Klicka här