Sign On AB - www.signon.se

Får man sms:a medan man kör?

Information, råd och tips från Sign On

Får man sms:a medan man kör?

Kör dina medarbetare bil i tjänsten eller kanske transporter i arbetet? Då är det dags att se över era policyer gällande trafiksäkerhet.

Detta med anledning av att regeringen har ändrat i trafikförordningen när det gäller kraven på varsamhet i trafiken. Från och med den 1 december i år skärptes dessa krav gällande att använda mobiltelefon när man kör bil, buss eller lastbil. Enligt de nya reglerna får man bara prata i mobil och använda kommunikationsutrustning om det inte inverkar "menligt på framförandet av fordonet". Den som bryter mot bestämmelserna kan dömas till böter.

Inverkar menligt kan konkret handla om sms:ande under körning, vilket innebär att man inte har den uppmärksamhet som krävs för att köra säkert. Det kan också vara att surfa på telefonen, att knappa in adresser på en GPS eller att spela spel under färd.

De skärpta kraven innebär inget generellt förbud mot användande av kommunikationsteknik samtidigt som man kör. Regeringens avsikt handlar snarare  om att stötta förare i att använda kommunikationsutrustning säkert under körning.

Fyra av fem förare använder mobilen på olika sätt under körning, visar en undersökning från Trygg-Hansa. Allra vanligast är det att prata i mobiltelefon, vilket hälften av svenskarna gör utan handsfree. Enligt undersökningen skickar 34 % sms, 9 % har läst och skrivit mejl och 8 % har använt sociala medier samtidigt med körning. Trygg-Hansa har, i sin undersökning, genomfört sammanlagt 3 480 intervjuer med män och kvinnor i åldrarna 18-74 år.

Se till att ha en uppdaterad trafiksäkerhetspolicy och ställ krav på säker körning. Det är både en arbetsmiljöfråga så att inget händer och goodwill för företaget att yrkesförare kör klokt i trafiken.

Här finns dokumentet Tjänstebilspolicy

Ladda ner dokument

Här finns dokumentet Trafiksäkerhetspolicy

Ladda ner dokument

Till Dokument Bas

Varför får du detta e-postmeddelande?

Du har fått detta e-postmeddelande för att du finns registrerad som e-postmottagare hos Sign On AB.

Med jämna mellanrum skickas fördjupad information, råd och tips inom områden som förhoppningsvis kan hjälpa dig och ditt företag att få ut så mycket som möjligt av våra tjänster.


Inte kund idag?

Gör en intresseanmälan här


Smarta dokument

Låt våra smarta dokument förenkla ditt arbete, Läs mer här

Aktivera smarta dokument, Läs mer här


Tidigare nyhetsbrev

Vill du se och läsa tidigare skickade nyhetsbrev Klicka här.


e-böcker

Och du, glöm inte att du som är abonnerande kund alltid har 10% rabatt på samtliga e-böcker i vår digitala bokhandel!


Avregistrering av nyhetsbrev

Önskar du inte få information och nyheter från oss i fortsättningen Klicka här.

© Sign On AB  |  Orgnr: 556706-2277  |  Adress: Drottninggatan 71 D, 111 36 Stockholm
Telefon: 08-410 360 10  |  E-post: info@signon.se  |  www.signon.se

Önskar du inte få nyheter och erbjudanden från oss i fortsättningen Klicka här